Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratamentul chirurgical al pacienților cu fracturi patologice vertebrale pe focar metastatic


Autor: Olaru Andrei
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
Anul:2019
Consultanţi ştiinţifici: Ion Mereuţa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Nicolae Caproş
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.99 Mb / în română

Teza

CZU 616.711-001-089.8 : 616.711-006-033.8-089.84

Adobe PDF document 12.28 Mb / în română
180 pagini


Cuvinte Cheie

coloană vertebrală, metastaze, tumori vertebrale, fractură patologică, radioterapie, vertebroplastie, cifoplastie, Coblation, ablație cu radiofrecvențe

Adnotare

Structura tezei: Cercetarea este expusă pe 116 pagini de text imprimat, constă din Introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, rezumat în limbile română, rusă, engleză și indice bibliografic cu 245 de referinţe, include 26 de figuri, 35 tabele și 13 anexe. Rezultatele obţinute au fost discutate în cadrul a 19 foruri științifice locale și internaționale, fiind publicate, de asemenea, în 18 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 fără coautori şi 8 în ediţii recenzate.

Domeniul de studiu: ortopedie și traumatologie.

Scopul studiului: constă în aprecierea evoluției calității vieții și prognosticului vital la pacienții cu fracturi patologice vertebrale pe focar metastatic, tratați prin tehnici chirurgicale minim invazive combinate.

Obiective de explorare: aprecierea locului și precizarea indicațiilor și contraindicațiilor tehnicilor minim invazive combinate în tratamentul chirurgical al pacienților cu fracturi patologice vertebrale pe focar metastatic; evaluarea multifactorială a eficienței tehnicilor chirurgicale minim invazive combinate comparativ cu metoda radioterapeutică de tratament (aplicată în monoterapie); studierea particularităților clinico-evolutive ale statuturilor oncologic, neurologic și ortopedic după tratament și evaluarea influenței acestora asupra calității vieții și a prognosticului vital; elaborarea unui model decizional de selectare și aplicare a tehnicilor chirurgicale minim invazive combinate, care ar diminua riscurile și complicațiile medicale.

Noutatea şi originalitatea științifică: Lucrarea prezentă este un studiu comparativ complex a rezultatelor obţinute în tratamentul pacienților cu fracturi patologice vertebrale pe focar metastatic. Au fost optimizate indicațiile tratamentului chirurgical al pacienților cu fracturi patologice vertebrale pe focar metastatic cu utilizarea tehnicilor chirurgicale minim invazive, ținând cont de imperativul continuării tratamentului oncologic special.

Problema științifică soluționată în teză. A fost argumentată și demonstrată valoarea strategică a tratamentului chirurgical al pacienților cu fracturi patologice vertebrale pe focar metastatic, care a condus la ameliorarea calității vieții și a speranței de viață a acestora, în vederea pregătirii pentru etapele ulterioare de tratament oncologic special. Semnificația teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: Evidenţierea particularităţilor clinico-evolutive ale statuturilor oncologic, neurologic și ortopedic, vor contribui la lărgirea cunoştinţelor în aspect clinic cu optimizarea conduitei de diagnostic, perfecţionarea şi individualizarea tratamentului pacienților cu fracturi patologice vertebrale pe focar metastatic. Rezultatele obținute în prezenta cercetare vin să argumenteze necesitatea integrării tehnicilor chirurgicale minim invazive combinate de tratament, în practica oncoortopedică cotidiană, ceea ce ar permite optimizarea planing-ului de tratament complex al pacientului oncologic, accelerând reluarea tratamentului oncologic special și oferindu-le speranță de viață în condițiile unei calități mai bune a vieții.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele studiului au fost aprobate ca valoare ştiinţifică şi implementate în clinicile de profil ortopedic, neurochirurgical și oncologic din Republica Moldova. Rezultatele lucrării și algoritmele de diagnostic elaborate, vor fi incluse în Protocolul Clinic Național „Fracturile patologice”.

Cuprins


1. PARTICULARITĂȚILE FRACTURILOR PATOLOGICE VERTEBRALE PE FOCAR METASTATIC
 • 1.1. Tumorile metastatice vertebrale în structura patologiei oncologice a sistemului locomotor
 • 1.2. Fiziopatologia diseminării metastatice în coloana vertebrală
 • 1.3. Dezvoltarea fracturilor patologice vertebrale pe focar metastatic
 • 1.4. Diagnosticarea fracturilor patologice vertebrale pe focar metastatic
 • 1.5. Tactica tratamentului chirurgical al pacienților cu fracturi patologice vertebrale pe focar metastatic
 • 1.6. Concluzii la Capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE
 • 2.1. Date generale despre studiu
 • 2.2. Tehnicile de evaluare și metodele de tratament aplicate
 • 2.3. Evaluarea complicațíilor
 • 2.4. Evaluarea statistică 62
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. CARACTERISTICA CLINICO-TERAPEUTICĂ A PACIENȚILOR CU FRACTURI PATOLOGICE VERTEBRALE PE FOCAR METASTATIC
 • 3.1. Caracteristica generală a materialului clinic
 • 3.2. Particularitățile tratamentelor aplicate
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢILE COMPARATIVE ALE REZULTATELOR CLINICE ŞI PARACLINICE OBȚINUTE LA PACIENȚII CU FRACTURI PATOLOGICE VERTEBRALE PE FOCAR METASTATIC
 • 4.1. Evaluarea durerii și consumului de analgezice
 • 4.2. Evaluarea neurologică
 • 4.3. Evaluarea ortopedică
 • 4.4. Evaluarea termografică
 • 4.5. Evaluarea calității vieții
 • 4.6. Analiza complicațiilor tratamentelor aplicate
 • 4.7. Aprecierea supraviețuirii pacienților tratați
 • 4.8. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI