Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / martie /

Prevenirea şi combaterea infracţiunilor legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice


Autor: Nucu Marian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Iurie Larii
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 martie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 343.982.2(043.2)

Adobe PDF document 1.26 Mb / în română
181 pagini


Cuvinte Cheie

infracţiunile din domeniul circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice; cercetarea criminalităţii din domeniul drogurilor; particularităţile traficului ilicit de droguri; factorii criminogeni ai criminalităţii legate de droguri; personalitatea infractorilor implicaţi în traficul ilicit de droguri; prevenirea infracţiunilor legate de droguri

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 192 titluri, 165 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 6 lucrări ştiinţifice. Domeniul de studiu. Criminologie.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării constă în cercetarea criminologică complexă a infracţiunilor legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. Pentru realizarea scopului propus au fost trasate următoarele obiective: analiza normelor juridice internaţionale cu privire la traficul ilicit de droguri; elucidarea pericolului social şi a tendinţelor traficului ilicit de droguri la nivel naţional şi mondial; relevarea particularităţilor criminalităţii legate de droguri; investigarea parametrilor statistici specifici infracţiunilor din domeniul traficului de droguri; identificarea şi investigarea factorilor criminogeni ai infracţiunilor legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice; studierea personalităţii infractorilor implicaţi în traficul ilicit de droguri; elaborarea unor propuneri în vederea perfecţionării complexului de măsuri orientat spre prevenirea categoriei respective de infracţiuni.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Lucrarea reprezintă o cercetare monografică complexă a aspectelor teoretice şi practice ale traficului ilicit de droguri care, în contextul condiţiilor actuale de dezvoltare a societăţii, permite de a da noi aprecieri acestui fenomen, a determina orientările şi strategia luptei cu acest gen de criminalitate.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în analiza criminologică a infracţiunilor legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, identificarea factorilor criminogeni ai acestor infracţiuni şi elaborarea unor propuneri în vederea perfecţionării sistemului de măsuri orientate spre prevenirea genului respectiv de criminalitate, fapt care va contribui la eficientizarea activităţii organelor de drept în domeniul contracarării fenomenului investigat.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Studiul tratează în plan teoretic nu doar cele mai actuale probleme criminologice ale infracţiunilor legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, dar se axează şi pe înaintarea unor recomandări concrete, având ca obiectiv sporirea eficienţei activităţii de prevenire a fenomenului vizat.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile şi recomandările formulate îşi găsesc aplicabilitatea în realizarea unor noi studii ştiinţifice, în procesul de elaborare a normelor juridice, în programele de studii ale instituţiilor de învăţământ şi în activitatea organelor responsabile de prevenirea şi combaterea criminalităţii.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL INFRACŢIUNILOR LEGATE DE CIRCULAŢIA ILEGALĂ A SUBSTANŢELOR NARCOTICE
 • 1.1. Analiza doctrinei Republicii Moldova, României şi a altor state cu privire la infracţiunile legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice
 • 1.2. Incriminarea circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice în legislaţia altor state
 • 1.3. Reglementări internaţionale privind traficul ilicit de droguri
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERISTICA CRIMINOLOGICĂ A INFRACŢIUNILOR LEGATE DE CIRCULAŢIA ILEGALĂ A SUBSTANŢELOR NARCOTICE
 • 2.1. Noţiuni generale cu privire la pericolul şi tendinţele infracţionalităţii legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice
 • 2.2. Parametrii statistico-criminologici ai infracţiunilor legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice
 • 2.3. Factorii criminogeni ai infracţiunilor legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice
 • 2.4. Caracteristicile psiho-sociale şi criminologice ale infractorilor implicaţi în traficul ilicit de substanţe narcotice
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. PREVENIREA ŞI COMBATEREA INFRACŢIUNILOR LEGATE DE CIRCULAŢIA ILEGALĂ A SUBSTANŢELOR NARCOTICE
 • 3.1. Consideraţiuni generale privind prevenirea traficului ilicit de droguri
 • 3.2. Prevenirea generală şi specială a infracţiunilor legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice
 • 3.3. Instituţii internaţionale antrenate în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri
 • 3.4. Cadrul juridico-instituţional şi programele de luptă cu fenomenul traficului şi consumului ilicit de droguri în Republica Moldova
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI