Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Promovarea imaginii liderului politic: metode şi tehnici (cazul Republicii Moldova)


Autor: Aurelia Peru
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Ala Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 noiembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 ianuarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Cuvinte Cheie

lider politic, lider reformator, lider tranzacţional, lider populist, lider realist, imagine politică, imagine strategică, imagine virtuală, personalizarea politicului, legitimitate, autoritate, charismă, simbolistică politică, mitologie politică, rit politic, câmp politic, marketing electoral, votanţi, “nucleu dur”, electorat fluid, manipulare, minciună politică, limbaj politic, manipulare neurolingvistică, cerere-ofertă electorală, autoevaluare, subestimare politică, supraestimare politică, imagou, campanie pozitivă, campanie negativă, model situaţional

Adnotare

Lucrarea de faţă este destinată studiului metodelor şi tehnicilor de creare şi gestionare a imaginii liderului politic în câmpul politic moldovenesc.

În primul capitol al tezei sunt cercetate aspectele teoretico-metodologice ale fenomenului liderismului politic. Sunt definite concepţia de lider politic şi imagine politică, noţiunile de autoritate, legitimitate şi charismă ca elemente vitale ale imaginii liderului politic.

Un spaţiu considerabil al tezei este destinat definirii şi cercetării tipologiei imaginii liderului politic şi specificului promovării diferitor modele de imagine în funcţie de conjunctura socială, de cererea, dispoziţia şi cultura politică a corpului electoral.

Lucrarea inserează argumentarea oportunităţii şi a impactului exploatării dimensiunii simbolico-mitologice ca instrument de persuasiune şi manipulare a electoratului autohton în procesul de creare a imaginii liderului politic.

Ultimul capitol al tezei conţine observaţii generale vis-à-vis de strategiile şi tehnicile de gestionare a imaginii liderilor politici în câmpul politic moldovenesc: eşecuri şi performanţe.

Cuprins