Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Influența efortului fizic și a alimentației asupra sănătății femeilor de vârstă reproductivă


Autor: Tomaş Galina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 februarie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.69 Mb / în română

Teza

CZU 614.2+613.99:613.2:613.71

Adobe PDF document 6.72 Mb / în română
151 pagini


Cuvinte Cheie

stare de sănătate, promovarea sănătăţii, femei de vârstă reproductivă, efortul fizic dozat, exerciţiu fizic, alimentaţie raţională, condiţii de antrenament, antrenament după metoda Unica

Adnotare

Structura: Introducere, revista literaturii, organizarea cercetării, materiale şi metode de cercetare, 3 capitole explorative, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 201 titluri, 8 anexe, 109 pagini de text de bază, 29 de figuri, 25 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: medicină socială şi management. Scopul: evaluarea stării de sănătate a femeilor de vârstă reproductivă în relaţie cu practicarea efortului fizic dozat şi condiţiile de alimentaţie şi elaborarea măsurilor adecvate de asanare. Obiectivele lucrării: Evaluarea stării de sănătate a femeilor de vârstă reproductivă care practică efortul fizic dozat; Evaluarea igienică a programului şi a condiţiilor de antrenament al femeilor de vârstă reproductivă din mdiul urban care practică efort fizic dozat; evaluarea igienică a alimentaţiei reale a femeilor de vârstă reproductivă care practică efort fizic dozat; evaluarea modificărilor funcţionale ale organismului femeilor de vârstă reproductivă survenite în timpul practicării efortului fizic dozat; Elaborarea şi aprobarea unor programe proprii de practicare a efortului fizic dozat în combinare cu alimentaţia raţională pentru femei de vârstă reproductivă.

Ipoteza lucrării: s-a presupus că practicarea efortului fizic dozat (antrenamente după metoda Unica) au un efect sanogenic, care, complementar cu raţionalizarea alimentaţiei, contribuie la fortificarea stării de sănătate, la formarea abilităţilor psihomotrice, la ameliorarea şi modelarea siluetei, precum şi la promovarea sănătăţii persoanelor de sex feminin, de vârstă reproductivă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: S-a efectuat studiul complex multilateral al stării de sănătate a femeilor de vârstă aptă de muncă în funcţie de aspectele socio şi biomedicale, sanitaro-igienice, psihofiziologice, psihomotorice şi psihopedagogice ale antrenamentului după metoda Unica, fiind argumentate ştiinţific mijloacele şi metodele raţionalizate ale alimentaţiei în fortificarea stării de sănătate: au fost obţinute date noi privitor la legităţile de formare a stării funcţionale şi a răspunsului organismului la efort fizic dozat în cadrul antrenamentelor sistematice după metoda Unica; s-au depistat factorii principali de sanogenitate, care induc modificări ale stării funcţionale şi de sănătate a persoanelor care practică aceste antrenamente; a fost elaborată o metodă/ un program complex de practicare a activităţii fizice; s-a apreciat motivaţia femeilor pentru practicarea exerciţiului fizic şi s-au identificat factorii de stimulare a modificării stilului de viaţă.

Problema ştiinţifică soluționată în teză constă dezvoltarea unor regimuri optime (individualizate) de antrenament cu efort fizic dozat şi alimentaţie, in funcție de particularitățile morfofuncționale ale organismului feminin, pentru obținerea unor beneficii maximale în îmbunătățirea stării de sănătate. Semnificaţia teoretică. Metoda complexă de practicare antrenamentelor după metoda Unica, elaborată în cadrul prezentei cercetări, influenţează pozitiv starea funcţională şi cea fizică a femeilor de vârstă reproductivă şi creşte motivaţia pentru practicarea efortului fizic dozat. Monitorizarea în dinamică a indicilor psihofiziologici permite elaborarea unor regimuri optime (individualizate) de antrenament şi alimentaţie.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetărilor efectuate extind cunoştinţele teoretice în domeniul influenţelor benefice ale efortului fizic dozat, practicat sistematic, asupra stării de sănătate a femeilor de vârstă reproductivă; în domeniul organizării şi desfășurării antrenamentelor după metoda Unica cu acest segment al populaţiei; în domeniul alimentaţiei raţionale a femeilor de vârstă reproductivă în funcţie de faza ciclului menstrual; în domeniul promovării sănătăţii şi modificării stilului de viaţă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au servit drept punct de reper pentru: elaborarea programului strategic pentru îmbunătăţirea, menținerea şi fortificarea stării de sănătate a femeilor de vârstă reproductivă prin aplicarea efortului fizic dozat şi corijarea alimentaţiei în funcţie de nivelul proceselor metabolice; elaborarea listei indicilor fiziologici ai organismului pentru monitorizare a stării funcţionale a femeilor de vârstă reproductivă, în timpul antrenamentelor după metoda Unica, şi elaborarea programelor individuale (personalizate) de antrenament; elaborarea propunerilor concrete vizând programele de antrenament îndreptate spre ameliorarea stării de sănătate, psihomotricităţii şi modelarea corpului (siluetei); argumentarea recomandărilor privind raţionalizarea alimentaţiei, pentru a crea condiţii anabolice sau catabolice; implementarea în procesul de antrenamente în cadrul reţelei Unica Sport a efortului fizic dozat în funcţie de factorii determinanţi; implementarea în procesul didactic la Catedrele Educaţie fizică, Medicină Socială, Igienă și Igienă generală.

Cuprins


1.STAREA DE SĂNĂTATE A FEMEILOR DE VÂRSTĂ REPRODUCTIVĂ ŞI FACTORII DETERMINANŢI
 • 1.1. Aspecte medico-sociale ale stării de sănătate a femeilor de vârstă reproductivă şi determinanții ei
 • 1.2. Alimentaţia raţională şi efortul fizic dozat – elemente importante în fortificarea şi promovarea sănătăţii şi a stilului de viaţă sănătos
 • 1.3.Bazele medico-teoretice ale efortului fizic dozat şi problema fortificării sănătăţii
 • 1.4.Concluzii la capitolul 1

2. ORGANIZAREA CERCETĂRII, MATERIALE ŞI METODE
 • 2.1.Organizarea lucrării şi caracteristica generală a studiului
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3.EVALUAREA INIȚIALĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE A FEMEILOR DE VÂRSTĂ REPRODUCTIVĂ CARE PRACTICĂ EFORTUL FIZIC DOZAT
 • 3.1.Estimarea subiectivă a stării de sănătate
 • 3.2. Evaluarea stării de sănătate după rezultatele examenului clinic
 • 3.3. Evaluarea stării de sănătate după indicii antropometrici şi starea funcţională
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4.ESTIMAREA MODULUI ȘI STILULUI DE VIAȚĂ A FEMEILOR DE VÂRSTĂ REPRODUCTIVĂ CARE PRACTICĂ EFORTUL FIZIC DOZAT
 • 4.1. Opinia privind promovarea sănătăţii prin efort fizic dozat şi raţionalizarea alimentaţiei
 • 4.2. Caracteristica şi evaluarea alimentaţiei
 • 4.3. Evaluarea igienică a stilului de viaţă şi a condiţiilor de trai
 • 4.4. Evaluarea igienică a condiţiilor de antrenament
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5.EVALUAREA INFLUENŢEI SANOGENE A EFORTULUI FIZIC DOZAT ŞI A CORECŢIEI ALIMENTAŢIEI ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE A FEMEILOR DE VÂRSTĂ REPRODUCTIVĂ
 • 5.1. Modificările condiţiei fizice a organismului survenite sub influenţa efortului fizic dozat
 • 5.2. Modificările morfofuncţionale ale organismului survenite sub influenţa efortului fizic dozat
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI