Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Corelații clinico-biochimice în procesul de îmbătrânire a pielii


Autor: Tcaci Irina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.36 - Diagnostic de laborator; imunologie şi alergologie
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Anatolie Vişnevschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Gheorghe Muşet
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 octombrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 decembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Teza

CZU 612.79.015:612.67+577.1

Adobe PDF document 5.02 Mb / în română
157 pagini


Cuvinte Cheie

îmbătrânirea pielii, acid hialuronic, peroxidarea lipidelor, sistem antioxidant, enzime lizozomale

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este expusă pe 128 de pagini text de bază și include: introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii, recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză si bibliografie cu 223 de titluri, 42 de figuri, 8 tabele și 2 formule. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări stiinţifice, inclusiv 7 fără coautori.

Domeniul de studiu: Diagnostic de laborator 324.03. (Medicină).

Scopul studiului: Evaluarea manifestărilor clinice cutanate iminente procesului de îmbătrânire a pielii, markerilor stresului oxidativ, matricei extracelulare proteice și activității enzimelor lizozomale la femeile cu diferite categorii de vârstă, precum și a efectelor inerente suplinirii tratamentului standard cu acid hialuronic.

Obiectivele lucrării: Evaluarea particularităților clinice cutanate ale procesului de îmbătrânire a pielii la femeile cu 3 categorii de vârstă (25-34, 35-50 și 51-60 de ani), utilizând în cadrul estimărilor cantitative diferite scale de apreciere a severității ridurilor și foto-îmbătrânirii; determinarea valorilor serice ale markerilor principali privind estimarea procesului de peroxidare a lipidelor si sistemului antioxidant, matricei extracelulare proteice și activității enzimelor lizozomale la femeile cu îmbătrânirea pielii în funcție de vârstă; evaluarea eficienței tratamentului standard și tratamentului standard suplinit cu acid hialuronic asupra inerențelor clinice cutanate la femeile cu îmbătrânirea pielii raportată la vârstă; evaluarea efectului acestor două opțiuni terapeutice ale procesului de îmbătrânire a pielii asupra indicilor biochimici la femeile cu îmbătrânirea pielii raportată la vârstă.

Noutatea și originalitatea științifică. În premieră s-a estimat conexiunea dintre intensitatea proceselor POL și defensivei antioxidante, activitatea enzimelor lizozomale și markerii matricei extracelulare proteice și manifestările clinice cutanate inerente diferitor paterne cronologice ale îmbătrânirii pielii. S-au adus dovezi privind valoarea predictivă a dialdehidei malonice, β-galactozidazei și hidroxiprolinei asupra evoluției îmbătrânirii biologice a pielii, fapt ce consolidează, totodată, suportul patogenetic al stresului oxidativ, senescenței celulare reproductive și degradării exagerate a colagenului. S-a conturat contribuția acidului hialuronic utilizat în tratamentul complex al modificărilor cutanate de vârstă în redresarea atât a modificărilor clinice, cât și a celor biochimice din serul sanguin.

Problema științifică soluţionată constă în fundamentarea științifică a rolului sistemului pro- și antioxidant, enzimelor lizozomale și a markerilor metabolismului țesutului conjunctiv în evoluţia modificărilor de vârsta ale dermei, precum și rolul acidului hialuronic în procesul de redresare a leziunilor cronologice ale pielii, fapt care a contribuit la fortificarea cunoștințelor referitor la mecanismele patogenetice, in vederea optimizării managementului terapeutic la pacienții cu modificări de vârstă ale pielii.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele obţinute lărgesc conceptul despre rolul patogenetic al dezechilibrului balanţei POL-SAO, precum si a instabilităţii complexului lizozomal în evoluţia proceselor îmbătrânirii cu vârsta a pielii. Impactul stresului oxidativ la nivel celular în îmbătrânirea cu vârsta a pielii a fost cuantificat clinic si biochimic, fiind atât un criteriu de diagnostic si tratament, cât si un criteriu de pronostic.

Valoarea aplicativă: Includerea acidului hialuronic si a preparatelor antioxidante în formula curativă complexă oferă facilităţi importante de ameliorare clinică si biochimică, suplimentând astfel arsenalul terapeutic cu un potenţial membranostabilizator si antioxidant, absolut necesar pentru eficientizarea managementului tratamentului pielii îmbătrânite cronologic.

Implementarea rezultatelor stiinţifice. Principalele rezultate ale studiului sunt aplicate în procesul didactic al Catedrei de medicină de laborator a USMF ”Nicolae Testemițanu”, în activitatea curativă a Întreprinderii Individuale “Irina Tcaci”, Chișinău; Centrul de Sănătate Ozonis, Chișinău; Centrul de Medicină Estetică „Estetic-Sana”, Chișinau.

Cuprins


1. METODE CONTEMPORANE DE TRATAMENT AL PIELII ÎMBĂTRÂNITE
 • 1.1. Aspecte generale ale îmbătrânirii cutanate
 • 1.2. Caracteristica clinică, morfologică, histologică si biochimică a pielii îmbătrânite
 • 1.3. Mecanismul foto-îmbătrânirii pielii
 • 1.4. Modificările structurale, morfologice si fiziologice în straturile pielii îmbătrânite
 • 1.4.1. Acidul hialuronic și pielea îmbătrânită
 • 1.5. Profilaxia, tratamentul local si sistemic al pielii îmbătrânite
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL SI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Caracteristica generală a loturilor de studiu
 • 2.3. Metode de cercetare clinice și instrumentale
 • 2.4. Pregătirea materialului biologic și metode de cercetare biochimică
 • 2.5. Metode de procesare statistică a rezultatelor
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. CARACTERISTICA CLINICO-BIOCHIMICĂ A PACIENTELOR CU MODIFICĂRI DE VÂRSTĂ ALE PIELII
 • 3.1. Manifestările clinice ale modificărilor cutanate inerente îmbătrânirii pielii
 • 3.2. Evaluarea markerilor biochimici la femei cu îmbătrânirea pielii în funcție de vârstă
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

 • 4. EVALUAREA CLINICĂ ȘI BIOCHIMICĂ A TRATAMENTULUI COMPLEX TRADIŢIONAL SI SUPLINIT PRIN ACIDUL HIALURONIC AL ÎMBĂTRÂNIRII PIELII
  • 4.1. Evaluarea eficienței tratamentelor asupra modificărilor clinice cutanate
  • 4.2. Acțiunea tratamentului asupra markerilor biochimici la femeile cu îmbătrânirea pielii în funcție de vârstă
  • 4.3. Concluzii la capitolul 4

  SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE