Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 /

Teze, februarie 2016

Teze [32]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Condiţii psihopedagogice de formare a motivaţiei învăţării la studenţii dîn domeniul pedagogic pedagogie 25.02.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Rolul modificărilor structurale și de fază ale oxizilor metalici SnO2 şi In2O3 dopați în formarea proprietăților gazo-sensibile ale senzorilor chemorezistivi fizică-matematică 25.02.2016
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Optimizarea sistemului de gestiune a mediului în porturile maritime economie 25.02.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Reglementarea tarifară a operațiunilor de import-export drept 25.02.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Prevederi de politică externă în documentele programatice și activitatea partidelor politice din Republica Moldova ştiinţe politice 25.02.2016
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Combaterea eroziunii solurilor bazinului de recepţie ”Negrea” din zona colinară a Prutului de Mijloc biologie 25.02.2016
03.00.27 - Pedologie
D Fundamente teoretico-practice în controlul vamal drept 25.02.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Procesele de relaxare ale purtătorilor de sarcină de neechilibru în structuri semiconductoare de volum şi cuantificate dimensional fizică-matematică 25.02.2016
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Statutul juridic al organizaţiilor nonguvernamentale în statele democratice drept 25.02.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
DH Eficienţa aditivilor furajeri enzimatici, probiotici şi adsorbanţi în alimentaţia porcinelor de prăsilă agricultură 25.02.2016
06.02.02 - Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
D Aspectul cooperativ cuantic între fotoni la emisiile Raman și hyper-Raman fizică-matematică 25.02.2016
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Sporirea competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova economie 25.02.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Tehnologia de fabricare a umpluturilor termostabile în baza sistemelor de stabilizare tehnică 25.02.2016
05.18.03 - Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor vegetale
D Criminalitatea transnaţională: normativul penal de sancţionare şi politici de prevenire şi combatere drept 25.02.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Metodologia managerială de prevenire a abandonului școlar în liceele din Izrael, sectorul arab pedagogie 25.02.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Tehnologia de producere a vinurilor seci pe baza corectării gradului de alcool tehnică 25.02.2016
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
DH Obligaţiile pozitive şi negative ale statutului prin prisma CEDO drept 25.02.2016
12.00.10 - Drept internaţional public
D Bazele stiintifice, pregatirea si efectuarea prezentarii spre recunoastere drept 25.02.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Lambourile pe vasele perforante ale gambei în tratamentul defectelor tisulare medicină 25.02.2016
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Rolul comportamentului organizaţional în activitatea instituţiilor din Republica Moldova economie 25.02.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Regimul juridic al sistemului penitenciar în România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea drept 25.02.2016
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Tehnologia creşterii mătcilor de albine în baza utilizării aditivilor nutriţionali agricultură 25.02.2016
06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
D Interactivitatea multidimensională bazată pe utilizarea TIC în didactica limbii franceze filologie 25.02.2016
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Arta clarinetului în actul interpretativ al lui Eugen Verbeţchi studiul artelor, culturologie 25.02.2016
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Promovarea interacţiunii sociale în clasă prin utilizarea efectivă a instrumentelor tehnologice de informare şi comunicare pedagogie 25.02.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Rolul autoeducației în pregătirea specialistului de educație fizică și sport pedagogie 25.02.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Ornamentica țesăturilor tradiționale din Republica Moldova istorie 25.02.2016
07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică
D Interconexiuni dintre stilul apreciativ şi controlul psihologic la tineri psihologie 25.02.2016
19.00.01 - Psihologie generală
D Particularitățile interacțiunii autoapreciere − nivel de expectanțe la tineri psihologie 25.02.2016
19.00.01 - Psihologie generală
D Particularitățile biologice ale stejarului pufos (Quercus pubescens Willd.) din Republica Moldova biologie 25.02.2016
03.00.05 - Botanică
DH Dendroflora cultivată a Republicii Moldova biologie 25.02.2016
03.00.05 - Botanică
DH Minorităţile confesionale din Basarabia (1812 - anii ‘70 ai secolului al XIX-lea) istorie 25.02.2016
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)