Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Metode minim invazive de instalare timpurie a implantelor dentare endoosoase


Autor: Chele Nicolae
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2018
Consultant ştiinţific: Valentin Topalo
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.38 Mb / în română

Teza

CZU 616.314-089.843(043.2)

Adobe PDF document 12.70 Mb / în română
234 pagini


Cuvinte Cheie

vindecarea alveolei dentare, implante dentare, chirurgia fără lambou,instalarrea imediată a implantelor, instalarea timpurie a implantelor

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, 261 surse bibliografice, 21 anexe, 233 pagini, 110 figuri, 38 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 44 de lucrări ştiinţifice, obţinute trei brevete de invenţie și uu protocol clinic.

Domeniul de studiu: Stomatologie

Scopul studiului. Optimizarea reabilitării persoanelor edentate prin elaborarea metodelor minim invazive de instalare timpurie a implantelor dentare endoosoase de stadiul doi.

Obiectivele: elaborarea protocolului extracției dentare ca parte componentă a instalării imediate a implantelor; definirea morfologică a conţinutului alveolei după extracţia dentară în termeni timpurii de vindecare; studierea clinico-morfologică a vindecării epiteliului supraalveolar în termeni timpurii după extracţia dentară; aprecierea eficacității procedeelor minim invazive la instalarea imediată a implantelor dentare endoosoase; elaborarea metodei minim invazive de instalare timpurie a implantelor dentare endoosoase în doi timpi chirurgicali; elaborarea metodei minim invazive de instalare timpurie a implantelor dentare endoosoase într-un timp chirurgical; evaluarea clinico-radiografică a țesuturilor periimplantare la instalarea timpurie a implantelor fără lambou cu păstrarea conţinutului alveolei; studiul comparativ a eficacității instalării implantelor prin metodele elaborate.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică. A fost elaborat un nou concept de tratament minim invaziv al edentaţiilor, prin protejarea forţelor reparatorii ale organismului contribuind la o reabilitare precoce, efectivă şi mai puţin costisitoare a pacienţilor.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute: a fost demonstrat că: spațiul între pereții alveolei și implantele instalate imediat după extracția dinților prin tehnica fără lambou și fără utilizarea materialelor de grefare în rezultatul osteogenezei spontane este complet substituit cu os nou; implantele dentare instalate la a 4-8 săptămână de vindecare a plăgii postextracționale, prin tehnica fără lambou, cu păstrarea conținutului alveolei cu succes se osteointegrează. Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că în baza noului concept au fost elaborate două metode minim invazive de instalare a implantelor dentare. Aplicarea metodelor în practică contribuie la o reabilitare timpurie, efectivă și mai puțin costisitoare a persoanelor edentate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Metodele elaborate de instalare a implantelor au fost implementate în activitatea cabinetului de implantologie orală a IMSP Institut de Medicină Urgenţă, în procesul de instruire a rezidenţilor şi medicilor-cursanţi la catedra chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală „Arsenie Guțan” a USMF „Nicolae Testemiţanu”, în activitatea cotidiană a cabinetelor stomatologice SRL „MasterDent”, SRL ,,Omnident”, SRL ,,DentaMostovei”, SRL ,,Gumeniuc-Dental”, SRL ,,Dent-Estet”, SRL ,,Estet-Dent” și SRL ,,DentalMED”, Brașov România.