Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul politicului asupra stratificării sociale în condiţiile tranziţiei democratice


Autor: Silviu Tăbîrţă
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Pantelimon Varzari
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 decembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 februarie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.10 Mb / în română

Cuvinte Cheie

politicul, tranziţie democratică, stratificare socială, instituţii politice, stat, partid politic, interese sociale, politici sociale, elită, guvernare, reforme, privatizare, reglementare, sferă socială, pătură socială, clasă socială, clasă superioară, clasă de mijloc, clasă inferioară, criterii de stratificare, status social, diferenţiere socială, inegalitate, marginalizare

Adnotare

Scopul lucrării este cercetarea impactului politicului asupra stratificării sociale în condiţiile tranziţiei democratice. Caracterul inovator al cercetării constă în faptul că tema examinată nu a constituit un obiect de studiu special şi reprezintă un studiu interdisciplinar.

Capitolul întîi al lucrării cuprinde analiza diferitelor abordări teoretico-metodologice ale politicului şi ale stratificării sociale. În literatura de specialitate au fost făcute următoarele interpretări ale politicului: comunicativă, directivă, funcţională, teleologică. Stratificarea socială este abordată prin teoriile funcţionalistă, conflictualistă, multidimensională.

În capitolul doi s-a cercetat influenţa instituţiilor politice asupra stratificării sociale în condiţiile transformărilor democratice, a fost analizat rolul statului în reglementarea stratificării sociale. Instituţiile de stat n-au putut elabora o strategie viabilă de reforme social-economice, orientate spre asigurarea protecţiei sociale a cetăţenilor. Din cauza erorilor în politica socialeconomică statul n-a reuşit să prevină costurile sociale în perioada de tranziţie. Este supusă analizei activitatea partidelor politice în vederea exprimării intereselor sociale ale cetăţenilor. Programele de activitate ale partidelor specifică interesele păturilor sociale, dar prevederile lor se realizează dificil.

În capitolul trei sînt analizate influenţa tranziţiei democratice asupra proceselor stratificării sociale şi particularităţile dezvoltării clasei de mijloc în societăţile postcomuniste. Procesele care au loc în societate provoacă schimbări multiple şi radicale în stratificarea socială determinată, în special, de transformarea instituţiilor de putere şi proprietate. Situaţia social-economică a societăţilor postcomuniste împiedică dezvoltarea clasei de mijloc. Actualmente, nici după cantitate, nici după importanţa ei economică clasa de mijloc nu reprezintă o forţă socială influentă în societate.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordări teoretico-metodologice ale politicului şi stratificării sociale
  • 1. Politicul - component imanent al societăţii
  • 2. Caracteristici definitorii ale stratificării sociale

CAPITOLUL II. Instituţiile politice şi stratificarea socială în contextul transformărilor democratice
  • 1. Rolul statului în evoluţia şi reglementarea stratificării sociale
  • 2. Exprimarea intereselor sociale în activitatea partidelor politice

CAPITOLUL III. Corelaţii între tranziţia democratică şi stratificarea socială
  • 1. Influenţa tranziţiei asupra proceselor stratificării sociale
  • 2. Clasa de mijloc - fundamentul dezvoltării societăţii în tranziţie