Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iunie /

Aspecte constituţionale ale realizării ordinii juridice în statul de drept


Autor: Toma Toader
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Gheorghe Costachi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 octombrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.21 Mb / în română

Cuvinte Cheie

abatere, abuz, act, aviz, apărare, apărător, autoritate, cetăţean, cod, constituţional, constituţie, control, contravenţie, corupţie, convenţie, democraţie, dispoziţie, detenţie, demnitate, domiciliu, drept, egalitate, garant, garantare, guvern, infracţiune, inviolabilitate, internaţional, judecător, judiciar, justiţie, judecată, legalitate, lege, libertate, ministru, normativ, neconstituţional, ordine, ocrotire, organ, ordonanţă, onoare, pact, persoană, pedeapsă, partid, principiu, protecţie, proprietate, parlament, pluralism, procedură, procuror, putere, răspundere, regulament, sancţiune, stat, social, societate, străin

Adnotare

Teza de doctorat cuprinde patru capitole: sinteza rezultatelor obţinute, concluziile şi recomandările ştiinţifice, un rezumat în limba rusă, un rezumat în limba engleză, cuvintele cheie ale tezei în limbile română, engleză şi rusă şi lista cu abrevierile utilizate în teză. În introducerea acestei teze sunt cuprinse: actualitatea temei şi gradul de studiere a acestora, scopul şi obiectivele tezei, noutatea ştiinţifică şi rezultatele obţinute, semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării şi aprobarea rezultatelor acestuia.

Capitolul I, intitulat "Noţiuni introductive în domeniul ordinii juridice în statul de drept" este alcătuit din patru paragrafe. În paragraful 1 - "Conceptul de ordine juridică", autorul a întreprins o incursiune în conceptul ordinii juridice a modalităţilor de realizare a acestei ordini în statul de drept.

În paragraful 2, intitulat "Ordinea juridică şi ordinea constituţională în statul de drept", este tratată ordinea constituţionala - izvor de drept al ordinii juridice, modalităţile de realizare a acestei ordini, precum şi unele disfuncţionalităţi în activitatea organelor abilitate în apărarea ordinii juridice şi constituţionale în statul de drept.

Paragraful 3, intitulat "Ordinea juridică naţională în perspectiva integrării în structurile europene şi în contextul globalizării" este consacrat cercetării raportului dintre aceste două ordini, teoriilor ştiinţifice contemporane care analizează acest aspect juridic, precum şi practicii statelor contemporane, care afirmă şi recunosc primatul dreptului internaţional în ordinea juridică naţională. Paragraful 4, intitulat „Mecanismele constituţionale de realizare a ordinii juridice în statul de drept”, analizează unele aspecte constituţionale ale unor instituţii cu atribuţii în realizare a ordinii juridice în statul de drept.

Capitolul II, intitulat "Supremaţia Constituţiei - garanţie primordială a realizării ordinii juridice în statul de drept”, cuprinde, de asemenea, trei paragrafe.

Paragraful 1, intitulat "Conceptul de supremaţie a Constituţiei", cuprinde unele teorii şi concepte despre supremaţia Constituţiei. Supremaţia Constituţiei şi constituţionalitatea legilor sunt trăsături esenţiale ale statului de drept.

Paragraful 2, intitulat „Garanţiile juridice care asigură supremaţia Constituţiei”, cuprinde unele aspecte ale modului în care este garantată şi asigurată supremaţia Constituţiei în statul de drept.

Paragraful 3, intitulat „Controlul constituţionalităţii unor fapte sau activităţi şi controlul respectării unor proceduri legale - instrumente de realizare a ordinii juridice în statul de drept” este destinat cercetării modului de realizare a controlului constituţionalităţii.

Capitolului III, intitulat “Analiza rolului constituţional al justiţiei în apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi a ordinii juridice în statul de drept” , este alcătuit din trei paragrafe.

Paragraful 1, intitulat „Justiţia - garantul realizării ordinii juridice în statul de drept, între teorie şi realitate”, este destinat cercetării modului în care aceasta realizează ordinea juridică. Paragraful 2, intitulat „Justiţia - garanţie a legalităţii şi a comportamentului licit al cetăţenilor din perspectiva realizării ordinii juridice în statul de drept”, tratează unele aspecte privind raporturile dintre justiţie, legalitate şi comportamentului licit al cetăţenilor.

Paragraful 3, intitulat „Fundamentul constituţional al responsabilităţii juridice în realizarea ordinii juridice în statul de drept”, analizează unele aspecte constituţionale ale responsabilităţii juridice.

Capitolul IV, intitulat „Controlul parlamentar asupra activităţii executive, instrument de realizare a ordinii juridice şi a stabilităţii în statul de drept”, cuprinde trei paragrafe.

Paragraful 1., intitulat „Noţiunea, sfera şi fundamentarea ştiinţifică a controlului parlamentar”, conţine unele idei şi teorii despre controlul parlamentar asupra activităţii executive.

Paragraful 2, intitulat „Controlul parlamentar asupra şefului statului - instrument de realizare a ordinii juridice în statul de drept”, cuprinde unele aspecte ale realizării controlului Parlamentului asupra Preşedintelui ţării.

Paragraful 3, intitulat „Exercitarea funcţiei de control parlamentar asupra Guvernului, administraţiei publice şi altor instituţii ale statului - garanţie a realizării ordinii juridice şi stabilităţii statului de drept”, cuprinde modalităţile de exercitare a controlului parlamentar asupra principalelor instituţii statale.

Cuprins


CAPITOLUL I. Noţiuni introductive în domeniul ordinii juridice în statul de drept
 • 1. Conceptul de ordine juridică
 • 2. Ordinea juridică şi ordinea constituţională în statul de drept
 • 3. Ordinea juridică naţională în perspectiva integrării în structrile europene şi în contextul globalizării
 • 4. Mecanismele constituţionale de realizare a ordinii juridice în statul de drept

CAPITOLUL II. Supremaţia constituţiei - garanţie primordială a realizării ordinii juridice în statul de drept
 • 1. Conceptul de supremaţie a Constituţiei
 • 2. Garanţiile juridice care asigură supremaţia Constituţiei în statul de drept
 • 3. Controlul constituţionalităţii unor fapte sau activităţi şi controlul respectării unor proceduri legale - instrumente de realizare a ordinii juridice în statul de drept

CAPITOLUL III. Analiza rolului constituţional al justiţiei în apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi a ordinii juridice în statul de drept
 • 1. Justiţia - garantul realizării ordinii juridice în statul de drept, între teorie şi realitate
 • 2. Justiţia - garanţie a legalităţii şi a comportamentului licit al cetăţenilor din perspectiva realizării ordinii juridice în statul de drept
 • 3. Fundamentul constituţional al responsabilităţii juridice în realizarea ordinii juridice în statul de drept

CAPITOLUL IV. Controlul parlamentar asupra activităţii executive - garanţie a realizării ordinii juridice şi stabilităţii statului de drept
 • 1. Noţiunea, sfera şi fundamentarea ştiinţifică a controlului parlamentar
 • 2. Controlul asupra şefului statului - garanţie a realizării ordinii juridice şi stabilităţii statului de drept
 • 3. Exercitarea funcţiei de control parlamentar asupra Guvernului, administraţiei publice şi altor instituţii ale statului - garanţie a realizării ordinii juridice şi stabilităţii statului de drept