Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Studiul dinamicii rezonatorului nanomecanic cuplat cu un punct cuantic excitat cu lumină coerentă


Autor: Cârlig Sergiu
Gradul:doctor în Ştiinţe fizice
Specialitatea: 01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Mihail Macovei
doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Valeriu Canţer (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Instituţia: Institutul de Fizică Aplicată

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.62 Mb / în română

Teza

CZU 530.145+535.14

Adobe PDF document 3.27 Mb / în română
147 pagini


Cuvinte Cheie

nanorezonator mecanic, punct cuantic, corelații cuantice foton-fonon / fononfonon, răcire cuantică

Adnotare

Structura tezei: Teza a fost perfectată la Institutul de Fizică Aplicată, Chișinău, este scrisă în limba română și constă din introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, 163 titluri bibliografice, 127 pagini de text de bază, 26 figuri, o tabelă.

Rezultatele prezentate în teză sunt publicate în 12 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Optomecanică cuantică.

Scopul tezei: Modelare și analiza proprietăților / efectelor cuantice de interacțiune ale sistemelor mixte formate din rezonator mecanic cuantificat, rezonator optic și atomi artificiali pompați de radiație externă coerentă.

Obiectivele tezei:

Noutatea și originalitatea științifică: studiul în premieră a proprietăților unui sistem optomecanic mixt format din rezonator nanomecanic și cavitate optică, interacțiunile dintre care sunt intermediate de un punct cuantic pompat coerent cu lumină laser.

Problema științifică soluționată constă în analiza dinamicii rezonatorului nanomecanic pe care sunt plasate unul sau mai multe puncte cuantice pompate, intercalate sau nu într-o cavitate optică, ceea ce a dus la:

Semnificația teoretică și aplicativă: În lucrare este prezentat modelul interacțiunii dintre cavitate optică, rezonator nanomecanic și qubit în calitate de agent mediator. · Sunt dezvoltate două modele formate din cavitate optică, rezonator nanomecanic și qubit sau un set de qubiți pompați cu radiație coerentă externă.

A fost realizat studiul complet al dinamicii rezonatorului nanomecanic și au fost operate aproximațiile corespunzătoare ale sistemelor propuse.

Sunt formulate anumite recomandări pentru realizarea experimentelor care implică sisteme optomecanice similare în vederea observării fenomenului răcirii cuantice, obținerii corelațiilor cuantice foton-fonon, sau fonon-fonon pentru cuplări puternice. Este recomandată includerea în sistemele optomecanice a punctelor cuantice în scopul îmbogățirii tabloului interacțiuni, dar și a proprietăților cuantice.

Rezultatele obținute pot fi utilizate în modelarea și analiza proprietăților / efectelor cuantice de interacțiune ale sistemelor mixte formate din rezonator mecanic cuantificat, rezonator optic și atomi artificiali pompați de radiație externă coerentă.

Cuprins


1 REZONATOARE MECANICE – PUNTEA ÎNTRE MICRO ȘI MACRO LUME
 • 1.1 Microrezonatoare mecanice
 • 1.2 Nanorezonatoare mecanice
 • 1.3 Sisteme mixte opto-nanomecanice
  • 1.3.1 Unele sisteme optomecanice
  • 1.3.2 Sisteme cuantice deschise
  • 1.4 Concluzii la capitolul

2. CORELAȚII CUANTICE ÎNTRE FONONI ȘI FOTONI
 • 2.1 Modelul și formalismul analitic
 • 2.1.1 Cuantificarea câmpului fotonic / fononic
 • 2.1.2 Influența rezervorului asupra sistemului de interes
 • 2.1.3 Sistemul LASER-qubit-rezonator nanomecanic-cavitate
 • 2.1.4 Interacțiunea atomului artificial cu radiația electromagnetică sau cu vibrațiile cuantificate
 • 2.1.5 Ecuația master
 • 2.1.6 Stări îmbrăcate
 • 2.1.7 Excluderea variabilelor qubitului
 • 2.2 Corelații cuantice fononi-fotoni
 • 2.2.1 Dezacord albastru laser-cavitate
 • 2.2.2 Ecuația master în reprezentarea Heisenberg
 • 2.2.3 Corelații cuantice, cazul staționar
 • 2.2.4 Corelații cuantice, cazul nestaționar
 • 2.3 Dinamica cuantică a răcirii fononice
 • 2.3.1 Dezacord roșu laser-cavitate
 • 2.3.2 Răcire cuantică: cazul staționar
 • 2.3.3 Răcire cuantică: cazul nestaționar
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3 CUPLAREA INTENSĂ DINTRE REZONATORUL NANOMECANIC ȘI PUNCTELE CUANTICE
 • 3.1 Modelul studiat 102
 • 3.1.1 Sistemul LASER-qubiți- rezonator nanomecanic în interacțiune cu rezervorul
 • 3.1.2 Hamiltonianul problemei 104 3.1.3 Ecuația master
 • 3.1.4 Diagonalizarea hamiltonianului de interacțiune. Stări îmbrăcate
 • 3.1.5 Eliminarea qubitului ca sistem rapid oscilant
 • 3.2 Corelații cuantice neliniare fononi-fononi
 • 3.2.1 Nerespectarea aproximației seculare
 • 3.2.2 Dinamica stărilor staționare ale rezonatorului mecanic cuantificat
 • 3.2.3 Cazul nestaționar
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI