Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 /

Teze, noiembrie 2018

Teze [143]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Aspectele contemporane ale tuberculozei pulmonare în dependenţă de sensibilitatea micobacteriilor medicină 23.11.2018
14.00.26 - Ftiziopneumologie
D Formarea culturii muncii la elevii cu dizabilități mintalee pedagogie 23.11.2018
13.00.03 - Pedagogie specială
D Perfecţionarea tehnologiei stupăritului pastoral agricultură 23.11.2018
06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
D Estimarea riscului de expunere a populaţiei Republicii Moldova la sursele naturale de radiaţii ionizante medicină 23.11.2018
14.00.07 - Igienă
D Estimarea stării de sănătate a populaţiei urbane în relaţie cu calitatea aerului atmosferic medicină 23.11.2018
14.00.07 - Igienă
D Dezvoltarea creativității elevilor la lecțiile de limbă engleză prin strategia problematizării pedagogie 23.11.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Modelarea eroziunii prin apă în Câmpia Prutului de Mijloc ca suport pentru planificarea dezvoltării durabile geografie 23.11.2018
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
DH Metode minim invazive de instalare timpurie a implantelor dentare endoosoase medicină 23.11.2018
14.00.21 - Stomatologie
D Soluţii integrale în termoelasticitatea necuplată tehnică 23.11.2018
01.04.27 - Mecanica corpului solid deformabil
D Consolidarea normativă şi instituţională a integrării minorităţilor etnice în Republica Moldova drept 23.11.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Acţiunea giberelinei asupra microsporogenezei la floarea-soarelui (Helianthus annuus L) biologie 23.11.2018
03.00.15 - Genetică
D Etnicii germani din Basarabia: evolulie demografică, social-economică şi cultural-spirituală (1814-1917) istorie 23.11.2018
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Eficientizarea managementului comercial în sectorul agro-alimentar economie 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul performanței în învățământul superior agronomic și cercetare în Republica Moldova” economie 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Consilierea educațională ca factor de armonizare a relațiilor preadolescenți-părinți pedagogie 23.11.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Impactul sancțiunilor economice asupra comerțului exterior al Republicii Moldova economie 23.11.2018
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Activitatea regizorului Veaceslav Axionov în teatrele dramatice din Republica Moldova studiul artelor, culturologie 23.11.2018
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Tehnologie de obţinere a β-glucanilor din levuri biologie 23.11.2018
03.00.23 - Biotehnologie
D Suveranitatea şi independenţa statelor membre ale Uniunii Europene drept 23.11.2018
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
DH Imaginarul erotic în romanul românesc postbelic filologie 23.11.2018
10.01.01 - Literatura română
D Analgezia postoperatorie prin bloc de plan transvers abdominal: argumentare anatomică și eficiență clinică medicină 23.11.2018
14.00.37 - Anesteziologie şi terapie intensivă
D Managementul întreprinderilor de fabricare a produselor din carne în economia concurențială (în baza materialelor din Republica Moldova) economie 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Interacţiunea domeniilor de sãnãtate şi educaţie pentru protejarea sãnãtãţii reproductive a tinerilor medicină 23.11.2018
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Managementul diagnostico-curativ în maladia Hirschsprung la nou-născuţi şi sugari medicină 23.11.2018
14.00.35 - Chirurgie pediatrică
D Obezitatea şi supraponderabilitatea la copii în perioada de pubertate: diagnosticul precoce și impactul asupra calității vieții medicină 23.11.2018
14.00.09 - Pediatrie
D Evaluarea particularităţilor clinice, serologice şi morfologice în diagnosticul precoce al bolii celiace la copii medicină 23.11.2018
14.00.09 - Pediatrie
D Bănuiala rezonabilă: cadrul procesual penal național și jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului drept 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Configurarea dialogului cultural în societățile de adopție a migranților filosofie 23.11.2018
09.00.13 - Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
D Estimarea igienică a conţinutului de plumb în factorii şi posibilităţi de reducere a riscului asociat pentru sănătate medicină 23.11.2018
14.00.07 - Igienă
DH Optimizarea suportului respirator la nou-născuții prematuri medicină 23.11.2018
14.00.09 - Pediatrie
D Specificul deformării plastice a structurilor de tip film/substrat la nanomicroindentare dinamică fizică-matematică 23.11.2018
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Antreprenoriatul inovaţional -premisă a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană economie 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Tulpini autohtone noi de Streptococcus thermophilus și utilizarea lor pentru fabricarea produselor lactate fermentate biologie 23.11.2018
03.00.23 - Biotehnologie
D Stratificarea funcţional-stilisticã a lexicului limbii române şi prezentarea lui lexicograficã filologie 23.11.2018
10.02.01 - Limba română
D Implicații manageriale asupra motivației personalului în organizațiile din Republica Moldova economie 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Planificarea strategică a bugetului în Republica Moldova în contextul integrării europene economie 23.11.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Piața muncii în mediul rural și mecanismele ei de reglare economie 23.11.2018
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Potenţialul de protecţie al componentelor naturale din bazinul râului Cereşnovăţ biologie 23.11.2018
03.00.16 - Ecologie
D Infracțiunea de violența în familie: reglementări normative, analiză criminologică și măsuri de prevenire drept 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunilor în domeniul transportului rutier drept 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
DH Fundamentele psihologice ale formării gândirii profesionale a medicilor psihologie 23.11.2018
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Metodica cercetării infracțiunilor din domeniul informaticii drept 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea penală pentru poluarea apei drept 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
DH Managementul strategic al competitivității capitalului uman pe piață muncii în condițiile dezvoltării regionale economie 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Mijloacele juridice de protecție a drepturilor în contractul de credit bancar drept 23.11.2018
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Dezvoltarea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții psihologi psihologie 23.11.2018
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Formarea capacităților coordinative la elevii de 12 - 13 ani prin aplicarea mijloacelor educației fizice pedagogie 23.11.2018
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Dezvоltarea îndemânării la înсepătоri în tenisul de сâmp prin învăţarea mоtriсă pedagogie 23.11.2018
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Impactul auditului managerial intern asupra administrării institutiilor publice economie 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Reglementarea juridică a contractului de distribuţie şi perspectivele dezvoltarii lui în Republica Moldova drept 23.11.2018
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Infracțiuni care afectează regimul frontierei de stat a Republicii Moldova drept 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Răspunderea penală pentru insolvabilitatea fictivă drept 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Constituirea și activitatea Parlamentului României în anii 1990-2008 istorie 23.11.2018
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Dezvoltarea potențialului investițional al pieței de asigurări din Republica Moldova economie 23.11.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
DH Oportunități în prevenirea cariei dentare la copii cu dizabilități medicină 23.11.2018
14.00.21 - Stomatologie
DH Dimensiuni bioetice ale securității umane: abordare politologică ştiinţe politice 23.11.2018
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Eficientizarea autoeducației școlarului mic în contextul consilierii psihopedagogice a familiei pedagogie 23.11.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova din perspectiva valorizării rolurilor sociale sociologie 23.11.2018
22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
D Impactul capitalului științific asupra dezvoltării socioeconomice și competitivității economice internaționale economie 23.11.2018
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Cercetarea economiei tenebre în domeniul tehnologiilor informaționale economie 23.11.2018
08.00.13 - Metode economico-matematice
D Apele de suprafață în condițiile aridizării climei Republicii Moldova Ştiinţe geonomice 23.11.2018
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
DH Strategii clinico-terapeutice în depresiile rezistente medicină 23.11.2018
14.00.18 - Psihiatrie şi narcologie
D Principiul subsidiarității in dreptul internațional al drepturilor omului drept 23.11.2018
12.00.10 - Drept internaţional public
D Particularităţile afectivității şi comportamentului persoanelor adulte în perioada de criză a sănătăţii psihologie 23.11.2018
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Tеrminοlοgiа еcοlοgică în limbа rοmână. Anаliză lеxicаl-funcțiοnаlă filologie 23.11.2018
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Separarea uleiurilor tehnice şi vegetale de impurităţi mecanice în câmp electric tehnică 23.11.2018
05.14.01 - Energetica generală; sisteme energetice
D Dezvoltarea managementului costurilor la întreprinderile sectorului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor economie 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dezvoltarea exploatațiilor agricole familiale din Republica Moldova in contextul integrării europene economie 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Studiul proceselor de tratare a apelor contaminate cu ioni de nitrit chimie 23.11.2018
02.00.20 - Chimie ecologică
D Cultura organizațională în contextul modernizării administrației publice locale: abordare politologică ştiinţe politice 23.11.2018
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Eficientizarea gestiunii activității de prevenire și combatere a spălării banilor economie 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Tehnologia de obţinere a peleţilor ENPlus din reziduuri agricole în condiţiile Republicii Moldova tehnică 23.11.2018
05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
DH Evoluția prelucrării artistice a metalelor în Basarabia (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea) studiul artelor, culturologie 23.11.2018
17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
D Particularități ale interacțiunii anxietate academică – stiluri cognitive la studenți psihologie 23.11.2018
19.00.01 - Psihologie generală
DH Legităţile formării ritmului de activitate profesională pedagogică a specialistului de cultură fizică pedagogie 23.11.2018
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Bucle Moufang comutative cu condiții de finitudine fizică-matematică 23.11.2018
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
DH Hepatitele virale B şi C cronice la copii: particularităţile clinice, imunologice, evolutive şi optimizarea tratamentului antiviral medicină 23.11.2018
14.00.10 - Boli infecţioase
D Bioetica în raport cu valorile creştine fundamentale: analiză teoreticometodologică filosofie 23.11.2018
09.00.05 - Etică şi bioetică
DH Tratamentul endoscopic diferenţiat în patologiile urologice obstructive infravezicale medicină 23.11.2018
14.00.40 - Urologie şi andrologie
D Dezvoltarea empatiei la vârsta preadolescentă psihologie 23.11.2018
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Politici de ordin juridic în domeniul drepturilor omului aplicabile în Republica Moldova drept 23.11.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Analiza criminologică a infracțiunilor de mare violență săvârșite în grup drept 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Formarea cadrelor didactice din perspectiva paradigmei educaționale centrate pe elev pedagogie 23.11.2018
13.00.01 - Pedagogie generală
D Inteligența emoțională ca factor de eficientizare a managementului organizației economie 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Asigurarea echilibrului financiar-valutar în condiții de instabilitate economică economie 23.11.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Diagnostic timpuriu al parodontitei marginale cronice incipiente și măsuri de prevenție a avansării ei medicină 23.11.2018
14.00.21 - Stomatologie
D Instituția învinuirii în procesul penal drept 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Pedepse penale aplicate minorilor drept 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
DH Cartea românească veche în Estul Moldovei (sec. XVI-XIX) istorie 23.11.2018
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
DH Carte și cenzură în Basarabia (1812- 1917) istorie 23.11.2018
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Particularitatile etiologice ale infectiilor septico-purulente nosocomiale în stationarele de profil ortopedo-traumatologic medicină 23.11.2018
14.00.30 - Epidemiologie
D Răspunderea patrimonială - formă a răspunderii juridice drept 23.11.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Metodologia implementării Sistemelor de Management al Învăţării în procesul de studiu al Programării Orientate pe Obiecte pedagogie 23.11.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Metodologia formării şi dezvoltării competenţelor studenţilor în sistemul computerizat de instruire (la disciplina „Inteligenţa artificială”) pedagogie 23.11.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Dezvoltarea competențelor profesionale inițiale la informatică în baza corelării optime a conținuturilor de matematică și informatică pedagogie 23.11.2018
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Capacitatea juridică în diverse ramuri de drept drept 23.11.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Algebre Lie şi invarianţi la sisteme diferenţiale cu proiecţii pe unele modele matematice fizică-matematică 23.11.2018
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Ordinea juridică - dimensiune socială a dreptului drept 23.11.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Probleme teoretice şi practice ale interpretării juridice drept 23.11.2018
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Utilizarea agregatului mineral trioxid în tratamentul pulpitei acute de focar medicină 23.11.2018
14.00.21 - Stomatologie
D Art jurnalismul în presa scrisă din Republica Moldova: funcții și conținut Ştiinţe ale comunicării 23.11.2018
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
DH Controlul și planificarea procesului de antrenament al gimnastelor de performanță într-un ciclu olimpic pedagogie 23.11.2018
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Efectele ventilării pulmonare artificiale cu hipercapnie permisivă intraanestezică asupra recuperării postoperatorii după colecistectomia laparoscopică medicină 23.11.2018
14.00.37 - Anesteziologie şi terapie intensivă
D Soluții încorporate pentru sisteme de măsurare și control în producerea și aplicarea microfirelor tehnică 23.11.2018
05.13.13 - Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
D Studiul dinamicii rezonatorului nanomecanic cuplat cu un punct cuantic excitat cu lumină coerentă fizică-matematică 23.11.2018
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
DH Profilul hormonal şi markeri moleculari predictivi pentru evoluţia şi terapia adenoamelor hipofizare medicină 23.11.2018
14.00.15 - Anatomie patologică
DH Romanul generaţiei 80. Poetica genului filologie 23.11.2018
10.01.01 - Literatura română
D Repertoriul trompetistic al secolului XX – spațiu de valorificare a noilor mijloace de expresivitate interpretativă. studiul artelor, culturologie 23.11.2018
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Litigii ce decurg din contractele de muncă sportive și soluționarea lor juridică drept 23.11.2018
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Mecanisme psihologice de atenuare a efectelor migraţiei economice asupra sistemului familial din Republica Moldova psihologie 23.11.2018
19.00.05 - Psihologie socială
D Dezvoltarea intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă psihologie 23.11.2018
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Regimuri tehnologice pentru asigurarea potenţialului antioxidant al unor produse horticole la păstrare şi prelucrare tehnică 23.11.2018
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Dimensiunea intertextuala a editorialului în limbile româna, engleza şi franceza, teza de doctor în filologie filologie 23.11.2018
10.02.03 - Limbi slave (cu indicarea limbii concrete)
D Analiza particularităţilor de conduită a pneumoniilor comunitare la diferite etape de asistență medicală în Republica Moldova medicină 23.11.2018
14.00.26 - Ftiziopneumologie
D Rolul agriculturii în economia oraşelor din estul Europei (Rzeczpospolita şi Ţara Moldovei) în secolele XVI-XVII istorie 23.11.2018
07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
D Fenomene de contact şi de suprafaţă în calcogenuri sticloase cuaternare bazate pe S şi Te fizică-matematică 23.11.2018
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Personajul dedublat în romanul contemporan filologie 23.11.2018
10.01.08 - Teoria literaturii
D Managementul strategic al dezvoltării complexului regional (cazul domeniului turismului Republicii Moldova) economie 23.11.2018
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Trairea sentimentului de singurătate la tineri psihologie 23.11.2018
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Rezultatele la distanta ale tratamentului chirurgical al maladiei varicoase a membrelor inferioare: aspecte clinice şi hemodinamice medicină 23.11.2018
14.00.27 - Chirurgie
DH Sistemul de învăţământ din Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918) istorie 23.11.2018
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Interacțiuni modale în discursul politic Ştiinţe ale comunicării 23.11.2018
10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
D Sporirea cantităţii şi calităţii producţiei de mere prin aplicarea fertilizării şi normării încărcăturii cu rod agricultură 23.11.2018
06.01.07 - Pomicultură
D Studiul tranziţiei metal-dielectric în cristale organice cvasiunidimensionale fizică-matematică 23.11.2018
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Modificările biochimice şi tehnologice ale nucilor pe parcursul prelucrării şi păstrării tehnică 23.11.2018
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Calitatea vieţii pacienţilor operaţi pentru ciroza hepatica în raport cu metodele de tratament chirurgical aplicate medicină 23.11.2018
14.00.27 - Chirurgie
D Rolul dereglărilor metabolismului metioninei la femeile cu avort spontan recurent:diagnostic şi corijare medicină 23.11.2018
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Factorii creşterii productivităţii muncii în condiţiile internaţionalizării economiilor naţionale economie 23.11.2018
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Reprezentarea socială a familiei contemporane în Republica Moldova. psihologie 23.11.2018
19.00.05 - Psihologie socială
DH Oralitatea în textul publicistic actual românesc filologie 23.11.2018
10.02.03 - Limbi slave (cu indicarea limbii concrete)
D Măsurătoare de impedanță cu rezonanță simulată în coordonate carteziene tehnică 23.11.2018
05.11.14 - Tehnologia fabricării aparatelor de măsurare, informare, control şi diagnostic (pe ramuri)
D Soluţionarea conflictelor internaţionale în lumea contemporană drept 23.11.2018
12.00.10 - Drept internaţional public
D Vandalismul: analiza juridico-penală drept 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Evoluția nobilimii din Basarabia sub dominație țaristă: statutul social-economic și mentalități colective (1812-1873) istorie 23.11.2018
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Afectarea aparatului locomotor în hipotiroidie medicină 23.11.2018
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
DH Terminologia medicală românească: evoluţie şi tendinţe filologie 23.11.2018
10.02.03 - Limbi slave (cu indicarea limbii concrete)
DH Opţiuni chirurgicale în tratamentul maladiei varicoase a membrelor inferioare medicină 23.11.2018
14.00.27 - Chirurgie
D Metodica investigării accidentelor rutiere drept 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Măsurile speciale de investigaţii autorizate de procuror în procesul penal drept 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Particularităţile osteosintezei în fracturile femurului distal medicină 23.11.2018
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Metode şi mijloace tehnico-criminalistice contemporane aplicate în cadrul cercetării la fața locului drept 23.11.2018
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Evaluarea formării şi dezvoltării mecanismului investiţional al Republicii Moldova economie 23.11.2018
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Argumentarea parametrilor constructivi şi tehnologici ai organelor de lucru ale semănătorii de precizie pentru culturi prăşitoare tehnică 23.11.2018
05.20.01 - Mecanizarea agriculturii