Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contribuţii privind cercetarea organului de lucru al microhidrocentralelor de flux


Autor: Ciobanu Oleg
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.02.02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Viorel Bostan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 ianuarie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document2.09 Mb / în română

Cuvinte Cheie

microhidrocentrală de flux, energia cinetică a apei curgătoare, pală hidrodinamică, rotor hidrodinamic, forţa hidrodinamică, presiune hidrostatică, ANSYS CFX, strat limită, curgere turbulentă, simulare numerică CFD, model matematic

Adnotare

Teza cuprinde introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 178 de denumiri şi 7 anexe. Volumul este de 146 de pagini, inclusiv, 116 de figuri şi 12 tabele. Conţinutul de bază al tezei a fost publicat în 29 lucrări ştiinţifice, din care 6 lucrări de unic autor, 6 lucrări în reviste recenzate şi 11 brevete de invenţie.

Domeniul de studiu se referă la conversia energiei cinetice a apei curgătoare a râurilor în energie electrică sau mecanică, care nu solicită construcţia dambelor şi barajelor, în special, la utilizarea microhidrocentralelor cu rotor cu pale cu profil hidrodinamic.

Scopul lucrării constă în elaborarea rotorului hidrodinamic al microhidrocentralei de flux cu coeficient sporit al eficienţei conversiei energiei cinetice a apei curgătoare şi capacităţilor funcţionale prin elaborarea unui mecanism de orientare a palelor cu profil hidrodinamic la direcţia de curgere a apei.

Noutatea ştiinţifică şi valoarea aplicativă a lucrării. Au fost elaborate modelul matematic al rotorului hidrodinamic, simularea numerică CFD a profilului palei, tehnologia de fabricare a palelor. În baza rezultatelor cercetărilor efectuate a fost elaborat un concept nou de rotor hidrodinamic.

Semnificaţia teoretică constă în elaborarea metodelor de cercetare bazate pe modele matematice de descriere a curgerii turbulente a fluidului în vecinătatea palei hidrodinamice şi de simulare CFD a efectelor hidrodinamice pentru rotorul hidrodinamic al MHCF.

Metodologia cercetării ştiinţifice a lucrării constă în elaborarea conceptului rotorului hidrodinamic şi a modelului matematic.

Implementarea rezultatelor cercetării. Au fost proiectate şi fabricate modelele experimentale ale rotorului hidrodinamic şi mecanismul de orientare a palelor la direcția de curgere a apei, care este nodul de bază a trei prototipuri industriale de MHCF. Totodată a fost realizată tehnologia de fabricare a palelor rotorului hidrodinamic care, pe viitor, va permite fabricarea în serie a MHCF cu un coeficient sporit de utilizare a energiei cinetice a apei curgătoare.