Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul procesului anestezic la bolnavul geriatric în cadrul actului chirurgical


Autor: Şandru Serghei
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.37 - Anesteziologie şi terapie intensivă
Anul:2019
Consultanţi ştiinţifici: Gheorghe Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Victor Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 ianuarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.56 Mb / în română

Teza

CZU 617-089.5-053.9(043.2)

Adobe PDF document 8.51 Mb / în română
271 pagini


Cuvinte Cheie

bolnav vârstnic, management perianestezic, anestezie, risc anestezic

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este expusă pe 268 pagini și cuprinde: introducere, 5 capitole, concluzii generale și recomandări, rezumate în limbile română, rusă, engleză și bibliografie cu 357 de referințe. Materialul ilustrativ include 76 tabele, 99 figuri și 18 anexe. Rezultatele obținute sunt reflectate în 50 de lucrări științifice, inclusiv о monografie şi un brevet de invenție.

Domeniul de studiu: Anesteziologie și reanimatologie.

Scopul și obiectivele lucrării: Evaluarea procesului anestezic la bolnavul geriatric în cadrul actului chirurgical şi optimizarea managementului anestezic la această categorie de pacienți.

Noutatea și originalitatea științifică: A fost realizat un studiu complex care a permis determinarea metodelor de cercetare medico-biologică și instrumentelor tehnologice de pregătire preoperatorie a pacientului geriatric și de reducere a riscului ASA. Evaluarea preanestezică multilaterală și asistența anesteziologică propusă au permis identificarea unor soluții de eficientizare a asistenței perioperatorii la bolnavii vârstnici prin reducerea complicaţiilor ce ţin de anestezie.

Problema științifică soluționată: În rezultatul studiului a fost elaborată о metodologie de evaluare multilaterală a funcției respiratorii, funcției cardiace, hemodinamicii centrale, funcției sistemului nervos central, pentru determinarea dereglărilor acestora la bolnavul geriatric, în vederea optimizării asistenței anesteziologice și a asistenței medicale perioperatorii în cadrul tratamentului chirurgical. Au fost cercetate diverse metode de anestezie și terapie intensivă, pentru selectarea celor mai optime metode anestezice în cadrul intervenției chirurgicale şi în perioada postanestezică şi postoperatorie. Au fost studiate diverse metode corective în cadrul pregătirii bolnavului geriatric pentru intervenția chirurgicală, inclusiv profilaxia DCPO. În cadrul studiului a fost elaborată şi implementată în clinică o metodă brevetată: anestezia spinală continuă la pacientul vârstnic în decubit lateral, folosind anestezicul local hipobaric (Anexa 9).

Semnificația teoretică: S-a demonstrat că anestezia spinală continuă cu anestezic local hipobaric, propusă de noi, este cea mai potrivită pentru bolnavul vârstnic, deoarece menţine stabilitatea hemodinamică, a ritmului cardiac și a stării medico-biologice perioperatorii a pacientului vârstnic, asigurând şi o bună analgezie postoperatorie. În studiul nostru s-a demonstrat eficacitatea profilaxiei DCPO prin administrarea antihipoxanților cerebrali propuși de noi.

Valoarea aplicativă: Aplicarea practică a recomandărilor formulate permite de a micșora rata complicațiilor la pacientul vârstnic în cadrul tratamentului chirurgical, precum și reducerea semnificativă a incidențelor perioperatorii. Rezultatele studiului au fost implementate în clinica Anesteziologie și reanimatologie a IMSP IMU, precum și în activitatea didactică a Catedrei de anesteziologie şi reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg” a USMF „Nicolae Testemițanu”.

Cuprins


1. CONCEPTE CONTEMPORANE DE ETIOPATOGENIE ŞI MANAGEMENT PERIOPERATOR AL BOLNAVULUI GERIATRIC
 • 1.1. Generalități despre bolnavul geriatric
 • 1.2. Aspectele demografice şi economice ale tratamentului pacientului vârstnic
 • 1.3. Teoriile îmbătrânirii
 • 1.4. Modificările morfofuncţionale ale sistemului nervos central la vârstnici
 • 1.4.1. Modificările morfofuncţionale ale sistemului nervos central la vârstnici
 • 1.4.2. Disfuncția cognitivă postoperatorie la vârstnici
 • 1.5. Modificările morfofuncţionale ale sistemului respirator la vârstnici
 • 1.6. Particularităţile funcției circulatorii la vârstnici
 • 1.7. Dereglările metabolice și electrolitice la persoanele în etate
 • 1.8. Malnutriția pacientului geriatric
 • 1.10. Riscul anestezic la bolnavul geriatric în cadrul actului chirurgical
 • 1.11 . Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Design-ul general al cercetării
 • 2.2. Descrierea materialului primar şi a pacienților incluşi în lotul de studiu
 • 2.3. Etapa preoperatorie
 • 2.3.1. Evaluarea sistemului respirator
 • 2.3.2. Evaluarea sistemului cardiovascular
 • 2.3.3. Evaluarea eşantionului pacienților beneficiari de intervenții planice pe femur și a riscului ASA
 • 2.4. Etapa intraoperatorie
 • 2.4.1. Asocierea anestezicului local cu opioid în cadrul anesteziei spinale
 • 2.4.3. Estimarea dozei de bupivacaină 0.5% pentru anestezia spinală în cadrul intervenției chirurgicale pe femur, evoluția MAP și FCC intraoperator
 • 2.5. Etapa postoperatorie
 • 2.5.1. Abordări actuale în tratamentul și prevenirea disfuncției cognitive postoperatorii (DCPO)
 • 2.5.2. Complicațiile și mortalitatea pacienților în etate în perioada postoperatorie
 • 2.5.3. Durata tratamentului pacientului geriatric în unitatea de TI și spital
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. MANAGEMENTUL PREOPERATOR AL BOLNAVULUI GERIATRIC
 • 3.1. Particularitățile medico-biologice ale pacientului vârstnic supus intervenției chirurgicale -- 85
 • 3.2. Sistemul respirator
 • 3.3. Sistemul cardiovascular
 • 3.3.1. Indicele cardiotoracic la pacienţii în vârstă
 • 3.3.2. Particularitățile hemodinamicii centrale şi periferice la pacienţii geriatrici în perioada perioperatorie, apreciate prin reovasografie
 • 3.4. Evoluţia vârstei medii şi a riscului ASA la pacienţii beneficiari de intervenţii planice pe femur
 • 3.5. Evaluarea lotului de studiu în funcţie de sexul pacienţilor
 • 3.6. Asocierea între vârstă, sexul pacientului, patologiile concomitente și valorile chestionarelor BERLIN și STOPBANG
  • Relația vârstă – chestionarul Berlin
  • Relația vârstă–chestionarul STOPBANG
  • Relația vârstă–chestionarul BERLIN și STOPBANG, ajustate la sexul pacientului și patologiile concomitente
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. MANAGEMENTUL INTRAOPERATOR AL BOLNAVULUI GERIATRIC
 • 4.1. Particularitățile medico-biologice intraoperatorii ale pacientului vârstnic
 • 4.2. Asocierea anestezicului local cu opioid în cadrul anesteziei spinale
 • 4.3. Anestezia spinală continuă la pacientul vârstnic
 • 4.4. Estimarea dozei de bupivacaina 0.5% pentru anestezia spinală în cadrul intervenţiilor chirurgicale pe femur şi evoluţia MAP/FCC intraoperator
 • 4.4.1. Analiza preliminară şi prezentarea datelor (statistica descriptivă)
 • 4.4.2. Relația vârstă–doza de bupivacaină 0.5% consumată în timpul anesteziei
 • 4.4.3. Relaţia vârsta pacientului–durata tratamentului în spital
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. MANAGEMENTUL POSTOPERATOR AL BOLNAVULUI GERIATRIC
 • 5.1. Particularitățile medico-biologice postoperatorii ale pacientului vârstnic
 • 5.2. Abordări actuale în tratamentul și prevenirea disfuncției cognitive postoperatorii (DCPO)
 • 5.3. Complicațiile și mortalitatea pacienților în etate în perioada postoperatorie
 • 5.4. Durata tratamentului pacientului geriatric în UTI și spital
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI