Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iulie /

Particularităţi de diagnostic şi perspective terapeutice în cazul copiilor cu tulburări reziduale ale sistemului nervos central


Autor: Hadjiu Svetlana
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2016
Consultanţi ştiinţifici: Ion Iliciuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Ninel Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 iulie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.04 Mb / în română

Teza

CZU 616.831-053.2-07-08

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
322 pagini


Cuvinte Cheie

sistem nervos central (SNC), encefalopatie neonatală (EN), leziuni cerebrale perinatale (LCP), hipoxic-ischemic (HI), tulburări reziduale (TR), factori neurotrofici (FN), factor neurotrofic obţinut din creier (BDNF), factor neurotrofic ciliar (CNTF)

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie din 297 de titluri, 241 pagini de text de bază, 34 de tabele, 86 de figuri, 23 de anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 72 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: neurologie, pediatrie.

Scopul şi obiectivele lucrării. Elucidarea unor laturi etiopatogenetice privind unele procese neuroimune şi a particularităţilor clinico-paraclinice evolutive ale tulburărilor reziduale ale sistemului nervos central la copiii cu leziuni cerebrale perinatale hipoxic-ischemice, cu scop de optimizare a diagnosticului clinic, prognosticului şi managementului terapeutic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost realizat un studiu complex, clinico-paraclinic, retrospectiv-prospectiv, caz-control al leziunilor cerebrale perinatale hipoxic-ischemice, cu scopul depistării timpurii şi evaluării în dinamică a TR ale SNC, prin prisma continuităţii neurodezvoltării în corelaţie cu manifestările clinice, neurofiziologice şi neuroimagistice. În premieră a fost elaborată o clasificare a TR, care aprofundează şi lărgeşte conceptul continuumului perioadelor de neurodezvoltare a copilului şi al dereglărilor reziduale corespunzătoare.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute constau în elaborarea unei viziuni integrale asupra leziunilor cerebrale perinatale hipoxic-ischemice privind anamnezele, manifestările clinice evolutive, cele neurofiziologice, neuroimagistice şi neuroimune; determinarea ponderii factorilor de risc implicaţi în declanşarea encefalopatiilor neonatale hipoxic-ischemice și analiza matematică individualizată în funcție de numărul de variabile prezente, pentru calculul probabilității apariției sechelelor neurologice. În premieră a fost realizat diagnosticul complex și clasificarea tulburărilor reziduale ale sistemului nervos central prin prisma continuumului perioadelor de neurodezvoltare. Au fost sistematizate sindroamele neurologice și diagnosticul evolutiv la vârsta de sugar şi de copil mic (până la 3–5 ani). Au fost abordate aspectele patogenetice ale leziunilor cerebrale prin prisma nivelurilor serice ale factorilor neurotrofici (BDNF şi CNTF), concentrațiile lor fiind corelate cu gradul de severitate a leziunii, cu nivelul dezvoltării motorii și neuropsihice a copilului, cu specificul modificărilor neurofiziologice și neuroimagistice. S-a conchis că, deficitul acestor factori stă la baza tulburărilor funcționale și structurale ale creierului și a polimorfismului clinic al tulburărilor sechelare minore și majore. Au fost implementate metodele de evaluare neuropsihică și cele de diagnostic timpuriu neinvaziv, ceea ce a permis precizarea simptomatologiei clinice timpurii şi găsirea unor verigi patogenetice importante în formarea noilor viziuni privind optimizarea diagnosticului, prognosticului şi managementului terapeutic al tulburărilor reziduale. Au fost identificați factorii predictivi pentru aprecierea prognosticului la distanţă al leziunilor cerebrale perinatale hipoxic-ischemice.

Semnificaţia teoretică constă în fundamentarea cunoştinţelor vizavi de modificările şi corelaţiile statusului neuroimun, morfofuncţional şi neurofiziopatologic al SNC la copiii cu LCP HI, care urmează cu TR, bazându-se pe conceptul continuumului neurodezvoltării, precum şi în valoarea predictivă a anamnezelor, a variabilităţii modificărilor electrofiziologice şi imagistice şi a rolului factorilor neurotrofici (BDNF şi CNTF) ca biomarkeri ai neurodezvoltării şi ai gradului de suferinţă a SNC, constituind un argument forte în favoarea diagnosticării timpurii şi prognosticării TR şi a strategiilor terapeutice neuroprotectoare de prevenire a handicapului neuropsihomotor.

Valoarea aplicativă a lucrării. Au fost structurate anamnezele, diagnozele sindromologice şi evolutive ale LCP HI, generatoare de TR ale SNC la copii; a fost elaborată o clasificare a TR în cadrul continuumului perioadelor de neurodezvoltare a copilului, care permite optimizarea procesului de diagnostic şi celui terapeutic, cu sporirea esenţială a efectelor neurorecuperării; au fost elaborate chestionare, algoritme de conduită şi recomandări practice privind aspectele etiopatogenetice, optimizarea diagnosticului evolutiv, a managementului şi rentabilizarea terapiilor neuroprotectoare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată în Clinica de Neurologie a IMSP Institutul Mamei şi Copilului, în Spitalul clinic municipal nr. 1 şi în procesul didactic postuniversitar al medicilor-rezidenţi – neurologi, neurologi-pediatri, pediatri şi alte specialităţi la ciclurile conexe, la disciplina „Neurologie pediatrică”; al medicilor-neuropediatri, pediatri, medici de familie în procesul de educaţie continuă la Departamentul „Pediatrue” al USMF „Nicolae Testemiţanu”. Au fost înregistrate 10 acte de implementare a rezultatelor.

Cuprins


1. PARTICULARITĂŢILE TULBURĂRILOR REZIDUALE ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL ÎN FUNCŢIE DE ETIOLOGIE
 • 1.2. Factorii etiologici în dezvoltarea tulburărilor reziduale ale sistemului nervos central
 • 1.3. Aspecte fiziopatologice şi patogenetice ale leziunilor cerebrale perinatale şi ale tulburărilor reziduale ale sistemului nervos central
 • 1.4. Consideraţii clinico-evolutive ale tulburărilor reziduale ale sistemului nervos central
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a studiului: grupul de cercetare, etapele şi designul studiului
 • 2.2. Metodele de evaluare a neurodezvoltării utilizate în studiu
 • 2.3. Explorările imunoenzimatice utilizate în studiu (studiul factorilor neurotrofici) .
 • 2.4. Metodele imagistice de diagnostic la copii
 • 2.5. Metodele de explorare electrofiziologică
 • 2.6. Metodele de evaluare statistică pentru analizarea rezultatelor
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. PROFILURILE ETIOLOGIC ŞI CLINIC EVOLUTIV AL LEZIUNILOR CEREBRALE PERINATALE HIPOXIC-ISCHEMICE
 • 3.1. Aspecte sociodemografice şi cauzale în grupul copiilor cu leziuni cerebrale perinatale în perioada de nou-născut (date retrospective)
 • 3.2. Metode predictive de calcul al riscului de apariţie a leziunilor cerebrale perinatale cu rol în formarea prognosticului tulburărilor reziduale ale sistemului nervos central
 • 3.3. Importanţa evaluării neurologice a copiilor cu leziuni cerebrale perinatale
 • 3.4. Aspecte clinice evolutive ale tulburărilor reziduale ale sistemului nervos central
 • 3.5. Dileme în abordarea diagnosticului la copilul cu leziuni cerebrale perinatale urmate de tulburări reziduale ale sistemului nervos central
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. SPECIFICUL DATELOR IMAGISTICE ŞI ELECTROFIZIOLOGICE LA PACIENŢII CU LEZIUNI CEREBRALE PERINATALE ÎN PERIOADA DE RECUPERARE
 • 4.1. Particularităţile evolutive neurosonografice ale leziunilor cerebrale perinatale
 • 4.2. Suportul tablourilor imagistice prin tomografie computerizată cerebrală în abordarea leziunilor cerebrale perinatale
 • 4.3. Modele imagistice prin rezonanţa magnetică nucleară cerebrală, predictive pentru diagnosticarea, prognozarea şi optimizarea managementului terapeutic al tulburărilor reziduale ale sistemului nervos central la copiii cu leziuni cerebrale perinatale
 • 4.4. Profilul anomaliilor neurofiziologice la copiii cu leziuni cerebrale perinatale şi tulburări reziduale ale sistemului nervos central
 • 4.5. Contribuţiile examinărilor clinice în evaluarea diagnosticului leziunilor cerebrale perinatale şi în predicţia tulburărilor reziduale ale sistemului nervos central la sugari şi la copii de vârstă mică
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

5. FACTORII NEUROTROFICI ÎN PROCESELE DE NEURODEZVOLTARE ŞI ÎN PREDICŢIA TULBURĂRILOR REZIDUALE ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL LA COPII
 • 5.1. Specificul tulburărilor reziduale ale sistemului nervos central în funcţie de vârstă
 • 5.2. Evaluarea concentraţiilor serice ale factorului neurotrofic obţinut din creier (BDNF) la copiii cu leziuni cerebrale perinatale
 • 5.3. Evaluarea concentraţiilor serice ale factorului neurotrofic ciliar (CNTF) la copiii cu leziuni cerebrale perinatale
 • 5.4. Corelaţiile concentraţiilor serice ale BDNF şi CNTF cu avansarea în vârstă a copilului şi cu gradul de severitate a leziunilor cerebrale perinatale: semnificaţie clinică .
 • 5.5. Importanţa factorilor neurotrofici (BDNF şi CNTF) în evoluţia şi prognosticul tulburărilor reziduale ale sistemului nervos central la copiii cu leziuni cerebrale perinatale
 • 5.6. Concluzii la capitolul 5

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE