Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2004 / august /

Elemente de protecţie a mediului ambiant în predarea chimiei


Autor: Alina Buga
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Gheorghe Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Nicolae Silistraru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 36-13.00.02-27.03.08
Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 august 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 octombrie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

protecţia mediului, tehnologie didactică, elemente de protecţie a mediului, educaţie racordată la mediu, demers infuzional, predarea chimiei, curs gimnazial, atitudini pentru mediu, concepte ambientale, sistem sinergic-complementar, elemente „in-side”, elemente „on-side”, poluarea mediului, controlul mediului, factori de mediu

Adnotare

Cercetarea realizată a abordat reorientarea integrală a implementării elementelor de protecţie a mediului la predărea chimiei care reflectă în context educaţia racordată la mediu. Astefel, are loc soluţionarea problemelor ambientale prin ordin educaţional la chimie cu elemente de protecţie a mediului. Valorificarea educaţeiei racordate la mediu la chimie se defăşoară prin demers infuzional, modalitate care facilitează studierea conceptelor fundamentale ale cursului şcolar de bază şi redă un carcter dinamic şi aplicativ în sfera cotidiană cu genericul „Chimia pentru Viaţă”.

Prin prisma tehnologiei educaţionale procesul formativ-informativ la chimie a fost fundamentat prin modelul tehnologiei de realizare a educaţiei racordate la mediu care include un ansamblu de componente operaţionale ale actului didactic la chimie conotate în aspect ambiental. Modelul tehnologiei de realizare a educaţiei racordate la mediu reprezintă abilitatea (o acţiune continuă şi complexă) de a realiza legătura dintre două ştiinţe: protecţia mediului ambiant şi chimia pe plan educaţional, subordonate la finalitatea educaţioanlă: formarea şi dezvoltarea tinerii generaţii înrt-un mediu sănătos, durabil şi amelioararea condiţiilor de viaţă. Elementele de protecţie amediului sunt structurate într-un sitem sinergic-complementar cu elemente din domeniul protecţiei mediului. Sistemul include două forme ale elementelor: „in-side” şi „on-side”. Elementele de protecţie „in-side” sunt adoptate conform conţinutului curriculuimului gimnazial la chime şi sunt aplicate la lecţiile de chimie. Elementele „on-side” sunt integrate şi pot fi extinse în cadrul activităţilor extradidactice la chimie.

Modelul este inofensiv procesului de studiu la chimie, fapt raportat din investigaţia didactică, demonstrând că cunoştinţele la chimie sunt fixate mai bine prin implementarea conceptelor ambientale. Cercetarea didactică a relevat eficienţa tehnologiei de realizare a educaţiei racordate la mediu, confirmată prin prelucrarea statistică a rezultatelor elevilor la chimie (reuşita şcolară la chimie, cunoştinţe ambientale, attitudini faţă de starea mediului şi protecţia mediului ambiant) pr in testul de semnificaţie Mann - Whitney.


Cuprins


CAPITOLUL 1. Chimia şi protecţia mediului ca ştiinţe şi obiecte de instruir
 • 1.1. Concepte generale din domeniul protecţiei mediului
 • 1.2. Promovarea educaţiei racordate la mediu în predarea chimiei
 • 1.3. Chimia şi rolul ei în soluţionarea problemelor ambientale.

CAPITOLUL 2. Tehnologia de realizare a educaţiei racordate la mediu în contextul chimiei
 • 2.1. Modelul tehnologiei de realizare a educaţiei racordate la mediu
 • 2.1.1. Delimitări conceptuale. Caracteristica modelului
 • 2.1.2. Componentele operaţionale ale tehnologiei de realizare a educaţiei racordate la mediu
 • 2.1.3. Aplicarea demersului infuzional în predarea chimiei cu aspect ambiental
 • 2.1.4. Sistemul sinergic-complementar de elemente din domeniul protecţiei mediului
 • 2.2. Principii didactice aplicate în predarea chimiei cu elemente de protecţia mediului
 • 2.2.1. Principiul însuşirii cunoştinţelor la chimie pentru rezolvarea problemelor de mediu
 • 2.2.2. Principiul valorificării practice a cunoştinţelor teoretice despre protecţia mediului
 • 2.2.3. Principiul individualizării şi diferenţierii problemelor de mediu la chimie
 • 2.2.4. Principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor ambientale
 • 2.3. Metode, tehnici interactive şi mijloace de raţionalizare a predării chimiei cu aspect ambiental
 • 2.3.1. Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor ambientale
 • 2.3.2. Metode explorare şi descoperire a mediului ambiant
 • 2.3.3. Metode bazate pe acţiune în scopul prevenirii şi combaterii poluării mediului
 • 2.4. Forme de organizare a activităţii didactice la chimie cu elemente de protecţie a mediului
 • 2.4.1. Lecţia – formă principală de implementare a elementelor de protecţie a mediului
 • 2.4.2. Modalităţi de organizare a activităţilor extradidactice cu caracter aplicativ

CAPITOLUL 3. Cercetarea didactică: „estimarea eficienţei tehnologiei de realizare a educaţiei racordate la mediu în predarea chimiei (curs gimnazial)
 • 3.1. Cadrul general al operaţionalizării cercetării didactice
 • 3.2. Tabloul metodologic al investigaţiei
 • 3.3. Evaluarea cercetării experimentale