Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Timuş Andrei, doctor habilitat, profesor universitarTimuş Andrei, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Abilitare:14 aprilie 2006, nr.582
Specialităţi abilitate: 22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Capitalul uman în contextul transformărilor sociale (în baza materialelor din Republica Moldova) 22.00.04 conducător
conducător
Danii Tudor (decedat)
18.06.2009
DH Formarea responsabilităţii ecologice în contextul dezvoltării durabile a societăţii (în baza investigaţiilor sociologice din Republica Moldova) 22.00.04 consultant 22.12.2005
DH Tineretul moldovei: particularităţile socializării în societatea contemporană 22.00.04 ICJPS consultant 24.06.2004
DH Calitatea vieţii populaţiei Republicii Moldova în perioada de tranziţie: probleme şi tendinţe sociale ( analiză şi evaluare sociologică ) 22.00.04 ICJPS consultant 24.06.2004