Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Particularităţi lingvistice ale comunicării în Internet


Autor: Elena Trohin
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Dumitru Melenciuc
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Anatol Ciobanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 811.93(043.3)

Adobe PDF document 1.08 Mb / în română
158 pagini

Cuvinte Cheie

accesul la cuvânt; act conversaţional; act ilocuţionar; canal de chat; cameră de chat; chat; comunicare verbală; context comunicativ; constrângeri de sistem; constrângeri ritualice; conversaţie fatică; conversaţie; dialog; discontinuitate; discurs computerizat; discurs oral; discurs scris; discurs; discuţie; emiţător; emoticon; fatem; faţa negativă (a politeţii); faţa pozitivă (a politeţii); fază conversaţională; gol; Internet; implicatură; întrerupere; macrostructură a conversaţiei; maxime conversaţionale; microstructură a conversaţiei; mişcare / intervenţie; mişcare conversaţională; model etnometodologic; model ierarhizat; model integrativ; nivel de organizare conversaţională; pauză; pereche de adiacenţă; politeţe; pragmatica; principiul cooperativ; proces semiozic; receptor; schimb conversaţional; secvenţă recurentă; semioză; semnal de legătură inversă (feedback); strategie comunicativă; sugerare lexicală; suprapunere; tăcere.

Adnotare

Lucrarea se compune din preliminarii, trei capitole, încheiere, bibliografie selectivă, bibliografie selectivă online şi patru anexe.

În cadrul Preliminariilor se face o introducere în studiul efectuat, enumerându-se obiectivele acestuia, metodele şi procedeele utilizate în cercetare, tezele înaintate spre susţinere, precum şi alte detalii privind studiul întreprins.

Capitolul I Comunicarea ca mijloc de existenţă umană reprezintă o descriere a unor particularităţi lingvistice ale discursului computerizat; o fundamentare teoretică a necesităţii de a modifica dihotomia tradiţională discurs oral / discurs scris, propunându-se trihotomia: discurs oral/discurs scris/discurs electronic.

Capitolul II Analiza conversaţiei şi aplicarea acesteia în contextul camerelor de chat studiază conceptul de conversaţie în corelaţie cu dialogul şi discuţia. Aici sunt descrise elementele contextului comunicativ, strategiile şi „constrângerile” ritualice şi de sistem ce controlează desfăşurarea conversaţiilor, concomitent cu prezentarea trăsăturilor specifice ale acestora în chat.

Capitolul III Studiu al „gramaticii” conversaţiilor mediate de computer este o cercetare funcţional – pragmatică a unităţilor modelului integrativ al conversaţiilor din camere de chat. Au fost examinate şi unele particularităţi ale accesului la cuvânt în chat şi specificul întreruperii intervenţiilor şi al tăcerilor în camerele de chat.

Lucrarea mai conţine patru anexe: în Anexa 1 se dau mostre de texte ale conversaţiilor purtate în camere chat; în Anexa 2 se indică cele mai răspândite abrevieri (în număr de 112), specifice discursului computerizat, însoţite de descifrări şi traducere în limba română; în Anexa 3 se află glosarul termenilor, utilizaţi în lucrare; Anexa 4 este lista abrevierilor.

Considerăm necesar să menţionăm, de asemenea, că din motive tehnice unele din surse online ar putea sa nu fie accesibile la momentul citirii tezei de doctorat.

Cuprins


CAPITOLUL I Comunicarea ca mijloc de existenţă umană
 • 1.1. Comunicarea prin limbă şi specificul acesteia
 • 1.2. Era electronică – extensiune a modurilor de comunicare
 • 1.3. Consideraţii privind studierea discursului
 • 1.4. Problema definiţiei discursului
 • 1.5. Tipologia discursului
 • 1.6. Parametrii discursului computerizat ca particularitate a acestuia
 • Concluzii la capitolul I

CAPITOLUL II Analiza conversaţiei şi aplicarea ei în contextul camerelor de chat
 • 2.1. Istoricul studierii conceptului de dialog
 • 2.2. Conversaţie versus discuţie
 • 2.3. Analiza conversaţiei versus analiza discursului
 • 2.4. Note privind studiul conversaţiei
 • 2.4.1.Conversaţia în vizorul etnosociologiei
 • 2.4.2.Unele particularităţi lingvistice ale conversaţiei
 • 2.4.3.Filozofia conversaţiei
 • 2.5. Maximele conversaţionale şi implicatura. Aspectele acestora în chat.
 • 2.6. Contextul comunicativ al conversaţiilor din camerele chat
 • 2.7. Particularităţile strategiilor de comunicare în chat
 • Concluzii la capitolul II

CAPITOLUL III Studiu privind „gramatica” conversaţiei mediate de computer
 • 3.1. Preliminarii referitor la „gramatica” conversaţiilor
 • 3.2. Alegerea modelului de descriere a organizării şi funcţionării conversaţiei în chat
 • 3.3. Specificul aplicării regulilor de acces la cuvânt în chat
 • 3.4. Analiza funcţională a particularităţilor actelor lingvistice şi conversaţionale în chat.
 • 3.5. Particularităţile mişcărilor conversaţionale în dialogul electronic
 • 3.5.1.Tipurile de întreruperi ale intervenţiilor electronice
 • 3.5.2.Tăcerea ca particularitate a chatului
 • 3.6. Perechile de adiacenţă în cadrul interacţiunii comunicative în chat
 • 3.7. Secvenţe recurente şi specificul structurii acestora în chat
 • Concluzii la capitolul III