Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2004 / martie /

Tineretul moldovei: particularităţile socializării în societatea contemporană


Autor: Vladimir Blajco
Gradul:doctor habilitat în sociologie
Specialitatea: 22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
Anul:2004
Consultant ştiinţific: Andrei Timuş
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 martie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 iunie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Adnotare

Noţiunile-cheie ale lucrării: socializarea în societatea de tranziţie, stratul “tineret”, rientările sociale, nucleul valoric al persoanei, “segmentul socializării”, “sfera social-culturală”, “politica privind tineretul”.

În teză este efectuată analiza sociologică a problemelor socializării tineretului în anii 1980–2002. Sunt elucidate particularităţile acestui proces în perioada de până la restructurare şi după în ţările de tranziţie la relaţiile de piaţă. Analiza activităţii diferitelor instituţii sociale şi a persoanei în sfera politică, economică, socială şi de familie, cultural- de odihnă a permis să se evidenţieze mecanismele sociale de schimbare a orientărilor valorice şi a scopurilor de viaţă ale tineretului, să se determine care este influenţa reformelor economice şi mediului social-cultural asupra stratificării generaţiei, să se facă tipologia tineretului Moldovei, să se studieze eficienţa politicii privind tineretul din ţară, să se propună recomandări concrete pentru îmbunătăţirea ei.

Compararea datelor acumulate de autor şi ale investigaţiilor oamenilor de ştiinţă din Rusia, Ucraina, Belarus, precum şi ale fondurilor internaţionale din România, Bulgaria, Polonia ş. a. a permis să se stabilească o corelaţie strânsă a procesului studiat în Moldova şi în alte ţări din regiunea est-europeană, în care s-au produs schimbările care au avut loc pe piaţă. Această analiză permite să se demonstreze că procesele petrecute în Moldova, deşi au un caracter de criză de durată mai îndelungată, în general reflectă tendinţele socializării tineretului în ţările Europei de Est.

Importanţa practică a lucrării constă în elaborarea recomandărilor concrete pentru desăvârşirea gestionării tuturor verigilor puterii de stat întru realizarea politicii privind tineretul ţării, antrenarea generaţiei tinere la edificarea statului, participarea lui la viaţa socială în noile condiţii economice şi politice.