Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Minorităţile naţionale în Republica Moldova: starea şi problemele de integrare (analiză politologică)


Autor: Alina Morozan
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Valeriu Moşneaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 februarie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.11 Mb / în română

Cuvinte Cheie

teoria etnosului, etnicitate, grup etnic, minoritate naţională, diaspora, naţiune titulară, patrie etnică, patrie istorică, naţiune, stat naţional, conflict interetnic, relaţii interetnice, societate polietnică, politica naţională, asimilare, integrare, echilibru etnocultural, limbă de stat, limbă maternă, nediscriminare, organizaţii etnoculturale, naţiune politică, federalizare, toleranţă, procese etnice, limbă de comunicare interetnică, specific naţional

Adnotare

Abordarea multidimensională a problemei minorităţilor naţionale din Republica Moldova de pe poziţiile teoriei politice şi evaluarea stării şi rolului minorităţilor naţionale în societatea contemporană reprezintă scopul principal al acestei lucrări. În cadrul lucrării s-a realizat o analiză politologică în ansamblu a problemelor actuale privind situaţia şi protecţia minorităţilor naţionale ca element constitutiv al relaţiilor interetnice şi determinarea particularităţilor şi trăsăturilor specifice ale minorităţilor naţionale din Republica Moldova. Această lucrare este un prim studiu care cuprinde o abordare multidimensională, din punct de vedere politologic al problemei minorităţilor naţionale din Republica Moldova.

Prima parte a lucrării cuprinde aspectele teoretico-metodologice ale relaţiilor interetnice, unde sunt studiate şi definite noţiunile de grup etnic, minoritate naţională şi diaspora.

S-au cercetat posibilele modele de conlucrare între statul naţional şi minorităţile naţionale.

În capitolul doi al lucrării se face o analiză a procesului de formare şi evoluţie a politicii de integrare a minorităţilor naţionale în Republica Moldova. O atenţie deosebită a fost acordată structurii etnonaţionale a Moldovei prin prisma aspectelor istorice, geografice şi sociale.

Problema minorităţilor naţionale ţine de domeniul relaţiilor interetnice, care este una dintre cele mai delicate şi sensibile sfere ale vieţii unei societăţi în tranziţie, de aceea a fost necesară o abordare teoretică a subiectului dat cît mai corectă şi mai amplă. Statul Republica Moldova tinde spre o dezvoltare corectă şi echilibrată a relaţiilor între etniile conlocuitoare pe teritoriul său, din acest motiv s-au constituit structuri, instituţii de stat, dar şi instituţii neguvernamentale, ce vor reglementa aceste relaţii, s-a optat pentru aprobarea unei legislaţii adecvate cu privire la drepturile şi obligaţiunile minorităţilor naţionale şi promovarea unor acţiuni ce vor contribui la evoluţia cantitativă şi calitativă a politcii integraţioniste, contribuind la consolidarea statalităţii şi a stabilităţii sociale.

Cuprins


CAPITOLUL I. Relaţiile interetnice: aspecte teoretico – metodologice
  • 1 Grupul etnic şi minoritatea naţională: concepţii, moduri de abordare, interdependenţa
  • 2 Statul naţional şi minorităţile naţionale: modele de conlucrare

CAPITOLUL II. Formarea şi evoluţia politicii de integrare a minorităţilor naţionale în Republica Moldova
  • 1 Structura etnonaţională în Republica Moldova: aspecte sociale, istorice, şi geografice
  • 2 Cadrul legislativ şi instituţional al relaţiilor naţionale în Republica Moldova
  • 3 Politica naţională şi procesele de integrare a minorităţilor naţionale la etapa actuală