Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Nazaria Sergiu, doctor habilitat, conferenţiar universitarNazaria Sergiu, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Institutul de Istorie al AŞM
Abilitare:18 septembrie 2008, nr.913
Specialităţi abilitate: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Evoluţia relaţiilor Republicii Moldova cu statele musulmane 23.00.04 ICJP referent
conducător
Juc Victor
29.12.2014

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Rolul politicilor mediatice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova 23.00.04 ICJP conducător 20.11.2014