Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea calității percepute a imaginii pentru smartfonuri cu camera foto încorporată


Autor: Zorea Pinchas
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.13.07 - Automatizarea şi gestionarea proceselor tehnologice (pe ramuri)
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Tudor Brăgaru
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Florentin Paladi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 februarie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.68 Mb / în română
Adobe PDF document1.78 Mb / în engleză

Cuvinte Cheie

test vizual uman (HVT), calitate percepută a imaginii (PIQ), atribute de calitate a imaginii (IQAs), media scorurilor de opinie (MOS), evaluare obiectivă/subiectivă a calității imaginii, grup de experți în domeniul calității imaginii (VQEG), instrumentar VQEG de evaluare a calității imaginii (VIQET)

Adnotare

Structura tezei: Teza constă din introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (101 titluri). Textul de bază este expus pe 107 pagini, incluzând 66 figuri, 30 tabele, 37 formule și 5 anexe. Rezultatele obținute au fost publicate în 7 lucrări științifice.

Scopul cercetării constă în dezvoltarea unui nou cadru și model de evaluare subiectivă a calității imaginii fără referință la original (NR), care ar permite industriei de smartfonuri predicția PIQ.

Obiectivele tezei includ proiectarea metricilor subiective și obiective de calitate a imaginii fără referință la original NR, în baza unor multiple teste vizuale experimentale și evaluării cu instrumentarul VIQET, care permite măsurarea PIQ de către utilizatorii de smartfonuri.

Noutatea științifică și originalitatea rezultatelor se reflectă în noua abordare a predicției PIQ prin extragerea noilor criterii subiective de calitate evaluate cu instrumentarul VIQET din atributele clasice de calitate IQAs (luminozitate, contrast, saturație de culoare și claritate). Acesta reprezintă un nou proces de evaluare bazat pe un nou model diploid, care urmărește să prezică modul în care utilizatorii de smartfonuri percep calitatea imaginilor.

Problema științifică importantă soluționată constă în elaborarea unui nou model diploid de evaluare a PIQ, care descrie cum pot fi extrase noile IQAs, folosite de instrumentarul VIQET din IQAs standarde, folosite pentru televizoare cu ecrane mari. Acest lucru poate fi utilizat de către producătorii și furnizorii de smartfonuri pentru a scurta „timpul ieșirii pe piață” sau de către orice alți experți și cercetători, inclusiv din mediul academic, pentru a reduce timpul și costul procesului de evaluare a calității percepute pentru smartfonuri cu ecrane mici de înaltă rezoluție (HD) comparativ cu multiplele teste fizice.

Semnificația teoretică este susținută de analiza, specificarea, definirea principiilor teoretice și a noilor criterii PIQ, implementate în VIQET pentru previziunea valorii medii așteptate MOS în HVT. Noul model stabilește relația dintre valorile IQAs standarde și criteriile utilizate în VIQET.

Valoarea aplicativă este determinată de noul model elaborat, ce are un potențial solid pentru industria și utilizatorii de smartfonuri în ce privește reducerea semnificativă a timpului și a costurilor de evaluare a PIQ.

Implementarea rezultatelor: rezultatele obținute sunt utilizate în Ort Braude College of Engineering (Israel) și pot fi utilizate cu succes de către studenți și cercetători în domeniul procesării imaginilor. Compania israeliană (ASI-Applied Spectral Imaging Ltd.), de asemenea a evaluat noua metodă PIQ și a constatat avantajele acesteia în îmbunătățirea imaginii calității în sistemele medicale spectrale.

Cuprins


1. ANALYSIS OF SITUATION IN THE SMARTPHONES IMAGE QUALITY
 • 1.1. Image quality assessment background
 • 1.2. The concept of image quality assessment
 • 1.2.1. The image quality circle
 • 1.3. Smartphones vendors in-house image quality assessment
 • 1.4. Image quality attributes
 • 1.4.1. Relationships between image quality attributes
 • 1.4.2. Summary of image quality attributes
 • 1.5. Subjective image quality assessment
 • 1.6. Objective image quality assessment
 • 1.7. The challenge of non-reference image quality assessment
 • 1.8. Research on perceived image quality arena
 • 1.9. Summary

2. PERCEIVED IMAGE QUALITY ASSESSMENT
 • 2.1. Image quality attributes of VIQET
 • 2.2. The image quality assessment method
 • 2.3. Subjective image quality metrics
 • 2.4. HVS-based feature metrics
 • 2.5. Implementation of subjective image quality assessment
 • 2.6. Implementation for perceived image quality prediction
 • 2.7. Human visual test and VIQET image analysis
 • 2.7.1. Subjective IQ assessment for IQAs rating
 • 2.7.2. Extraction of IQAs to VIQET image quality categories
 • 2.7.3. Image quality analysis by VIQET
 • 2.8. Examination of the new model
 • 2.8.1. Image quality valuation with VIQET
 • 2.8.2. The impact of different IQ attributes
 • 2.8.3. Evaluation of smartphone perceived image quality
 • 2.8.4. Perceived image quality based on IQ attributes
 • 2.9. Summary

3. NEW MODEL PERFORMANCE EVALUATION
 • 3.1. VQEG’s standard performance evaluation procedures
 • 3.2. Model evaluation by objective image quality assessment with VIQET
 • 3.2.1. VIQET image quality analysis scores and predicted MOSp
 • 3.3. The new image quality assessment model evaluation
 • 3.4. Model for perceived image quality evaluation
 • 3.5. The study novelty and practical implementation
 • 3.6. Summary

GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS