Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza politologică a problemelor privind corupţia şi crima organizată (cazul Republicii Moldova şi al altor state-membre ale C.S.I.)


Autor: Alexei Rusnac
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Alexandru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 decembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Adnotare

În ultimul timp s-a consemnat tendinţa spre politizarea crimei organizate, atât pe plan naţional, cât şi pe scară globală. Comunităţile criminale nu numai calchiază structurile societăţii şi se opun exponentului intereselor ei – statului, dar mai urmăresc drept scop transformarea lui într-un instrument al său. Globalizarea, generând schimbări în structura comerţului, finanţelor, telecomunicaţiilor, face ca criminalitatea să depăşească hotarele naţionale, ceea ce ameninţă pilonii societăţii moderne, securitatea statelor şi a cetăţenilor lor. Una din componentele principale ale luptei cu crima organizată în domeniul consolidării securităţii naţionale a oricărei ţări este colaborarea ei cu alte state şi organizaţii internaţionale.

Cea mai complicată şi greu de soluţionat problemă în lupta cu criminalitatea este corupţia. Anume transformarii ţării într-un stat corupt, contopirii structurilor economice şi ale puterii de stat cu cele criminale şi se opun forţele sănătoase ale societăţii. Prioritate primordială a politicii contemporane trebuie să devină crearea unei bariere anticriminale şi anticorupţionale, deoarece corupţia a căpătat proporţiile unei calamnităţi sociale, care ameninţă interesele vitale ale milioanelor de oameni din lumea întreagă.

Ultimul deceniu al sec. al XX-lea a fost marcat de o explozie de acte teroriste pe scară globală. Analiza tendinţelor evoluţiei terorismului ne permite să facem concluzia, că acest fenomen se va caracteriza printr-o schimbare în continuare a formelor sale în direcţia agravării lor, fapt confirmat şi de evenimentele din Beslan. Considerăm că în perspectiva apropiată şi de durată medie pe teritoriul fostei U.R.S.S. se va intensifica activitatea grupărilor teroriste de peste hotare.

Numai eforturile comune ale tuturor ţărilor lumii în lupta cu crima organizată internaţională pot avea efecte pozitive în lupta pentru limitarea şi înfrângerea acestui fenomen social extrem de periculos.


Cuprins


CAPITOLUL I. Corupţia şi crima organizată ca fenomene sociale nocive
  • 1. Conceptele de corupţie şi crimă organizată
  • 2. Cauze ale corupţiei şi crimei organizate
  • 3. Repercusiuni ale corupţiei şi crimei organizate

CAPITOLUL II. Implicaţii geopolitice în problematica corupţiei şi crimei organizate
  • 1. Situaţia geopolitică a Moldovei şi impactul ei asupra corupţiei şi crimei organizate
  • 2. Corupţia – pericol serios pentru securitatea Republicii Moldova şi a altor state tinere
  • 3. Spălarea banilor, comerţul cu droguri, arme, automobile furate, marfă vie etc. – forme internaţionale ale crimei organizate

CAPITOLUL III. Colaborarea internaţională a Republicii Moldova în vederea combaterii crimei organizate şi terorismului
  • 1. Colaborarea Republicii Moldova cu alte ţări în lupta cu crima organizată şi corupţia
  • 2. Terorismul internaţional – pericol serios pentru securitatea Moldovei şi a altor state din spaţiul ex-sovietic