Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Ihtiofauna bazinul fluviului Gianh din Vietnam


Autor: Ho Anh Tuan
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Dumitru Bulat
doctor, conferenţiar cercetător
Consultant ştiinţific: Laurenţia Ungureanu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Zoologie
Instituţia: Institutul de Zoologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.25 Mb / în română
Adobe PDF document1.01 Mb / în engleză

Teza

CZU 574.5 (597) + 597 (597)

Adobe PDF document 9.78 Mb / în engleză
195 pagini


Cuvinte Cheie

Ihtiofauna Vietnamului, statut taxonomic, caractere meristice, caractere metrice, specii invazive, specii economic valoroase, valorificare sustenabilă

Adnotare

Structura tezei. Introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia 326 surse, 150 pagini, 20 figuri, 7 tabele, 3 anexe (21 pagini, 193 figuri). Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. 165.03 Ihtiologie. Scopul lucrării. Evaluarea diversităţii ihtiofaunistice a bazinului fl. Gianh, completarea informaţiei ştiinţifice existente în domeniu şi elaborarea recomandărilor de protecţie şi utilizare durabilă a resurselor piscicole. Obiective: Inventarierea diversităţii ihtiofaunistice a bazinului fluviului Gianh din Vietnam; descrierea caracterelor morfometrice şi meristice a speciilor identificate, analiza repartiţiei spaţiale; identificarea speciilor economic valoroase de peşti, alogene invazive şi rare din bazinul fluviului Gianh.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată s-a alcătuit o listă completă a speciilor de peşti din bazinul fluviului Gianh şi descrise caracterele morfologice ale taxonilor identificaţi. Au fost analizate particularităţile de distribuţie spaţială a speciilor de peşti din bazinul fluviului Gianh. Speciile au fost sistematizate conform valorii economice, originii şi statutului de raritate naţional şi internaţional. A fost identificate 3 specii noi pentru ştiinţă: Schistura kottelati Tuan ș.a, 2015; Carassioides phongnhaensis Tu & Tuan, 2003 şi Cyprinus hieni Tu & Tuan, 2003.

Problema ştiinţifică importantă soluționată în teză constă în actualizarea diversităţii ihtiofaunei şi a particularităţilor de repartiţiei a speciilor de peşti în bazinului fluviului Gianh, ceea ce a condus la elaborarea recomandărilor ştiinţifico-practice, în vederea conservării şi utilizării raţionale a fondului piscicol.

Semnificaţia teoretică. A fost actualizată informaţia ştiinţifică cu privire la diversitatea ihtiofaunei din bazinul fluviului Gianh, inclusiv Parcului Naţional Phong Nha - Ke Bang. Au fost identificate şi descrise 3 specii de peşti noi pentru ştiinţă. Au fost analizate caracterele metrice şi meristice ale speciilor capturate. Informaţia cu privire la speciile de peşti a fost sistematizată conform particularităţilor de repartiţie spaţială, valorii economice, originii şi statutului de raritate desemnat de Lista Roşie naţională şi internaţională (IUCN).

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele generalizate au servit ca bază științifică la elaborarea recomandărilor privind protecţia şi valorificarea durabilă a fondului piscicol din bazinul fluviului Gianh.

Implementarea rezultatelor. Rezultatele obţinute la tema tezei au fost implementate în cadrul instituţiilor de profil din Vietnam: Societatea Vânătorilor şi Pescarilor, Departamentul Protecţia Pădurilor, Departamentul Stiinţă şi Tehnologie, iar în procesul didactic la Universitatea Vinh din Vietnam şi Universitatea de Stat din Moldova. -6-

Cuprins


1. IMPACT OF ENVIRONMENT FACTORS ON DIVERSITY AND STRUCTURE OF ICHTHYOFAUNA IN CONTINENTAL AQUATIC ECOSYSTEMS
 • 1.1. Diversity of ichthyophauna and ecological peculiarities of fish species in different types of aquatic ecosystems
 • 1.2. The brief history of research in ichthyofauna of Vietnam
 • 1.3. The natural conditions of ichthyofauna in Gianh River Basin
 • 1.3.1. Geographical location
 • 1.3.2. Topographical features
 • 1.3.3. Climate features
 • 1.3.4. Hydrological characteristics
 • 1.4. Conclusion of chapter 1

2. MATERIAL AND METHODS
 • 2.1. Location of investigations
 • 2. 2. Study time
 • 2.3. Methods of collecting and processing specimens
 • 2.4. Classification morphology methodology
 • 2.5. Classification method
 • 2.6. Conclusion of chapter 2

3. TAXONOMIC DIVERSITY AND ECOLOGICAL PECULIARITIES OF FISH SPECIES IN GIANH RIVER BASIN
 • 3.1. Fish biodiversity in Gianh river basin
 • 3.2. The distribution of fish species in the Gianh river basin
 • 3.3. The rare and valuable economic fish species in Gianh river basin
 • 3.3.1. The rare fish species in Vietnam Red Animals and in the IUCN Red List
 • 3.3.2. Fish species having economic value
 • 3.3.3. Invasive species and species created a danger to humans
 • 3.4. Comparison of the composition of species in North Central of Vietnam basins and other acvatic ecosistems
 • 3.5. The causes of threats and proposals of conservation of fishery resources in Gianh river basin
 • 3.5.1. The causes of threats to biodiversity of fish in the study area
 • 3.5.2. The proposals for the protection and conservation of fish biodiversity in the study area
 • 3.6. Conclusion of chapter 3

4. DESCRIPTION OF BASIC MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FISH SPECIES IN GIANH RIVER BASIN
 • 4.1. Description of basic characteristics of fish species
 • 4.2. Conclusion of chapter 4

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS