Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Modificările biochimice şi tehnologice ale nucilor pe parcursul prelucrării şi păstrării


Autor: Boaghi Eugenia
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Vladislav Reşitca
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.61 Mb / în română

Teza

CZU 634.51.65

Adobe PDF document 5.78 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

nucă, procesare, sorbție, oxidare, respirație, albire, lapte de nuci.

Adnotare

Domeniul de studiu: 253.01 – Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (Tehnologia produselor alimentaţiei publice).

Scopul lucrarii: cuantificarea unor parametri (fizici, chimici și fizico-chimici) de calitate ai nucilor și evoluția lor la păstrareîn dependență de modificările proprietăților biochimice,fizico-chimice și tehnologice ale componentelor fructului de nucă.

Obiectivele lucrarii: studiul intensității procesului de oxido-reducere biologică (procesul de respiraţie) al nucilor pe parcursul depozitării; cercetări privind impactul umidității și activității apei asupra proprietăților higroscopice a nucilor; aprecierea căilor și metodelor efective pentru ameliorarea calității nucilor la procesarea primară.

Noutatea ştiinţificăconstă în analiza multiaspectuală a modificărilor biochimice ale nucilor pe parcursul păstrării și a celor ce intervin în urma tratamentelor tehnologice. S-au demonstrat experimental particularitățile procesului de respirație a nucilor prin implicarea în ciculul Krebs a acizilor grași ca surse principale de energie. S-a dovedit că procesele sorbțiea umidității în cantități relativ mici influențează dominant asupra reacțiilor de oxidare a acizilor grași polinesaturați în textura miezului de nucă.

Problema ştiinţifică soluţionată în identificarea şi argumentarea ştiinţifică a unor procedee tehnologice noi de tratare a nucilor (decojire de pericarp cu etefon și albire a cojii cu agenți oxidanți), care au avut ca efect ameliorarea calității lor (gradul de dehiscență a pericarpului și culoarea cojii) și care a permis modernizarea schemei de manipulare post-recoltă a nucilor în coajă.

Semnificaţia teoretică. S-au obţinut rezultate ştiinţifice ce demonstrează posibilitatea de monitorizare și dirijare a modificărilor biochimice la păstrarea nucilor şi a parametrilor cromatici ce influențează aspectul comercial a nucilor în coajă.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea și optimizarea procedeelor de decojire de pericarp și de albire a cojii nucilor și elaborărilor tehnologice destinate procesării miezului de nucă cu obținerea unor produse noi de tipul emulsii U/A.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obținute sunt reflectate în rapoartele proiectului instituțional nr. 15.817.02.30A “Elaborări metodologice și tehnice pentru modernizarea tehnologiei de procesare a nucilor (Juglans regia L.) cu utilizarea componentelor biologic active în produse alimentare funcționale” “NUCALIM-PROBIO”, direcția strategică 50.07 și s-a depus o cerere de brevet Procedeu de albire a nucilor.

Cuprins


INTRODUCERE

1. STRUCTURA, COMPOZIȚIA CHIMICĂ, VALOAREA NUTRITIVĂ ȘI PROCESAREA NUCILOR JUGLANS REGIA L.

 • 1.1. Starea actuală şi perspectiva sectorului nucifer în Republica Moldova
 • 1.2. Caracteristica agrobiologică a nucilor
 • 1.3. Compoziţia nutrițională a nucilor
 • 1.3.1. Lipidele miezului de nuci
 • 1.3.2. Proteinele miezului de nuci
 • 1.3.3. Glucidele miezului de nuci
 • 1.3.4. Vitaminele miezului de nuci
 • 1.3.5. Mineralele miezului de nuci
 • 1.3.6. Antioxidanţii miezului de nuci
 • 1.4. Potențialul nutraceutic al nucilor
 • 1.5. Recoltarea, păstrarea și procesarea nucilor
 • 1.5.1. Recoltarea nucilor
 • 1.5.2. Procesarea Nucilor
 • 1.5.3. Albirea și dezinfectarea nucilor
 • 1.5.4. Păstrarea nucilor
 • 1.6. Alimente obținute prin procesarea nucilor
 • 1.7. Concluzii

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE

 • 2.1. Materiale de cercetare
 • 2.1.1. Materii prime
 • 2.1.2. Reactivi chimici şi materiale de laborator
 • 2.1.3. Medii de cultură
 • 2.2. Metode decercetare
 • 2.2.1 Cuantificarea culorii în valori numerice
 • 2.2.2 Analiza microstructurii emulsiilor
 • 2.3. Concluzii

3. MODIFICĂRI ALE CALITĂȚII NUCILOR JUGLANS REGIA L. PE PARCURSUL PĂSTRĂRII

 • 3.1. Caracteristicile tehnice ale nucilor
 • 3.2. Compoziţia chimică a nucilor
 • 3.3. Respirația fructelor de nuci la păstrare
 • 3.4. Proprietățile higroscopice ale nucilor
 • 3.4.1. Izotermele de sorbție
 • 3.4.2. Influența temperaturii asupra proprietăților higroscopice ale nucilor
 • 3.4.3. Modelarea izotermelor de sorbție
 • 3.4.4. Capacitatea de adsorbție monostrat și suprafața specifică
 • 3.4.5. Căldura de adsorbţie şi desorbție
 • 3.5 Modificarea calității nucilor la păstrare
 • 3.5.1 Caracteristicile senzoriale ale nucilor la păstrare
 • 3.5.2. Influența umidității relative a aerului asupra calității nucilor
 • 3.5.2.1. Influenţa umidității relative a aerului asupra Valorilor peroxizilor (IP)
 • 3.5.2.2. Influența umidității relative a aerului asupra stabilității microbiologice a nucilor
 • 3.5.3. Modificarea culorii miezului de nuci la păstrare 7
 • 3.6. Concluzii

4. ALBIREA NUCILOR

 • 4.1. Albirea nucilor cu diferiți agenți
 • 4.1.1. Albirea cu Peroxid de hidrogen
 • 4.1.2. Albirea cu Hipoclorit de calciu
 • 4.1.3. Albirea cu Okoron 12
 • 4.1.4. Albirea cu Perborat de sodiu
 • 4.1.5. Albirea cu Ditionit de sodiu
 • 4.1.6. Albirea cu Dioxidul de sulf
 • 4.2. Concluzii

5. RECOMANDĂRI TEHNOLOGICE DE MANIPULARE POST-RECOLTA ȘI VALORIFICARE A NUCILOR

 • 5.1. Manipularile postrecoltă a nucilor
 • 5.2. Valorificarea fructelor de nuci
 • 5.2.1. Tehnologia de obţinere a laptelui de nuci
 • 5.2.2. Tehnologia produselor fermentate pe baza laptelui de nuci
 • 5.3. Concluzii

CONCLUZII GENERALE