Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / mai /

Arhetipul animus-anima în proza lui Mircea Eliade


Autor: Ivanov Nadejda
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Andrei Ţurcanu
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM
Instituţia: Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 mai 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.67 Mb / în română

Teza

CZU 821.135.1.09(092)(043.2)

Adobe PDF document 1.57 Mb / în română
155 pagini


Cuvinte Cheie

arhetip, eros mistic, sacru-profan, androgin, dualitate primordială animus-anima, Marea Zeiță / eternul feminin, devenire în Marele Tot, identitate și alteritate

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole cu concluzii, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 177 de surse, 143 pagini de text de bază, declarația privind asumarea răspunderii, CV-ul autoarei.

Rezultatele tezei au fost reflectate în 8 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Literatura română

Scopul lucrării constă în analiza prozei lui Mircea Eliade din perspectivă psihanalitică, pentru a valorifica sensurile ei ascunse, modalitățile specifice de corelare a personajelor cu timpul și spațiul în care ele acționează și pe care îl transcend pentru regăsirea unei plinătăți primordiale.

Obiectivele investigației:


Noutatea științifică și originalitatea lucrării rezidă în elaborarea unui nou model de analiză literară, bazat pe teoria psihanalitică jungiană de anima și animus și aplicarea lui în re-interpretarea operei literare a lui Mircea Eliade.

Problema științifică soluționată constă în abordarea operei literare eliadești din perspectiva teoriei psihanalitice jungiene în corelație cu hermeneutica mitului lui Eliade, având ca rezultat descoperirea unor viziuni inedite sacrului în profunzimile psihicului personajului, dar și înlăturarea unor deficiențe metodologice de abordare a romanului.

Importanța teoretică și practică constă în contribuția la elaborarea grilei de analiză din perspectivă psihanalitică și ilustrarea eficienței ei în hermeneutica textului literar.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele tezei au fost incluse în articolele publicate în reviste de profil și în comunicări științifice prezentate în cadrul unor conferințe naționale și internaționale.

Cuprins


1.CORELAȚIA ANIMUS-ANIMA LA MIRCEA ELIADE ÎN VIZIUNEA CRITICII LITERARE
  • 1.1. Critica literară despre manifestările arhetipale și semnificațiile erosului la Mircea Eliade
  • 1.2. Conceptul de unitate primordială la Mircea Eliade
  • 1.3. Din istoricul problemei animus-anima
  • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. TREPTELE EROSULUI ÎN OGLINZILE ALTERITĂȚII
  • 2.1. Dualitatea primordială animus-anima în jocurile devenirii erotice
  • 2.2. Identitate și alteritate: personaje-dubluri și dublete simbolice
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. SCENARII INIȚIATICE ALE EROSULUI ÎN PROZA FANTASTICĂ
  • 3.1. Descensus ad inferos și regressus ad uterum– revelarea misterului
  • 3.2. Problematica alterității animus-anima, extazul erotico-mistic și mântuirea prin artă în proza fantastică
  • 3.3. Concluzii la capitolul 3

BIBLIOGRAFIE0