Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodologia studierii elementelor de geometrie analitică prin intermediul calculatorului


Autor: Liubov Zastînceanu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2006
Conducători ştiinţifici: Ilie Lupu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Valeriu Cabac
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 aprilie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

instruire asistată de calculator (I.A.C.), tehnologie informaţională, tehnologie educaţională, consecinţe ale I.A.C., momente oportune de utilizare a I.A.C., programatură educaţională, particularităţi de studiere a geometriei analitice, evaluarea automatizată, teste electronice, medii de instruire

Adnotare

Cercetarea realizată este dedicată unei probleme practice şi teoretice actuale: stabilirea bazelor teoretice şi condiţiilor metodologice de elaborare şi utilizare a programelor de instruire în procesul de studiu al matematicii.

În rezultatul cercetării a fost elaborată metodologia utilizării programelor computaţionale de instruire în procesul de studiu al elementelor de geometrie analitică în liceu, un pachet de programe computaţionale de autor pentru realizarea acestei metodologii, ghidul de utilizare a acestui program.

Implementarea metodologiei elaborate permite de a obţine o economie reală de timp în procesul studierii acestui compartiment al matematicii în liceu, sporirea motivaţiei pentru studierea elementelor de geometrie analitică, sporirea eficacităţii procesului de instruire, în special pentru elevii cu o pregătire scăzută. Experimentul pedagogic promovat a demonstrat, că metodologia mixtă propusă (intercalarea lecţiilor tradiţionale şi a celor asistate de calculator) este destul de flexibilă şi poate fi utilizată atît în licee, cît şi în universităţi pentru diferite forme de instruire.

A fost elaborat şi implementat un curs special pentru pregătirea profesorilor de matematică pentru utilizarea instruirii asistate de calculator în activitatea sa.

În perspectivă se presupune elaborarea programelor de instruire pentru alte capitole ale matematicii.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretice de utilizare a calculatorului în procesul de studiere a matematicii
 • 1. Tehnologii educaţionale şi informaţionale moderne
 • 2. Bazele psiho-pedagogice de utilizare a calculatorului în procesul de studiu al matematicii
 • 3. Programe de instruire computaţionale în învăţămînt
 • 4. Analiza programelor de instruire existente. Criterii de evaluare a unui produs informatic educaţional

CAPITOLUL II. Metodologia studierii elementelor de geometrie analitică prin intermediul calculatorului
 • 1. Problematica elaborării programelor de studiere a elementelor de geometrie analitică
 • 2. Evaluarea formativă şi evaluarea finală în programele de instruire computaţionale
 • 3. Particularităţile utilizării instruirii asistate de calculator în studierea elementelor de geometrie analitică
 • 4. Elaborarea şi descrierea pachetului de programe „Geometria analitică”

CAPITOLUL III. Argumentarea experimentală a eficienţei aplicării pachetului de programe „Geometria analitică”
 • 1. Descrierea experimentului pedagogic
 • 2. Prelucrarea statistică a datelor experimentului pedagogic
 • 3. Pregătirea profesorilor de matematică pentru utilizarea I.A.C.