Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / martie /

Efectele rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor industriale


Autor: Nedelcu Ana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Nadejda Botnari
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 martie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.27 Mb / în română

Teza

CZU 658.14/.15:005.915:334.716 (478) (043)

Adobe PDF document 8.22 Mb / în română
219 pagini


Cuvinte Cheie

capital, rotaţia capitalului, efectele rotaţiei capitalului, performanţa financiară, evaluarea performanţei financiare

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia, 20 figuri, 34 tabele, 59 formule şi 31 anexe. Cercetările efectuate sunt reflectate în 18 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Finanţe.

Scopul şi obiectivele cercetării: constă în elaborarea unui indice agregat de evaluare globală a performanţei financiare, care va permite evidenţierea modului în care viteza de rotaţie a capitalului influenţează nivelul performanţei financiare a întreprinderilor industriale.

Noutatea ştiinţifică constă în elaborarea elementelor de noutate, care se concretizează în: dezvoltarea conceptului de performanţă financiară în cadrul abordării multidimensionale şi transdisciplinare; argumentarea influenţei determinante a rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare; dezvoltarea modelului scoring de evaluare a performanţei financiare; elaborarea indicelui agregat al performanţei financiare a întreprinderilor industriale; elaborarea modelului de simulare a efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor industriale; elaborarea direcţiilor de sporire a performanţei financiare prin accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în elaborarea indicelui agregat de evaluare a performanţei financiare şi a modelului de simulare a efectelor rotaţiei capitalului asupra acesteia, pentru aplicarea în estimarea efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare în scopul determinării direcţiilor de sporire a performanţei financiare prin accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului.

Semnificaţia teoretică constă în: sistematizarea teoriilor privind conceptul „capital” ca factor determinant al performanţei financiare; reconsiderarea conceptului „performanţă financiară” ţinînd cont de caracterul complex şi transdisciplinar al acestuia; elaborarea metodologiilor de evaluare a performanţei financiare prin prisma dimensiunilor sale, prin intermediul modelului de tip scoring şi în baza modelului de tip logit; elaborarea metodologiei de evaluare a efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare a întreprinderilor industriale. Raţionamentele ştiinţifice ar putea fi utilizate atît de fiecare entitate în estimarea nivelului performanţei financiare şi ajustarea strategiilor proprii, cît şi la elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului industrial al Republicii Moldova. Teza în cauză poate fi consultată la studierea diverselor cursuri de specialitate universitare şi postuniversitare. Cercetările realizate au contribuit la crearea unor elemente metodologice noi pentru continuarea investigaţiilor ştiinţifice ulterioare din domeniu.

Valoarea aplicativă a tezei se manifestă multidirecţional şi constă în: estimarea nivelului performanţei financiare a întreprinderilor industriale din Republica Moldova şi a efectelor rotaţiei capitalului asupra acesteia; aplicarea modelului scoring de evaluare a performanţei financiare în diferenţierea întreprinderilor performante de cele neperformante; aplicarea modelului logit în diagnosticul performanţei financiare a entităţii; aplicarea modelului de simulare a efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare şi identificarea soluţiilor de sporire a vitezei de rotaţie a capitalului şi respectiv a performanţei financiare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: unele recomandări, elaborate în teză au fost acceptate spre implementare de către întreprinderea de fabricare a îmbrăcămintei ”Tricon” S.A., întreprinderea textilă ”Covoare-Ungheni” S.A. şi întreprinderea vinicolă ”Vinia Trăian” S.A.

Cuprins


I. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND CAPITALUL ŞI PERFORMANŢA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII
 • 1.1. Repere conceptuale ale capitalului ca factor determinant al performanţei financiare
 • 1.2. Sinteza abordărilor teoretice privind caracterul multidimensional al performanţei financiare a întreprinderii
 • 1.3. Interpretări teoretice ale relaţiei rotaţia capitalului – performanţa financiară
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

II. CADRUL METODOLOGIC DE EVALUARE A INTERDENDENŢEI DINTRE ROTAŢIA CAPITALULUI ŞI PERFORMANŢA FINANCIARĂ
 • 2.1. Aspecte metodologice privind evaluarea performanţei financiare a întreprinderilor industriale
 • 2.2. Raţionamente privind estimarea efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

III. ANALIZA EFECTELOR ROTAŢIEI CAPITALULUI ASUPRA PERFORMANŢEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Situaţia actuală privind performanţa financiară a întreprinderilor industriale
 • 3.2. Cercetarea empirică a efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

IV. DEZVOLTAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A EFECTELOR ROTAŢIEI CAPITALULUI ASUPRA PERFORMANŢEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE
 • 4.1. Elaborarea indicelui agregat de evaluare a performanţei financiare a întreprinderilor industriale
 • 4.2. Dezvoltarea modelului de simulare a efectelor rotaţiei capitalului asupra performanţei financiare
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI