Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iunie /

Instituţionalizarea partidelor politice din Republica Moldova: studiu interdisciplinar


Autor: Igor Bucătaru
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Valeriu Moşneaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 octombrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.16 Mb / în română

Cuvinte Cheie

partid politic, instituţie, instituţionalizare politică, instituţionalizarea partidelor politice, abordare sociologică, abordare juridică, instituţionalizare politico-juridică, instituţionalizare politico-sociologică, instituţionalism, adaptibilitatea, complexitatea, autonomia, coerenţa, geneza partidelor, partide istorice, cultura politică, sistem de partide, pluripartidism, monopartidism, vechimea partidelor, depersonalizarea, structurarea ideologică, doctrina politică, legitimitatea partidelor, activismul electoratului, reglementare juridică, înregistrarea partidelor, finanţarea partidelor, reprezentare proporţională, scrutin electoral mixt, pragul electoral

Adnotare

Lucrarea de faţă reprezintă un studiu ştiinţific a gradului de instituţionalizare a partidelor politice din Republica Moldova. În acest scop, în primul rând s-a realizat o sinteză a informaţiei de natură teoretico-metodologică cu referinţă la tema dată, după care s-a recurs la o analiză a gradului de dezvoltare a partidelor politice moldoveneşti, în baza surselor teoretico-metodologice acumulate.

Autorii au atras atenţia asupra unor astfel de aspecte ale instituţionalizării partidelor politice ca : istorico-cultural, politico-sociologic şi politico-juridic.

Actualitatea cercetării întreprinse se originează în importanţa instituţiei de partid pentru procesul de democratizare a societăţii. Semnificaţia teoretică deosebită a lucrării este asigurată, în mod aparte, de abordarea interdisciplinară a subiectului investigat. Baza empirică a lucrării o constituie monografiile, manualele, dicţionarele, articolele ştiinţifice şi publicistice aparţinând atât autorilor străini cât şi celor din Republica Moldova. Un rol aparte revine actelor normative naţionale cu referinţă la activitatea partidelor politice.

Conţinutul lucrării este structurat în două capitole ce reflectă pe deplin scopul propus de autori. Primul capitol este unul de natură teoretico-metodologică, iar cel de al doilea practicoaplicativă.

În prima parte a tezei se analizează conceptele de “instituţie”, “instituţionalizare politică” şi “instituţionalizare a partidelor politice”. Cel de al doilea capitol cuprinde analiza gradului de instituţionalizare a partidelor politice din Republica Moldova, în particular, şi a sistemului pluripartidist - în general.

Concluziile şi recomandările, deduse în rezultatul investigaţiilor efectuate, sunt binevenite pentru procesul de consolidare a sistemului de partide din Republica Moldova. Ele sunt adresate organizaţiilor social-politice din Republica Moldova, structurilor ştiinţifice şi de învăţământ, precum şi factorilor decizionali din domeniul legislativ.

Cuprins


CAPITOLUL I: Instituţionalizarea partidelor politice: bazele teoretico-metodologice
  • 1. Instituţionalizarea politică: esenţă, criterii, tipuri
  • 2. Multidimensionalitatea abordărilor teoretice a instituţionalizării partidelor politice

CAPITOLUL II: Specificul instituţionalizării partidelor politice în Republica Moldova
  • 1. Contextul politico-istoric şi socio-cultural al procesului de formare şi consolidare a pluripartidismului moldovenesc
  • 2. Aspecte politico-sociologice ale procesului de instituţionalizare
  • 3. Dimensiunea politico-juridică al instituţionalizării partidelor politice

CAPITOLUL III: Efectele instituţionalizării partidelor politice din Republica Moldova în perioada de tranziţie
  • 1. Impactul instituţionalizării partidelor asupra sistemului politic
  • 2. Rolul formaţiunilor politice în consolidarea societăţii civile