Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Nazaria Sergiu, doctor habilitat, conferenţiar universitarNazaria Sergiu, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul de Istorie al AŞM
Abilitare:18 septembrie 2008, nr.913
Specialităţi abilitate: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Elita politică şi birocraţia în contextul realizării reformelor democratice (cazul Republicii Moldova) 23.00.01 ICJP membru CSS
consultant
Juc Victor
consultant
Rusnac Gheorghe
28.03.2014