Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iulie /

Influenţa formei de guvernare asupra dezvoltării instituţiei Şefului statului


Autor: Boris Slipenski
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Anatolie Bantuş
doctor, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iulie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 octombrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.24 Mb / în română

Teza

CZU 343.2

Adobe PDF document 0.83 Mb / în română
138 pagini

Varianta redactată în conformitate cu obiecţiile comisiei de experţi în drept


Cuvinte Cheie

formă de guvernământ, monarhie, republică, preşedinte, şef de stat, prezidenţial, semiprezidenţial, parlamentar, garant al suveranităţii, securitate naţională, şef al executivului, reprezentant al statului, aparatul preşedintelui, institutul preşedintelui

Adnotare

În teza de doctor sînt cercetate problemele legate de influenţa formei de guvernare asupra instituţiei sefului statului, dependenţa si corelaţia dintre aceste noţiuni politico-juridice în procesul de organizare si funcţionare a puterilor în stat.

În lucrare se analizează: evoluţia instituţiei sefului statului incepînd cu anul 1991 si pînă în prezent; se formulează concluzii stiinţifice referitor la forma de guvernare si instituţiei sefului statului în Republica Moldova, statele europene si CSI; se analizează mecanizmele constituţionale si legislative, de care dispune Seful statului în procesul de realizare a competenţelor si funcţiilor sale.

Autorul tezei de doctor a demonstrat stiinţific rolul Sefului statului în regimurile politice contemporane, particularităţile instituţiei Sefului statului în Republica Moldova, rolul Presedintelui în calitate de garant al suveranităţii, independenţei, integrităţii teritoriale si al Constituţiei.

În lucrare sînt analizate căile si metodele de realizare de către Sefului statului a competenţelor sale, precum si actualitatea politică si juridică a acestor mecanizme.

În această investigaţie stiinţifică sînt formulate unele concluzii în plan doctrinar – teoretic si recomondări în plan normativ – legislativ ce ţin de instituţia sefului statului si organizarea si funcţionarea instituţiilor de drept în Republica Moldova. În scopul îmbunătăţirii activităţii instituţiei presedinţiale autorul propune un sir de modificări constituţionale si legislative în condiţile sociale, economice si politice existente în Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Modele contemporane ale formelor de guvernare si instituţiiilor Şefului statului
 • 1. Aspecte istorice privind instituţia Şeful statului
 • 1.1 Monarhia
 • 1.2 Republica
 • 2. Monarhia sau republica
 • 3. Sistemul prezidenţial American
 • 4. Sistemul semi-prezidenţial Francez
 • 5. Sistemul parlamentar German
 • 6. Executivul Israelean
 • 7 Prezidenţialism sau republici superprezidenţiale

CAPITOLUL 2. Rolul Şefului statului în sistemul politic al Republicii Moldova
 • 1. Apariţia instituţiei Şefului statului în sistemul politic al Republicii Moldova
 • 2. Particularităţi ale instituţiei seful statului
 • 3. Şefului statului în structura puterii executive
 • 4. Şeful statului în calitate de garant al suveranităţii, independenţei si integrităţii teritoriale
 • 4.1 Noţiuni generale privind securitatea naţională
 • 4.2 Concepţia securităţii naţionale în Republica Moldova
 • 4.3 Şeful statului – Comandant suprem al forţelor armate
 • 5. Şeful statului în calitate de garant al Constituţiei
 • 6. Raportul dintre atribuţiile Şefului statului si forma de guvernare

CAPITOL 3 Activităţi prezidenţiale în Republica Moldova
 • 1. Aparatul Preşedintelui Republicii
 • 2. Consiliul Suprem de Securitate
 • 3. Consiliul coordonator pentru combaterea corupţiei si criminalităţii
 • 4. Mecanisme de realizare a competenţelor