Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iunie /

Probleme teoretice şi practice în edificarea statului de drept


Autor: Mircea Tutunaru
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Victor Popa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 iunie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Cuvinte Cheie

stat de drept, separatia puterilor, autoritati publice, autonomie locală, garanţii juridice, democratie constitutionala, putere de stat, drepturi fundamentale, pincipii constitutionale, suveranitate, constitutie, integrare europeana, descentralizare administrativa

Cuprins


CAPITOLUL I Consideraţii teoretice privind statul de drept
 • 1.1. Noţiuni generale privind statul de drept şi relaţiile sale cu dreptul natural
 • 1.2. Evoluţia spre un stat de drept
 • 1.3. Statul Poliţist (polizeistaat)
 • 1.4. Statul bunăstării (Welfare state)
 • 1.5. Statul legal şi statul constituţional
 • 1.6. Premisele ideologice şi juridice ale statul de drept
 • 1.7. Componentele şi caracteristicile statului de drept

CAPITOLUL II Principii în organizarea statului de drept
 • 2.1. Noţiuni generale privind principiile
 • 2.2. Principiul legalităţii
 • 2.3. Conceptul de lege şi supremaţia legii
 • 2.4. Supremaţia constituţiei
 • 2.5.Controlul constituţionalităţii legilor exercitate printr-un organism jurisdicţional
 • 2.6. Principiul egalităţii în drepturi şi îndatoriri a tuturor cetăţenilor fără nici o discriminare
 • 2.7. Principiul accesului liber la justiţie
 • 2.8. Principiul prezumpţiei la nevinovăţie
 • 2.9. Principiul democraţiei şi pluralismului într-un stat de drept
 • 2.10 Principiul separaţiei (echilibrului) puterilor într-un stat de drept
 • 2.11 Principiul descentralizării administrative şi al autonomiei locale în statul de drept
 • 2.12 Principiul independenţei justiţiei în statul de drept
 • 2.13 Principiul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale în statul de drept

CAPITOLUL III Organizarea şi înfăptuirea puterii într-un stat de drept
 • 3.1.Puterea politică şi puterea de stat
 • 3.2. Puterea de stat – formă instituţionalizată a puterii politice
 • 3.3. Constrângerea – metodă a puterii
 • 3.4. Suveranitatea calitate a puterii de stat
 • 3.5. Integrarea europeană şi suveranitatea de stat
 • 3.6. Autorităţile publice în exercitarea suveranităţii

CAPITOLUL IV Garanţii privind satisfacerea exigenţelor statului de drept
 • 4.1. Garanţii interne
 • 4.2. Controlul general al aplicării constituţiei
 • 4.3. Controlul jurisdicţional al actelor administrative normative într-un stat de drept
 • 4.4. Garanţii externe privind statul de drept