Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Partidele în sistemul politic al Republicii Moldova


Autor: Pavel Midrigan
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Alexandru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 februarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Teza

CZU 321.22

Adobe PDF document 1.05 Mb / în română
146 pagini


Cuvinte Cheie

partid politic, sistem politic, sistem de partide, sistem electoral, partid anti-sistemic, relevanţa partidului, ideologie de partid, doctrină de partid, program de partid, partidul puterii, partid de guvernămînt, partid de opoziţie, bază socială, tehnologii electorale, fracţiune de partid, coaliţie de partide.

Adnotare

Scopul prezentei lucrări este de a scoate în relief locul şi rolul partidelor politice în sistemul politic al Republicii Moldova, de a releva manifestările lor atît la nivelul societăţii politice, care se referă la componenta politică a societăţii civile, cît şi la nivelul guvernării politice, care ţine nemijlocit de stat.

Capitolul I,"Abordarea sistemică a partidelor politice: aspecte teoretico-metodologice", este chemat să asigure un teren teoretic solid pentru investigaţia ulterioară. Sunt elucidate temeinic noţiunile-cheie, precum "partid", "sistem", "sistem politic", "sistem de partide". În primul rînd se recurge la definirea cît mai confortantă şi funcţională – în vederea prezentului studiu – a partidului. Apoi sunt descrise tipurile de partide şi este propusă o tipologie de partide pînă în prezent nemenţionată în cercurile politologice naţionale. În final, sunt analizate noţiunile contextuale de bază, acele generale precum "sistem", "sistem politic" şi noţiunea mai specifică de "sistem de partide".

Capitolul II, "Partidele politice la nivelul societăţii politice a sistemului politic", este dedicat manifestărilor partidelor politice la nivelul politic al societăţii civile. Scurta descriere a devenirii pluripartitismului moldovenesc evoluează în cercetarea problemei privind statusul prezent al partidelor din Moldova, mai ales din punct de vedere legislativ. Alte aspecte importante elucidate în acest capitol sunt: baza socială, poziţionarea, ideologia, platforma, mesajul electoral, relevanţa de partid.

Capitolul III, "Partidele politice la nivelul guvernării politice a sistemului", este dedicat manifestării partidelor politice la nivelul statului. De facto, este o analiză ştiinţifică a două dimensiuni: parlamentare (care, în acord cu teoria relevanţei de partid, nu atinge neapărat nivelul guvernării nemijlocite şi se reduce la activitatea fracţiunilor) şi guvernamentale (care prin definiţie înseamnă guvernare şi ţine de partidele şi coaliţiile de guvernămînt). Este analizată şi activitatea partidelor politice moldoveneşti în calitate de opoziţie.


Cuprins


CAPITOLUL I. Abordarea sistemică a partidelor politice: aspecte teoretico-metodologice
  • 1.1 Partidele politice: repere conceptuale
  • 1.2 Sistemul politic şi partidele politice: problemele interdependenţei

CAPITOLUL II. Partidele politice la nivelul societăţii politice
  • 2.1 Statusul partidelor politice în Republica Moldova
  • 2.2 Partidele politice şi societatea civilă
  • 2.3 Relevanţa electorală a partidelor politice

CAPITOLUL III. Partidele politice la nivelul guvernării
  • 3.1 Partidele politice în Parlamentul Republicii Moldova
  • 3.2 Partidele politice de guvernămînt
  • 3.3 Partidele politice de opoziţie