Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza comparativă a Părţilor generale ale legislaţiei penale din Ucraina, Rusia si Izrail, cît si unele particularităţi ale Părţii generale a Codului penal din Moldova


Autor: Boris Jitnigor
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Leonid Bagrii-Şahmatov
doctor în drept, profesor universitar, Universitatea Maritimă Naţională din Odesa, Ucraina
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 octombrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 februarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

analiză comparativă, Părţile generale ale legislaţiei criminale in Ucraina, Rusia, Moldova şi Izrael, deosebiri, asemănări, analogie, comparaţie, responsabilitate penală, crimă, statele slave, dreptul evreiesc, drept penal

Adnotare

Teza pentru obţinerea gradului ştiintific de doctor in drept la specialitatea 12.00.08 – dreptul penal şi criminologia; dreptul penal penitenciar. Universitatea Internaţională liberă din Moldova, Chişinău, 2005. In context comparativ, sunt analizate structurile si normele Părţilor generale ale legislaţiei penale din Ucraina, Rusia si Moldova, a statului Izrael, se compară criteriile juridice substanţiale ale categoriilor de bază, institutelor si mecanismelor de reglare juridică penală in cele patru ţări, referitor la unele probleme particulare ale dreptului penal sunt studiate postulatele teoretice corespunzatoare, cercetările doctrinale şi sursele literare din sfera ştiinţii juridice penale naţionale in Ucraina, Rusia, Moldova şi statul Izrael.

In cercetare se reliefează in ansamblu deosebirile principale şi trăsăturile asemănătoare ale categoriilor corelate ale institutelor şi mecanismelor juridice, stipulate de Părţile generale ale legislatiei criminale a patru ţări, se stabilesc dificienţele cau avantajele comparative in sistemele corespunzătoare de reglare juridică penala in Ucraina, Rusia, Moldova si statul Izrael.

In rezultatul analizei comparative s-a constatat proximitatea principială a normelor substanţiale şi constructive ale Părţilor generale in legislaţia penală a Ucrainei şi Rusiei, asemanarea doctrinelor juridice a celor două tări in sfera luptei cu criminalitatea. De altă parte, conform unei serii intregi de norme ale Părţilor generale ale CP al Ucrainei si Rusiei, care regulează relaţiile publice identice, se observă prezenta unor deosebiri esentiale, care individualizeazăa sistemele juridice penale de după reformă ale celor două state slave. Se remarcă o inovaţie originală pentru reglareade de branşa (de specialitate), in spaţiul postsovietic, a unor elemente substanţiale ale Părţii generale a CP al Republicii Moldova, care include un număr mare de disposiţii adaptate şi transferate pe cimpul juridic moldav din legislaţiile penale din ţări avansate ale comunităţii mondiale, cit şi lucrările suficiente de regulament ale savanţilor jurişti şi legislatori moldavi. Originalitatea vie a legislaţiei penale din Izrael stipulată de condiţiile originale istorice ale dezvoltării sale şi coloritul specific cultural-religios al existenţei societăţii din Izrael, e predeterminată nu numai de specificul pur national al legislaţiei, dar şi de o anumită supunere, o oarecare decadentă a instituţiilor metodologice in ştiinţă de drept penal in Izrael, lipsa de legături strînse intre ştiinţă si necesităţile ramurii de reglementare şi de aplicare a dreptului.