Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Grupurile de presiune ca factori de influenţă politică în contextul informatizării sociumului


Autor: Serghei Sprincean
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Pantelimon Varzari
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 octombrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 32.001:329(178)(043.3)

Adobe PDF document 1.22 Mb / în română
125 pagini


Cuvinte Cheie

presiune politică, grupuri de presiune, informatizare, factori de influenţă, decizie politică, factor de decizie, informaţie, virtualizare, digitalizare, computerizare, grupuri de interes, metode de presiune, resurse, entropie

Adnotare

Importanţa cercetării este condiţionată de transformările majore din societate, din sfera politică şi din domeniul presiunilor politice, în contextul progresului tehnologic, ştiinţific şi informaţional global. Analiza comparativă a competiţiei intereselor sociale şi de grup conferă claritate evaluării şi perceperii corecte a multiplelor aspecte ale sistemului politic contemporan.

În primul capitol au fost examinate problemele specifice grupului de presiune, rolul său în funcţionarea mecanismului democratic, metodele de influenţă, clasificarea grupurilor de presiune, factorii de dezvoltare a potenţialului politic şi a informatizării sociale, expansiunea reţelei globale Internet, contextele virtual, digital, computerial, informaţional, de activitate a grupurilor contemporane de presiune şi alte aspecte.

Capitolul doi tratează aspecte controversate ale sistemului de influenţe politice, care include numeroase reţele de relaţii interumane şi organizaţionale. Aici sînt prezentate mai multe abordări de analiză a eforturilor de influenţare a deciziilor politice de către factorii de presiune. Specificul acţiunilor şi al impactului presiunilor politice în perioada exaltării fenomenului entropic al terorismului şi al importanţei informaţiei, ca elemente de bază în activitatea factorului contemporan de influenţă, natura şi esenţa activă şi imprevizibilă a presiunii politice, ca manifestări logice în condiţiile modificării generale a politicului, constituie subiectul investigaţiilor din capitolul doi.

Capitolul trei prezintă analiza şi clasificarea grupurilor şi factorilor de presiune din Republica Moldova. Informatizarea societăţii moldoveneşti în relaţie cu emanciparea posttotalitară formează specificul autohton al presiunilor în contextul sistemului mondial de influenţe politice.

Transformarea radicală a fenomenului presiunilor politice în condiţiile informatizării sociumului reprezintă elementul specific al vieţii politice contemporane. Succesul activităţii grupului de presiune devine dependent de calitatea informaţiei din posesia lui. În contextul democraţiei şi guvernării electronice, influenţa politică presupune, în primul rînd, realizarea capacităţilor personale, a talentelor şi abilităţilor individuale ale cetăţeanului.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordări teoretico–metodologice ale grupurilor de presiune ca factori de influenţă politică
  • 1.1. Delimitări definitorii ale problematicii grupurilor de presiune politică
  • 1.2. Conceptualizarea fenomenului presiunii şi influenţei politice în condiţiile informatizării sociumului

CAPITOLUL II. Pluralitatea reprezentărilor presiunii politice sub impactul progresului socioinformaţional

  • 2.1. Factori de presiune în procesul de influenţare a deciziei politice
  • 2.2. Informaţia şi terorismul entropic ca elemente fundamentale în activitatea contemporană de presiune politică

CAPITOLUL III. Sfera presiunilor şi influenţelor politice din Republica Moldova

  • 3.1. Specificul sistemului de influenţe politice din Republica Moldova: aspecte juridice, axiologice şi tehnologico-informaţionale
  • 3.2. Clasificarea grupurilor de presiune din Republica Moldova