Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Mecanismul finanţării micului business în agricultura Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană


Autor: Eleonora Graur
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Valeriu Doga
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Naţional de Cercetări Economie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 338.434:334.72.012.6(478)

Adobe PDF document 1.40 Mb / în română
194 pagini


Cuvinte Cheie

mecanism financiar, mecanism de finanţare, oportunităţi de finanţare, micul business, întreprinderi mici, mijlocii şi micro-, antreprenoriat, antreprenor, instituţie bancară, instituţie financiară şi nefinanciară, situaţie financiară, planificarea economică, model economico-matematic, previziune financiară, analiză economico-financiară

Adnotare

Teza de doctor este consacrată fundamentării conceptului şi argumentării esenţei mecanismului de finanţare; elaborării metodelor de apreciere, analiză şi evaluare a mecanismului de finanţare a micului business; analizei importanţei businessului mic agricol în economiile contemporane; argumentarea tendinţelor de dezvoltare a micului business din agricultura Republicii Moldova şi cadrului legislativ ce reglementează activitatea acestuia; elucidării direcţiilor de îmbunătăţire a mediului de afaceri din Republica Moldova în perspectiva aderării la Uniunea Europeană şi evaluării întreprinderilor agricole aplicând planificarea activităţii economice în prognozarea financiară în întreprinderile agricole ce aparţin micului business.

În scopul realizării obiectivelor propuse, în lucrare au fost examinate aspectele fundamentale ce vizează conţinutul mecanismului de finanţare, formele de manifestare a lui în condiţiile economiei de piaţă; este analizată starea actuală a micului business din agricultura Republicii Moldova, tendinţele de dezvoltare a lui, precum şi oportunităţile de finanţare în contextul integrării în Uniunea Europeană.

În baza investigaţiilor efectuate, autorul a elucidat şi analizat mecanismul de finanţare a întreprinderilor micului business din Republica Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană. Totodată, în lucrare a fost examinată evaluarea întreprinderilor agricole şi planificarea activităţii economice în întreprinderile micului business din sectorul agrar al Republicii Moldova şi concretizat rolul statului şi organismelor internaţionale în vederea reglementării mecanismului de finanţare a micului business autohton.

Rezultatele cercetării au un aspect conceptual, metodologic şi operaţional şi pot avea aplicabilitate în dezvoltarea micului business din sectorul agrar. Cercetările efectuate de autor contribuie la revizuirea şi perfecţionarea dezvoltării strategiei mecanismului de finanţare a micului business din agricultura Republicii Moldova în contextul integrării în UE.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspectele teoretice de dezvoltare a micului business
  • 1.1. Esenţa dezvoltării micului business
  • 1.2. Rolul micului business în economiile contemporane
  • 1.3. Tendinţele dezvoltării micului business în Republica Moldova

CAPITOLUL II. Mecanismul de finanţare a micului business
  • 2.1. Mecanismul de finanţare a micului business – experienţa internaţională
  • 2.2. Oportunităţi de finanţare a întreprinderilor micului business
  • 2.3 Mecanismul de finanţare a micului business în Republica Moldova

CAPITOLUL III. Perspectivele de dezvoltare a mecanismului financiar al întreprinderilor agricole din domeniul micului business în contextul integrării în Uniunea Europeană
  • 3.1. Planificarea şi analiza activităţii economice în întreprinderile micului business din sectorul agrar al Republicii Moldova
  • 3.2. Previziunea financiară în întreprinderile agricole ce aparţin micului business
  • 3.3. Îmbunătăţirea mediului de afaceri din Republica Moldova în perspectiva aderării la Uniunea Europeană
  • 3.4. Politici de finanţare a întreprinderilor micului business din agricultură în contextul integrării Uniunea Europeană