Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / martie /

Vestigiile arheologice din spaţiul carpato-nistrean în secolele V-III î.H. ca sursă a interpretării etnice


Autor: Corobcean Andrei
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.06 - Arheologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Ion Niculiţă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 martie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 903/904(478)”-04/-02”(043.3)

Adobe PDF document 9.60 Mb / în română
253 pagini


Cuvinte Cheie

spațiul carpato-nistrean, vestigii arheologice, cultură materială, etnoarheologie, etnicitate, interpretare etnică, variație stilistică

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 317 titluri, 148 pagini text de bază, abrevieri, anexe, 22 figuri, 5 hărți, 4 tabele.

Domeniul de studiu: arheologie preistorică, istorie veche, etnoarheologie.

Scopul tezei constă în evaluarea caracterului etno-determinativ al vestigiilor arheologice din secolele V-III a. Chr. din spațiul carpato-nistrean din perspectiva noilor abordări ale etnicității, implicând datele etnoarheologice, având drept obiective: identificarea criteriilor de atribuire etnică a vestigiilor arheologice; analiza evoluției aprecierilor etnice a acestora; estimarea paradigmei etnice în arheologie; evidențierea valorii etno-determinative a structurilor habitatului și a tradițiilor funerare; evaluarea și argumentarea etnoarheologică a relevanței etno-determinative a variației stilistice a vestigiilor arheologice.

Noutatea și originalitatea științifică: este realizată o primă încercare atât de a sintetiza abordarea categoriilor de vestigii arheologice din al treilea sfert al mileniului I a. Chr. din spațiul carpato-nistrean ca surse ale interpretării etnice, cât și de a determina valoarea etno-determinativă posibilă a acestora din perspectivă etnoarheologică.

Importanța teoretică a lucrării: se propune o tratare complexă și multidimensională a valorii vestigiilor arheologice dintr-un cadrul stabilit prin racordarea interpretărilor etnice existente în contextul teoriilor și al concepțiilor recente ale arheologiei etnicității.

Problema științifică soluționată constă în reconceptualizarea relevanței vestigiilor arheologice din secolele V-III a. Chr. din spațiul carpato-nistrean ca surse ale interpretării etnoculturale, fapt care a evidențiat necesitatea abordării interdisciplinare complexe a posibilităților etno-determinative ale categoriilor de vestigii, asigurând racordarea interpretărilor la noile tendințe metodologice din arheologia etnicității.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în utilitatea pentru studii eventuale dedicate interpretării etnice în arheologie, dar și pentru specialiștii din alte domenii umanistice, pentru completarea bibliografiei cursurilor și a seminarelor universitare.

Implementarea rezultatelor obținute: Principalele rezultate ale lucrării au fost implementate în cadrul a 3 proiecte științifice instituționale din cadrul LCȘ „Tracologie” (USM). Materialele elaborate au fost incluse în conținuturile cursurilor și seminarelor ținute la Facultatea de Istorie și Filozofie (USM).

Cuprins


1. EVOLUȚIA ABORDĂRILOR ETNICE ÎN INTERPRETAREA VESTIGIILOR ARHEOLOGICE
 • 1.1. Problema interpretării etnice a vestigiilor arheologice în arheologia universală
 • 1.2. Particularitățile interpretărilor etnice ale vestigiilor arheologice din al treilea sfert al mileniului I a. Chr. din spațiul carpato-nistrean: sursele și istoriografia
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. STRUCTURILE HABITATULUI ȘI PRACTICILE FUNERARE DIN SPAȚIUL CARPATO-NISTREAN ÎN SECOLELE V-III A. CHR. ÎN CONTEXTUL ABORDĂRILOR ETNICE
 • 2.1. Structurile habitatului
 • 2.2. Structurile și practicile funerare
 • 2.3. Fenomenul etnic, criteriile etnice ale culturii și relevanța etno-determinativă a vestigiilor arheologice
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. VARIAȚIA STILISTICĂ A VESTIGIILOR ARHEOLOGICE – CRITERIU AL INTERPRETĂRII ETNICE
 • 3.1. Tipologia formelor ceramicii lucrate cu mâna
 • 3.2. Variația stilistică a ceramicii lucrate cu mâna și a pieselor de artă aplicată
 • 3.3. Posibilități și limite în interpretarea etnică a variației stilistice în materialul arheologic din perspectivă etnoarheologică
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI