Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cadrul juridic al cooperării în relaţiile dintre Republica Moldova şi Republica Turcia


Autor: Turgay Şen
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Victoria Arhiliuc
doctor habilitat, profesor cercetător, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în engleză

Teza

CZU 341.232:327(478:560)

Adobe PDF document 1.44 Mb / în engleză
184 pagini


Cuvinte Cheie

cadrul politico-juridic, principiul cooperării, recunoaşterea internaţională, domenii de cooperare, cooperare judiciară, organizaţii internaţionale

Adnotare

Teză de doctor în drept. Specialitatea ştiinţifică: 552.08- Drept internaţional şi european public. Chişinău, 2016.

Structura tezei: introducerea, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, anexe, bibliografia din 246 titluri, 154 pagini text de bază. Rezultatele tezei de doctorat au fost expuse în 8 lucrări științifice, publicate în culegeri și reviste de specialitate din Republica Moldova, Turcia și Albania.

Domeniul de studiu: cadrul juridic al cooperării în relaţiile dintre Republica Moldova şi Republica Turcia în corelaţie cu dreptul internaţional public.

Scopul lucrării este efectuarea unei cercetări a cadrului juridic al cooperării între Republica Moldova şi Republica Turcia în raport cu normele dreptului internaţional public și a elucidării aplicabilităţii principiului cooperării statelor la nivel bilateral în relaţiile moldo-turce.

Obiectivele ştiinţifice ale lucrării constau în cercetarea procesului de stabilire, dezvoltare şi concretizare a principiului cooperării statelor în lumina noilor realităţi a societăţii internaţionale; identificare, în rezultatul unei analize generale, aplicabilitatea principiului cooperării statelor în practica relaţiilor dintre Republica Moldova şi Republica Turcia; analiza şi evaluarea impactului recunoaşterii independenţei Republicii Moldova de către Republica Turcia; cercetarea aspectului juridic al principalelor domenii de cooperare între ambele ţări; elucidarea procesul de cooperare moldo-turcă în organizaţii internaţionale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei reiese din specificul obiectului de studiu şi cercetare în doctrina dreptului internaţional; în materializarea rezultatelor cercetării ştiinţifice efectuate într-un studiu integru, multiaspectual cu caracter juridic internaţional.

Problema ştiinţifică de importanţă majoră soluţionată în lucrare constă în identificarea unei perspective durabile de cooperare Moldo-Turce în scopul consolidării relaţiilor bilaterale cu impact major asupra intereselor ambelor ţări în regiune, reflectate în două proiecte de Acorduri vizînd cooperarea transfrontalieră și recunoașterii internaționale a statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova de către Republica Turcia, care ar putea fi valorificate de organele competente ale ambeor state în exercitarea activității lor.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în expunerea extensivă a principiului cooperării statelor, a modului şi formelor de aplicare a acestui principiu în relaţiile bilaterale moldo-turce; a dezvoltării cooperării lor în organizaţii internaţionale interguvernamentale.

Valoarea aplicativă rezultă în posibilitatea utilizării lucrării în scopul cunoaşterii aprofundate a cadrului juridic, al cooperării Republicii Moldova şi Republicii Turcia de către studenţi, masteranzi, funcţionari publici, reprezentanţi ai mediului de afaceri.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile şi recomandările formulate, pot servi la consolidarea cooperării între Republica Moldova şi Republica Turcia prin perfecţionarea cadrului juridic al relaţiilor lor.

Cuprins


I.ELUCIDATING THE SITUATION IN THE APPLICABILITY OF THE PRINCIPLE OF COOPERATION BETWEEN STATES
  • 1.1. Analysis of scientific research and legal consecration of the principle of States’ cooperation in contemporary International Law Doctrine
  • 1.2. The practical application of the principle of States’ cooperation in the relations between the Republic of Moldova and the Republic of Turkey
  • 1.3. Conclusions Chapter I

II.DOMAINS AND FORMS OF BILATERAL COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND THE REPUBLIC OF TURKEY
  • 2.1. The role of recognition of the Republic of Moldova and the establishment of the diplomatic relations in developing Moldo-Turkish political cooperation
  • 2.2. The main areas of cooperation between the Republic of Moldova and the Republic of Turkey
  • 2.3. Judicial Assistance between the Republic of Moldova and the Republic of Turkey
  • 2.4. Conclusions Chapter II

III.MOLDO-TURKISH COOPERATION PROCESS IN INTERNATIONAL REGIONAL ORGANISATIONS
  • 3.1. The Cooperation of the Republic of Moldova and the Republic of Turkey within International Regional Organisations
  • 3.2. Common Issues of the Republic of Moldova and the Republic of Turkey in the Organization of the Black Sea Economic Cooperation
  • 3.3. Conclusions Chapter III

General conclusions and recommendations