Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Personajul dedublat în romanul contemporan


Autor: Cristina Robu
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.08 - Teoria literaturii
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Alexandru Burlacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 82.091-31(043.3)

Adobe PDF document 1.17 Mb / în română
142 pagini


Cuvinte Cheie

alter ego, dedublare, doppelgänger, dualitate, dublu, roman contemporan, monolog interior, personalitate scindată

Adnotare

Obiectivele investigaţiei:

Noutatea științifică și originalitatea lucrăriiconstă în configurarea unui traseu teoretic și istoric al conceptului de dublu în literatură, dar și în cultură și, utilizând datele acumulate, cercetarea își propune determinarea unui status quo al dublului în literatura contemporană. Pornind de la premisa că în dublu sunt concentrate numeroase arhetipuri necesare construirii unei identități personale și sociale, tindem să demonstrăm că dublul din romanul contemporan are un statut universal în transfigurarea artistică a unor noi profunzimi ale naturii umane. Utilizând o selecție de texte literare reprezentative pentru analiză, am construit o tipologie a doppelgängerului contemporan.

Problema științificăeste cea de cartografiere a relației de alteritate dintre „eu” și „dublu” din perspectivă istorică cu o analiză pe textele literare contemporane. Tratând această relație ca una de confruntare, uneori beligerantă, am încercat să determinăm sursele acestor tipuri de interacțiuni între personaje (în special în cazul dublului de factură psihopatologică) și să validăm ipoteza care stipulează că, preluând aspecte de la dublul prezent în literatura clasică (Dostoievski, Poe, Nerval etc.), care se manifesta la limita dintre construcție socială și frustrare psihologică, dublul contemporan devine mai independent, mai metaliterar și mai util ontologiei eului.

Importanța teoretică şi practică a cercetării realizate rezidă în delimitarea influenței tematicii dublului asupra construirii personajelor din romanul contemporan, precum și valorificarea dedublării ca mecanism de înțelegere a identității și a modalității ei de funcționare în literatură. Explorarea dublului în lucrările selectate este întreprinsă din diverse perspective conceptuale pentru a propune o imagine exhaustivă a rolului acestui tip de personaj pentru fiece operă în particular și pentru întreg spectrul literaturii și culturii contemporane.

Implementarea rezultatelor științifice.Rezultatele investigaţiei au stat la baza mai multor articole publicate în reviste de profil şi expuse în comunicările ştiinţifice prezentate în cadrul unor conferinţe naționale și internaţionale

Cuprins


INTRODUCERE

1. DUBLUL: REPERE TEORETICE ȘI CONCEPTUALE

 • 1.1. Definirea dublului – considerații teoretice și critice
 • 1.1.1. Dualitatea corporală
 • 1.1.2. Dualitatea spirituală
 • 1.1.3. Dublul – figura proteiformă
 • 1.2. Modele moderne de analiză a dublului: de la psihanaliză la semiotică
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CRONOLOGIA DUBLULUI

 • 2.1. „Dublul primitiv”
 • 2.2. Dublul în timp
 • 2.2.1. Evoluția conceptului din mitologie până în literatura fantastică germană
 • 2.2.2. Apariția noțiunii de doppelgänger. Literatura fantastică germană
 • 2.3. Limitele definirii temei dublului – multiplele interpretări
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DUBLUL LITERAR MODERN – CONTURAREA PERSONAJULUI

 • 3.1. Edgar Allan Poe: vocea dublului – conștiința moralizatoare eliberată
 • 3.2. Dublul la Dostoievski și impactul său asupra literaturii moderne
 • 3.3. Dublul lui Nabokov – dispariția disperării dublului dostoievskian
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. DUBLUL ÎN ROMANUL CONTEMPORAN. STUDII PE TEXT

 • 4.1. Dublul în arealul american. Chuck Palahniuk - Fight club (1996)
 • 4.2. Dublul în arealul japonez. Dublii din opera lui Haruki Murakami
 • 4.3. Dublul în arealul portughez. Jose Saramago - Omul duplicat (2002)
 • 4.4. Dublul în arealul canadian
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI.