Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cabac Valeriu, doctor, profesor universitarCabac Valeriu, doctor, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi
Abilitare:29 septembrie 2006, nr.675
Specialităţi abilitate: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Formarea competențelor profesionale ale studenților pedagogi în baza tehnologiilor informaționale și comunicaționale 13.00.01 UPSC membru CSS
conducător
Patraşcu Dumitru
09.09.2016
D Abordări metodice privind implementarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de studiere a disciplinei universitare „Tehnici de programare” 13.00.02 UST membru CSS
conducător
Chiriac Liubomir
25.11.2016

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Testarea adaptivă ca factor de optimizare a procesului de instruire în învăţământul universitar 13.00.02 USB conducător 29.04.2010
D Metodologia studierii elementelor de geometrie analitică prin intermediul calculatorului 13.00.02 conducător
conducător
Lupu Ilie
29.06.2006