Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Instaurarea regimului politic democratic în Republica Moldova: realizări, probleme, perspective


Autor: Ion Duminica
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Alexandru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 februarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 septembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Teza

CZU 321.7(478)(043.3)

Adobe PDF document 1.11 Mb / în română
179 pagini


Cuvinte Cheie

democraţie, regim politic, regim democratic, regim totalitar, formă de guvernământ, republică, societate civilă, stat, sistem politic, partid politic, pluralism politic, cultură politică, putere politică, pluripartidism, independenţă, suveranitate, separaţia puterilor în stat

Adnotare

Practica istorică ne arată că tranziţia este un proces obiectiv, inevitabil pentru toate ţările ex-sovietice. Dar în fiecare ţară aparte tranziţia ca fenomen istoric, complicat cu foarte multe contradicţii politice, sociale, economice şi spirituale se realizează în baza legităţilor generale de dezvoltare a societăţii umane. Totodată, procesul politic de instaurare a regimurilor democratice are trăsăturile sale specifice, atât pozitive cât şi negative. Pentru Republica Moldova este specific schimbarea priorităţilor în procesul instaurării regimului politic democratic, însă politicile şi instrumentele operaţionale valorificate aici n-au adus la rezultatele pozitive obţinute de alte ţări ex-sovietice.

Pentru aflarea unor răspunsuri adecvate la multiplele provocări ale modelelor contemporane de guvernare democratică, trebuie să pornim de la premisa că imperfecţiunile democraţiei dintr-un stadiu sau altul al ei pot fi rezolvate numai în cadrul democraţiei, prin perspectiva valorilor şi normelor ei, a mijloacelor sale specifice pe care ea le implică. Democraţia nu trebuie concepută ca un model de guvernare absolut, ca un regim care rezolvă automat toate dificultăţile, contradicţiile economico-sociale dintr-o societate. Ci ca un regim, care fiind circumscris unor condiţii determinate, include resursele necesare pentru a-şi depăşi defectele, pentru a se perfecta. Bazându-se pe un bogat arsenal de date istorice şi valorificând analiza comparativă, lucrarea dată relevă deopotrivă limitele şi contradicţiile modelului de guvernare democratică moldovenesc. În ultimul timp, în societatea moldovenească s-au înregistrat o diversitate de procese, între care cel mai important şi mai complex priveşte democratizarea vieţii politice şi constituirea instituţiilor statului de drept. Tocmai aceste procese obiective au determinat şi structura tezei, concepută pe 3 capitole şi 9 paragrafe.

Scopul principal urmărit de către lucrarea dată, este analiza procesului de instaurare şi mecanismelor de guvernare a regimului politic din Republica Moldova. O mare parte din lucrare este consacrată studierii problemelor şi realizărilor obţinute în acest proces politic. Studierea evoluţiei sale este realizată în lucrarea dată în baza metodelor de analiză interdisciplinare, cât şi prin corelarea metodelor comparativ-istorice, structural-funcţionale şi instituţional-sistemice.

Cuprins


CAPITOLUL I Caracteristica generală a conceptului de regim politic democratic
  • 1. 1. Geneza şi evoluţia ideilor despre guvernarea democratică
  • 1. 2. Modele contemporane ale regimurilor democratice
  • 1. 3. Idealul şi practica guvernării democratice în societatea contemporană

CAPITOLUL II Realizările obţinute in procesul instaurării regimului democratic în Republica Moldova
  • 2. 1. Proclamarea Suveranităţii şi Independenţii - premisă a instaurării regimului politic democratic în Republica Moldova
  • 2. 2. Separarea şi Colaborarea puterilor în stat - condiţie primordială a guvernării democratice
  • 2. 3. Trecerea de la mono la pluripartidism - bază politică a democratizării conducerii de stat

CAPITOLUL III Probleme şi perspective privind funcţionarea regimului democratic din Republica Moldova
  • 3. 1. Inconsecvenţe şi incertitudini în funcţionarea regimului democratic din Republica Moldova
  • 3. 2. Sporirea nivelului de cultură politică - condiţie majoră a eficientizării regimului politic
  • 3. 3. Perspectivele evoluţiei regimului democratic în Republica Moldova

CAPITOLUL I Caracteristica generală a conceptului de