Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Influenţa sistemului electoral asupra formării pluripartidismului în Republica Moldova şi Israel. Studiu comparat (aspectul istorico-politologic)


Autor: Victoria Perciun
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Constantin Solomon
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 32.001 (043.3)

Adobe PDF document 0.98 Mb / în română
154 pagini


Cuvinte Cheie

alegeri, alegeri parlamentare, drept electoral, sistem electoral, reprezentare proporţională, sistem electoral majoritar, scrutin electoral mixt, scrutin electoral neproporţional, prag electoral, majoritate absolută, majoritate relativă, magnitudinea circumscripţiei, formula electorală, liste închise, liste deschise, sistem politic, partid politic, sistem de partide, cultura politică, monopartidism, bipartidism, pluripartidism, pluralism politic, formaţiune politică, reformă electorală, referendum, constituţie, legi fundamentale, cod electoral, legi electorale, organ legislativ, cabinet de miniştri

Adnotare

Lucrarea de faţă reprezintă un studiu ştiinţific comparat al influenţei sistemului electoral asupra formării pluripartidismului în Republica Moldova şi statul Israel. În acest scop, s-a realizat o sinteză a informaţiei de natură teoretico-metodologică cu referinţă la tema dată. De asemenea, sa recurs la o analiză comparată a evoluţiei sistemelor electorale şi de partide din cele două ţări. Şi nu în ultimul rînd au fost deduse toate trăsăturile existente a pluripartidismului din Republica Moldova şi statul Israel.

Actualitatea investigaţiei efectuate este determinată de evenimentele ce se produc în cele două state şi de importanţa aplicării unui sistem electoral benefic pentru fiecare ţară în parte.Semnificaţia teoretică a lucrării este asigurată de abordarea interdisciplinară a subiectului investigat. Baza empirică a tezei o constituie monografiile, manualele, dicţionarele, articolele ştiinţifice şi publicistice aparţinînd atît autorilor din Republica Moldova, cît şi celor din statul Israel. O importanţă deosebită în tratarea subiectului lucrării o au actele normative.

Conţinutul lucrării este structurat în trei compartimente ce reflectă pe deplin scopul propus de autor. Primul compartiment este de natură teoretico-metodologică, iar cel de al doilea şi al treilea practico-aplicativă. În prima parte a tezei se analizează conceptele de „alegeri”, „sistem electoral”, „sistem de partide”, „pluripartidism”, „reprezentare proporţională”. Cel de al doilea şi al treilea compartiment cuprind analiza comparată a sistemelor electorale şi de partide din Republica Moldova şi statul Israel în evoluţia istorico-politologică.

Concluziile şi recomandările, deduse în rezultatul investigaţiilor efectuate, sunt binevenite pentru procesul de consolidare a sistemului de partide din Republica Moldova şi statul Israel. De asemenea, ele privesc modificările ce ar urma să fie făcute în contextul sistemului electoral.Recomandările şi concluziile sunt adresate organizaţiilor social-politice din Republica Moldova şi statul Israel, structurilor ştiinţifice şi de învăţămînt, precum şi factorilor decizionali din domeniul legislativ.

Cuprins


CAPITOLUL I Sistemul electoral şi fenomenul pluripartidismului: abordări teoretico-metodologice
  • 1 Sistemul electoral: esenţa, structura şi funcţiile
  • 2 Conexiunea: sistem electoral – pluripartidism

CAPITOLUL II Sistemele electorale ale Republicii Moldova şi statului Israel: asemănări şi deosebiri
  • 1 Particularităţile sistemelor electorale din Republica Moldova şi statul Israel
  • 2 Natura reprezentării proporţionale în Republica Moldova şi statul Israel

CAPITOLUL III Consolidarea pluripartidismului în Republica Moldova şi statul Israel şi perspectivele evoluţiei sistemelor electorale
  • 1 Alegerile şi formarea sistemului pluripartidist în Republica Moldova
  • 2 Rolul alegerilor în afirmarea pluripartidismului în statul Israel