Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / martie /

Spaţiul şi timpul electoral în condiţiile Republicii Moldova: analiza şi modelarea parametrilor dinamici


Autor: Margarita Bulova
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Victor Saca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 martie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

spaţiul şi timpul social, spaţiul şi timpul politic, spaţiul electoral, timpul electoral, timpul extraelectoral, timpul postelectoral, fenomenul geocronoelectoral, cîmp politic, cîmp electoral, durata timpului electoral, clivaj, întinderea spaţiului electoral, ritmul alegerilor, ciclul electoral, distanţa politică, poziţionarea actorului politic, piaţa politică, cererea şi oferta electorală, momentul alegerii, dinamica/statica spaţiului electoral, structura spaţiului electoral, continuitatea/discontinuitatea spaţiului electoral, landşaft electoral, mitologizarea timpului electoral, metrica spaţiului electoral, metrica timpului electoral, topologia spaţiului şi timpului electoral

Adnotare

Lucrarea de faţă se înscrie în analiza şi modelarea parametrilor dinamici ai proceselor electorale desfăşurate în perioada tranziţiei democratice din Republica Moldova. Este un prim studiu care cuprinde cercetarea conexiunii dintre spaţiul electoral şi timpul electoral în dimensiuni de geneză, concept, esenţă, structură şi cîmp socio-politic moldovenesc.

Primul capitol este consacrat abordărilor strict teoretice şi metodologice (filosofice, sociologice, politologice) ale definirii conceptelor de bază - spaţiul şi timpul: social, politic, electoral. Tot aici sunt formulate ipotezele fundamentale ale analizei şi modelării parametrilor continuumului spaţial-temporal electoral.

Capitolul al doilea este destinat analizei criteriilor fundamentale de timp electoral în cadrul transformărilor politice ce au loc în spaţiul postsovietic al Republicii Moldova, evidenţiind coraportul elementelor lor constitutive. Prin promovarea în acest volum a factorilor de scurtă şi de lungă durată, ajungem la concluzia că aceste dimensiuni influenţează poziţionarea atît a actorilor politici, cît şi a alegătorului în structura spaţiului electoral din Republica Moldova. Un rol semnificativ la acest nivel analitic îi revine studierii clivajelor în determinarea şi modelarea spaţiului electoral.

În capitolul al treilea este introdus pe larg studiul parametrilor metrici şi topologici ce reflectă evoluţia procesului electoral din Republica Moldova între perioada 1990-2003. Prin interacţiunea parametrilor de spaţiu şi timp electoral, au fost examinate legităţile şi tendinţele fenomenului electoral în integritate, precum şi coordonatele şi vectorii ce descriu dinamica şi statica electoratului, în special.

Ambele perspective privind considerarea „spaţiului electoral”, fie ca formă de existenţă a procesului electoral şi considerarea „timpului electoral”, fie ca dezvoltare a acestuia, sunt utile pentru a înţelege dinamica procesului electoral şi a orienta dezvoltarea vieţii politice moldoveneşti spre proiecte-tip ale democraţiei.

Cuprins


CAPITOLUL I: FEnomenul geocronoelectoral: repere teoretico metodologice
  • 1.1 Dimensiuni geocronosociopolitice ale spaţiului şi timpului electoral: abordare de concept
  • 1.2 Valenţe de spaţiu electoral şi timp electoral: semnificaţii şi interdependenţe

CAPITOLUL II: Interacţiunea timpului şi spaţiului electoral în cîmpul sociopolitic moldovenesc
  • 2.1 Criteriile fundamentale ale timpului electoral
  • 2.2 Dinamismul spaţiului electoral

CAPITOLUL III: Parametrii geocronoelectorali ai vieţii politice moldoveneşti
  • 3.1 Metrica spaţiului şi timpului electoral
  • 3.2 Topologia geocronosociopoliticului electoral