Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Relaţiile belaruso-moldave: starea şi tendinţele dezvoltării (analiză politologică)


Autor: Аndrei Ermolovici
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Valeriu Moşneaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 decembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 ianuarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română
Adobe PDF document0.67 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

sistemul relaţiilor internaţionale, actor, stat, cooperare internaţională, relaţii interstatale, relaţiile belaruso-moldave, politica externă a statului, relaţii politice, diplomaţia parlamentară, integrarea europeană, relaţii economice, relaţii în domeniul ştiinţei, culturii şi învăţămîntului

Adnotare

Scopul tezei de doctor constă în analiza politologică a starii actuale a relaţiilor interstatale belaruso-moldave şi în determinarea tendinţelor lor ulterioare de dezvoltare. Obiectul cercetării îl constituie relaţiile interstatale bilaterale ca element al sistemului relaţiilor internaţionale contemporane; subiectul cercetării – relaţiile bilaterale dintre noile state independente din spaţiul post-sovietic pe exemplul relaţiilor interstatale belaruso-moldave.

Cercetarea întreprinsă este prima de acest fel raportată la relaţiile belarusomoldave.

Baza empirică a tezei o constituie publicaţiile din mijloacele de informare în masă, materialele din Internet, din arhiva curentă a organelor administrării de stat, documente, pe care formează baza juridică a relaţiilor belaruso-moldave.

Concluziile şi recomandările cuprind sinteza rezultatelor cercetării, aduse în formă de rezultate despre direcţiile direcţiilor concrete de dezvoltare a relaţiilor belaruso-moldave, de asemenea în forma de recomandări concrete la adresa organelor administrării de stat, structurilor ştiinţifice şi de învăţămînt, mijloacelor de informare în masă a celor două state.