Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Infracţiunile contra familiei şi minorilor şi prevenirea lor


Autor: Carp Terentie
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Radion Cojocaru
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 februarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 martie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Teza

CZU 343.35.2(043.2)

Adobe PDF document 1.38 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

familie, minori, criminalitate, cauze, condiţii, personalitate, victimă, victimizare, prevenire, combatere.

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 230 titluri, 174 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 6 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Criminologie.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării constă în analiza criminologică complexă a infracţiunilor contra familiei şi minorilor. Pentru atingerea scopului propus au fost stabilite următoarele obiective: studierea evoluţiei cadrului normativ incriminator al infracţiunilor contra familiei şi minorilor; analiza parametrilor statistici ai infracţiunilor contra familiei şi minorilor; elucidarea cauzelor şi condiţiilor infracţiunilor contra familiei şi minorilor; studierea personalităţii infractorului care comite infracţiuni contra familiei şi minorilor; identificarea aspectelor legate de victimizarea minorilor în urma infracţiunilor contra familiei şi minorilor; determinarea măsurilor generale, special-criminologice şi victimologice de prevenire a infracţiunilor contra familiei şi minorilor etc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Acest studiu reprezintă o cercetare criminologică complexă a problemelor teoretico-practice ce vizează infracţiunile contra familiei şi minorilor, elucidarea particularităţilor şi tendinţelor actuale ale fenomenului investigat, fapt care a a condiţionat argumentarea unor recomandări ştiinţifice de prevenire a tipului respectiv de criminalitate.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elucidarea particularităţilor criminologice ale infracţiunilor contra familiei şi minorilor, precum şi elaborarea unor recomandări ce vizează perfecţionarea sistemului de măsuri orientat spre prevenirea genului respectiv de criminalitate, fapt care va contribui la eficientizarea activităţii organelor de drept în domeniul contracarării acestui fenomen negativ.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Studiul tratează în plan teoretic nu doar cele mai actuale probleme criminologice ale infracţiunilor contra familiei şi minorilor, dar se axează şi pe înaintarea unor recomandări concrete, având ca obiectiv sporirea eficienţei activităţii de prevenire a fenomenului investigat.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile şi recomandările formulate îşi găsesc aplicabilitatea în realizarea unor noi studii ştiinţifice, în programele de studii ale instituţiilor de învăţământ, în programele unor structuri neguvernamentale care se preocupă de problemele tineretului, precum şi în activitatea organelor responsabile de prevenirea fenomenului criminalităţii.

Cuprins


1. ABORDĂRI DOCTRINARE ŞI REGLEMENTĂRI NORMATIVE ÎN DOMENIUL INFRACŢIUNILOR CONTRA FAMILIEI ŞI MINORILOR
 • 1.1. Doctrina de specialitate naţională şi străină cu privire la infracţiunile contra familiei şi minorilor
 • 1.2. Evoluţia cadrului normativ incriminator al infracţiunilor contra familiei şi minorilor
 • 1.3. Reglementări normative internaţionale şi naţionale privind ocrotirea familiei şi minorilor
 • 1.4. Aspecte de drept comparat privind infracţiunile contra familiei şi minorilor
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA CRIMINOLOGICĂ A INFRACŢIUNILOR CONTRA FAMILIEI ŞI MINORILOR
 • 2.1. Conceptul şi particularităţile criminologice ale infracţiunilor contra familiei şi minorilor
 • 2.2. Cauzele şi condiţiile infracţiunilor contra familiei şi minorilor
 • 2.3. Personalitatea infractorilor care comit infracţiuni contra familiei şi minorilor
 • 2.4. Victimizarea minorilor prin infracţiuni contra familiei şi minorilor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. MĂSURI DE PREVENIRE A INFRACŢIUNILOR CONTRA FAMILIEI ŞI MINORILOR
 • 3.1. Măsuri generale de prevenire a infracţiunilor contra familiei şi minorilor
 • 3.2. Măsuri special-criminologice de prevenire a infracţiunilor contra familiei şi minorilor
 • 3.3. Măsuri de prevenire victimologică a infracţiunilor contra familiei şi minorilor
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI