Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Grafica de şevalet din Republica Moldova


Autor: Rașchitor Tatiana
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Tudor Stăvilă
doctor habilitat, profesor cercetător, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 noiembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română

Teza

CZU 76 (091) (478) (043.

Adobe PDF document 5.10 Mb / în română
229 pagini


Cuvinte Cheie

grafica de șevalet, desen, stampă, tehnici ale gravurii, acuarelă, guașă, pastel, genurile artelor plastice

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie (281 titluri), 147 pagini de text de bază, 3 anexe.

Domeniul de studiu: 651.01. Teoria și istoria artelor plastice Scopul lucrării constă în prezentarea unei panorame exhaustive a evoluției graficii de șevalet din Republica Moldova între anii 1887-2000.

Obiectivele lucrării rezidă în:

 1. Stabilirea și studierea perioadelor de dezvoltare a graficii de șevalet, precum și identificarea diferenţelor existente între perioade;
 2. Identificarea particularităților tehnice și plastice ale graficii de șevalet în contextul artei naționale;
 3. Fixarea genurilor și tehnicilor preferenţiale pentru fiecare etapă în parte a domeniului vizat;
 4. Identificarea factorilor care au determinat poziţia preferenţială a anumitor genuri în perioade distincte;
 5. Determinarea direcțiilor stilistice dominante pe parcursul evoluției graficii de șevalet;
 6. Dezvăluirea contribuției personalităților marcante la dezvoltarea graficii de șevalet;
 7. Analiza celor mai importante opere realizate în domeniul graficii de șevalet.

Noutatea şi originalitatea știinţifică a lucrării constă în investigarea complexă, pe tot segmentul cronologic propus, a evoluţiei graficii de șevalet în cadrul artelor plastice din spațiul cultural vizat și este determinată analiza componentului tematic, specific genurilor grafice. În premieră este prezentat un tablou de sinteză a istoriei graficii de șevalet, prin analiza elementelor și trăsăturilor caracteristice în parte şi per ansamblu.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în relevarea importanței graficii de șevalet în contextul artelor plastice din Basarabia, RSSM și Republica Moldova în secolul al XX-lea, fapt ce a condus la prezentarea unui cadru sistemic al evoluției graficii de șevalet reflectat prin intermediul mijloacelor teoretico-metodologice specific genurilor artelor plastice, în vederea elucidării aportului plasticienilor care au contribuit la evoluția graficii de șevalet, precum și valorificarea și punerea în circuitul științific a operelor de grafică de șevalet.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele ştiinţifice au fost implementate prin publicarea a 15 articole ştiințifice, contribuţii la 12 conferinţe naţionale şi internaţionale axate pe problematica vizată, utilizarea informaţiilor sub formă de suport didactic în domeniul istoriei și teoriei artelor la facultăţile de profil, anticariate, case de licitații, colecții de artă și ghizi, precum și de către toţi cei interesaţi de grafica de șevalet.

Cuprins


1. GRAFICA DE ȘEVALET. CARACTERISTICI ȘI PARTICULARITĂȚI SPECIFICE ÎN CADRUL ARTELOR PLASTIC
 • 1.1. Incursiune în arta graficii de șevalet
 • 1.2. Abordarea graficii de şevalet în istoriografia națională şi europeană
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. GRAFICA DE ȘEVALET DIN BASARABIA. ANII 1887-1944
 • 2.1. Trăsături generale și cele specifice ale graficii de șevalet din Basarabia
 • 2.2. Modalități de rezolvare plastică în grafica de șevalet din Basarabia
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. GRAFICA DE ȘEVALET DIN RSSM ȘI REPUBLICA MOLDOVA ANII 1944-2000.
 • 3.1. Caracteristici și particularități ale graficii de șevalet din RSSM
 • 3.2. Expresii ale limbajului plastic în grafica de șevalet din perioada sovietică. Anii 1944-1991
 • 3.3. Aspecte ale evoluției graficii de șevalet din Republica Moldova. Anii 1991-2000
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI