Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Efectul oxigenului activ în forma sa alotropa în tratamentul complex al parodontitelor marginale


Autor: Pîrgari Andrei
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Gheorghe Nicolau
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 ianuarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 martie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.66 Mb / în română

Teza

CZU 616.314.17-008.1+615.83

Adobe PDF document 7.98 Mb / în română
162 pagini


Cuvinte Cheie

parodontită marginală cronică, ozon medical, autohemoterapie majoră (AHTM) testul micro-IDent®plus, superoxid dismutaza (SOD), fluxmetrie laser-Doppler (LDF)

Adnotare

Structura tezei: Teza este expusă pe 162 pagini de text imprimat, este compartimentată clasic: lista abrevierilor, introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie din 273 titluri, 79 pagini de text de bază, include 36 figuri, 8 tabele, 9 formule și 5 anexe.

Rezultatele obținute sunt publicate în 6 lucrări științifice, au fost obținute 4 brevete de invenție și 2 certificate de inovator.

Domeniul de studiu: Stomatologie, parodontite marginale cronice.

Scopul lucrării: Argumentarea patogenică a utilizării oxigenului activ în forma sa alotropă în tratamentul complex al parodontitelor marginale cronice grave (PMC grave).

Obiectivele studiului: Elaborarea și utilizarea metodei de administrare a ozonului medical în țesuturile parodontale. Evaluarea microbiocenozei PPr la pacienții cu PMC gravă, utilizând metoda de tratament propusă în raport cu tratamentul clasic nechirurgical. Evaluarea nivelului seric al markerului stresului oxidativ – superoxid dismutaza (SOD), la pacienții cu PMC gravă, utilizând metoda de tratament propusă în raport cu tratamentul clasic nechirurgical. Studiul microcirculației sangvine capilare în țesutul parodontal prin metoda fluxmetriei laser-Doppler (LDF), la pacienții cu PMC gravă, utilizând metoda de tratament propusă în raport cu tratamentul clasic nechirurgical. Elaborarea unui algoritm terapeutic de aplicare a ozonului medical în tratamentul complex al PMC grave.

Noutatea științifică a studiului: Pentru prima dată au fost elaborate și utilizate în practică mai multe metode eficiente de aplicare a ozonului medical în tratamentul complex al PMC grave și studiate particularitățile acțiunii ozonului medical asupra microbiocenozei PPr și microcirculației sangvine capilare în țesutul parodontal. În premieră a fost efectuată analiza în dinamica a nivelului seric a markerului superoxid dismutaza (SOD) la pacienții cu PMC gravă și demonstrată eficiența modulării statusului antioxidant cu ozon medical, aplicat sistemic și local. Pentru prima dată a fost propusă o modalitate nouă de aplicare a sondei laser-Doppler, în zona de gingie fixă, pentru înregistrarea LDF- gramelor în evaluarea microcirculației sangvine capilare în țesutul parodontal. A fost creat un algoritm nou de tratament complex al PMC grave și demonstrată eficiența complementării tratamentului parodontal clasic nechirurgical cu ozon medical, aplicat sistemic și local la pacienții cu PMC gravă, argumentată în baza cercetării metodelor clinice, paraclinice și funcționale.

Problema științifică soluționată: Fundamentarea științifică a materialelor teoretice și practice de aplicare a ozonului medical în stomatologie și elaborarea unui algoritm nou de tratament complex al PMC grave, prin aplicarea sistemică și topică a ozonului medical.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a studiului: S-au extins și consolidat cunoștințele teoretice asupra mecanismului de acțiune sistemică și topică a ozonului medical, precum și asupra modalităților de aplicare al lui în stomatologia clinică. Rezultatele obținute în studiu creează un sprijin consistent din punct de vedere teoretic în favoarea unei abordări multidisciplinare a bolii parodontale.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele investigațiilor au fost implementate la clinica polifuncțională S.R.L. “Grandis Medozon” (act nr.3, din 15.12.2011); la I.M.S.P. Clinica Universitară Stomatologică a USMF Nicolae Testemițanu (act nr.4, din 26.10.2015); la I.M.S.P. Policlinica Stomatologică Republicană (act nr. 5, din 06.02.2016).

Cuprins


1. MICROBIOCENOZA PARODONTITELOR MARGINALE. EFECTELE BIOLOGICE ALE OZONULUI MEDICAL
 • 1.1 Microbiocenoza parodontitelor marginale
 • 1.2 Proprietățile fizico-chimice și efectele biologice ale oxigenului activ în forma sa alotropă
 • 1.3 Mecanismul de acțiune a ozonului medical
 • 1.4 Utilizarea ozonului medical în stomatologie
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Metodologia de efectuare a studiului
 • 2.2 Criteriile de selectare a pacienților incluși în studiu
 • 2.3 Metode de investigare a pacienților
 • 2.4 Metodele tratamentului complex a parodontitelor marginale cronice
 • 2.5 Concluzii la capitolul 2

3. MODALITĂȚILE DE EVALUARE COMPARATIVĂ FOLOSITE PENTRU ARGUMENTAREA PATOGENICĂ A UTILIZĂRII OZONULUI MEDICAL
 • 3.1 Evaluarea comparativă a statusului parodontal în baza înregistrării indicilor clinici și întocmirii fișei parodontale
 • 3.2 Evaluarea radiografică a modificărilor parodontale
 • 3.3 Evaluarea microbiocenozei
 • 3.4 Evaluarea comparativă a valorilor nivelului seric al markerului stresului oxidativ – superoxid dismutaza (SOD)
 • 3.5 Evaluarea modificărilor indicelor microcirculației sangvine capilare în țesutul parodontal
 • 3.6 Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂȚILE FACTORILOR PATOGENI ÎN BOALA PARODONTALĂ. ANALIZA COMPARATIVĂ A REZULTATELOR OBȚINUTE
 • 4.1 Particularitățile factorilor patogeni în boala parodontală
 • 4.2 Analiza comparativă a valorilor medii a indicelui PBI
 • 4.3 Analiza comparativă a cantității totale de germeni asociați parodontitei
 • 4.4 Analiza comparativă a valorilor nivelului seric al markerului stresului oxidativ – superoxid dismutaza (SOD)
 • 4.5 Analiza comparativă a modificărilor indicelor microcirculației sangvine capilare în țesutul parodontal
 • 4.6 Cazuri clinice
 • 4.7 Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE