Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Oportunități în prevenirea cariei dentare la copii cu dizabilități


Autor: Spinei Aurelia
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Ion Lupan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.80 Mb / în română

Teza

CZU 616.314-002-084-053.2

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
320 pagini


Cuvinte Cheie

carie dentară, copii, prevenţie, dizabilitate, smalţ dentar, biofilm, terapie fotodinamică antimicrobiană, fluoruri

Adnotare

Volumul şi structura tezei: teza este expusă pe 199 de pagini și constă din introducere, 6 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 304 de surse, 67 tabele, 128 figuri și 10 anexe. La tema tezei au fost publicate 46 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 1 monografie.

Domeniul de studiu: stomatologie Scopul lucrării: studierea factorilor de risc, morbidității prin carie dentară și oportunităților de sporire a eficienței metodelor de prevenire primară a acesteia la copiii cu dizabilități.

Obiectivele lucrării. Aprecierea nivelului de afectare prin carie dentară (CD) și estimarea impactului acesteia asupra calității vieții copiilor cu dizabilități. Predicția CD la copiii cu diferite categorii de dizabilități. Studierea rolului particularităților metabolismului osos, fosfocalcic și factorilor sistemului imunitar asupra gradului de afectare prin CD. Analiza impactului activității streptococilor asupra capacității cariogene a biofilmului dentar. Elucidarea particularităţilor ultrastructurii, compoziţiei chimice a smalţului dentar și influenței acestora asupra riscului apariției CD. Aprecierea efectului terapiei fotodinamice antimicrobiene (TFDA) asupra tulpinilor de streptococi identificați în biofilmul dentar în condiţii in vitro. Evaluarea eficienței metodelor exogene de prevenire a CD experimentale la animalele de laborator. Estimarea efectului TFDA asupra capacității cariogene a biofilmului dentar la copii cu risc carios mare. Elucidarea eficienței carioprotectoare a îngrijirii preventive complexe şi personalizate a copiilor cu dizabilități.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: în premieră în R. Moldova a fost stabilit gradul de afectare prin CD, au fost identificaţi principalii factori de risc carios și a fost apreciat impactul afecțiunilor stomatologice asupra calității vieții copiilor cu diferite categorii de dizabilități. În premieră, în baza cercetărilor preclinice şi clinice, a fost elaborată şi argumentată abordarea multidisciplinară în prevenirea complexă, personalizată a CD la copiii cu dizabilități. Problema ştiinţifico-aplicativă de importanţă majoră soluţionată în cadrul studiului a constat în fundamentarea unei viziuni noi privind impactul unui complex de factori cariogeni, modificărilor la nivelul ecosistemului cavității orale și tulburărilor subtile de metabolism și ale macroorganismului ce a condus la crearea suportului teoretic pentru abordarea multidisciplinară în aspect de prognostic şi îngrijire preventivă personalizată în vederea reducerii morbidităţii prin CD a copiilor cu diferite categorii de dizabilități. Elaborarea metodei de TFDA cu aplicarea agenţilor de fotosensibilizare autohtoni, suplimentată cu administrarea probioticelor, a generat o nouă abordare terapeutică în managementul biofilmelor orale și oferă noi oportunităţi în implementarea metodelor eficiente de prevenire a CD la copiii cu dizabilităţi şi risc carios mare. Elucidarea impactului hipoxiei perinatale și cronice, dereglării metabolismului fosfocalcic și tulburărilor sistemului imunitar asupra gradului de afectare prin CD au impus utilizarea unei metode noi, complexe și personalizate de prevenire a CD la copiii cu dizabilități. Conceptualizarea tratamentului preventiv complex individualizat a determinat crearea unei noi direcţii ştiinţifice în prevenirea CD la persoanele cu dizabilităţi şi risc carios mare.

Semnificaţia teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: au fost extinse cunoştinţele teoretice referitor la interconexiunile patogene dintre hipoxia cronică, metabolismul fosfocalcic, sistemul imunitar şi gradul de afectare prin CD a copiilor cu dizabilități, ceea ce a determinat crearea suportului teoretic pentru o abordare multidisciplinară sub aspect de prognostic şi îngrijire preventivă personalizată pentru reducerea morbidităţii prin CD. Datele obținute în cadrul studiului actual au permis elaborarea metodei originale de TFDA cu aplicarea AF autohtoni suplimentată cu administrarea probioticelor şi FPF a smalţului dentar, efectuată în cadrul îngrijirilor cariopreventive personalizate și complexe ale copiilor cu diferite categorii de dizabilități şi risc carios mare.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea clinică, didactică și de cercetare a Catedrei de chirurgie oro-maxilofacială pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie a USMF „Nicolae Testemițanu”, în activitatea clinică a Departamentului Consultativ Specializat Integrat al IMSP Institutul Mamei şi Copilului, IMSP Centrului Stomatologic Municipal pentru Copii, Chişinău, Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii și în cadrul realizării „Programului de sănătate orală la copiii cu dizabilităţi şi cerinţe educative speciale pentru anii 2012-2014”, aprobat de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova.

Cuprins


1. AFECTAREA PRIN CARIA DENTARĂ A COPIILOR CU DIZABILITĂȚI ȘI STRATEGII CARIOPREVENTIVE MODERNE
 • 1.1. Starea medico-socială a copiilor cu dizabilităţi
 • 1.2. Gradul de afectare prin caria dentară și factorii de risc cariogen la copiii cu dizabilități
 • 1.3. Oportunități de eficientizare a metodelor de prevenire a cariei dentare la copiii cu dizabilități și risc carios extrem
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală şi etapele cercetării
 • 2.2. Protocoalele şi design-ul studiului 49
 • 2.3. Metodologia de cercetare 65 2.4. Metode de prevenire a cariei dentare
 • 2.5. Metode de analiză a rezultatelor investigaţionale 73 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. AFECTAREA PRIN CARIA DENTARĂ A COPIILOR CU DIZABILITĂȚI
 • 3.1. Morbiditatea prin caria dentară a copiilor cu dizabilități din Republica Moldova
 • 3.2. Susceptibilitatea la carie dentară a copiilor cu diferite categorii de dizabilități
 • 3.3. Calitatea vieții asociată stării de sănătate orală a copiilor cu dizabilități
 • 3.4. Accesul și particularitățile acordării asistenței stomatologice copiilor cu dizabilități
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. INTERACȚIUNEA FACTORILOR CARIOGENI EXO- ȘI ENDOGENI LA COPIII CU DIZABILITĂȚI
 • 4.1. Particularităţile metabolismului fosfocalcic la copiii cu maladii severe ale sistemului nervos central provocate de hipoxia perinatală
 • 4.2. Impactul factorilor imunologici asupra gradului de afectare prin caria dentară a copiilor cu dizabilităţi
 • 4.3. Starea igienei orale şi proprietățile biofilmului dentar la copiii cu dizabilități
 • 4.4. Particularităţile microstructurii și compoziției chimice ale smalţului dentar la copiii cu diferite categorii de dizabilităţi
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. EFICIENŢA METODELOR EXOGENE DE PREVENIRE A CARIEI DENTARE
 • 5.1. Efectul terapiei fotodinamice antimicrobiene asupra tulpinilor de streptococi identificați în biofilmul dentar (studiu in vitro)
 • 5.2. Eficienţa metodelor exogene de prevenire a cariei dentare la animalele de laborator
 • 5.3. Acţiunea terapiei fotodinamice antimicrobiene asupra proprietăţilor biofilmului dentar la copiii convențional sănătoși cu risc carios mare sau extrem
 • 5.4. Evaluarea impactului metodelor exogene de prevenire a cariei dentare asupra sistemului pro-antioxidant
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

6. PREVENIREA COMPLEXĂ, PERSONALIZATĂ A CARIEI DENTARE LA COPIII CU DIZABILITĂȚI
 • 6.1. Argumentarea metodei complexe, personalizate de prevenire a cariei dentare la copiii cu dizabilităţi
 • 6.2. Efectul metodei complexe, personalizate de prevenire a cariei dentare asupra metabolismului fosfocalcic la copiii cu maladii ale sistemului nervos central provocate sau asociate cu hipoxia cronică tisulară
 • 6.3. Aprecierea efectului îngrijirilor cariopreventive personalizate și complexe asupra factorilor imunologici
 • 6.4. Particularităţile instruirii igienice a copiilor cu diferite categorii de dizabilități
 • 6.5. Evaluarea efectului terapiei fotodinamice antimicrobiene, aplicate în cadrul măsurilor cariopreventive complexe, asupra proprietăţilor biofilmului dentar la copiii cu dizabilităţi 6.6. Efectul metodei complexe de prevenire a cariei dentare asupra compoziției chimice a smalţului dentar la copiii cu dizabilităţi 182 6.7. Sinteza eficienţei metodei complexe, personalizate de îngrijire cariopreventivă a copiilor cu dizabilităţi
 • 6.8. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI