Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 /

Teze, ianuarie 2019

Teze [32]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Textul literar ca discurs al socialității. Sociocritica franceză filologie 25.01.2019
10.01.08 - Teoria literaturii
D Reabilitarea fețelor adolescente cu deficiențe de intelect în sistemul activităților de cultură fizică de adaptare. pedagogie 25.01.2019
13.00.03 - Pedagogie specială
D Impactul autogestiunii economice și tehnologiei asupra realizărilor în școlile primare arabe din Israel economie 25.01.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Descentralizarea școlilor din Israel în contextul noului managerialism economie 25.01.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Modificarea hibrizilor simpli de porumb timpuriu agricultură 25.01.2019
06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
D Marketingul ca factor strategic al afacerii în condițiile intensificării concurenței economie 25.01.2019
08.00.06 - Marketing; logistică
D Hidroizolarea și protecția anticorosivă a betonului rezervoarelor pentru depozitarea apelor potabile și industriale tehnică 25.01.2019
05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
D Rolul proceselor reologice la calculul construcțiilor de sprijin, edificate pe versanții alunecători din Republica Moldova tehnică 25.01.2019
05.23.05 - Materiale şi articole de construcţii
D Reabilitarea medicală prin tehnici kinetice active a pacienţilor cu dizabilităţi prin amputarea membrului inferior: studiu clinico-funcţional medicină 25.01.2019
14.00.34 - Balneologie şi fizioterapie
D Măsurile civile de protecție în cazurile de violență în familie drept 25.01.2019
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Integrarea cadrului convențional în materia adopției internaționale în legislația națională a Republicii Moldova drept 25.01.2019
12.00.10 - Drept internaţional public
D Spade și pumnale scitice din sec. VII–IV î.e.n. (sud-vestul Europei de Est) istorie 25.01.2019
07.00.06 - Arheologie
D Finanţarea investiţiilor în capitalul uman educaţional în perspectiva îmbunătăţirii calităţii vieţii în Republica Moldova economie 25.01.2019
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Dezvoltarea relațiilor economice moldo - grecești: obstacole și oportunități economie 25.01.2019
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Dezvoltarea şi perfecţionarea managementului administrării locale în condiţiile europenizării economie 25.01.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul megatendințelor economiei mondiale asupra turismului internațional şi naţional economie 25.01.2019
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Răspunderea penală pentru sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor drept 25.01.2019
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Tratamentul chirurgical al pacienților cu fracturi patologice vertebrale pe focar metastatic medicină 25.01.2019
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Particularitățile clinice, electrofiziologice și morfologice ale formelor atipice de polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică medicină 25.01.2019
14.00.13 - Neurologie
D Caracterele agrobiologice importante la germoplasma de floareasoarelui pentru crearea hibrizilor performanți agricultură 25.01.2019
06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
D Aspecte privind parazitul florii-soarelui Orobanche cumana Wallr. cu referire specială la rezistenţa genetică agricultură 25.01.2019
06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
D Formarea profesională iniţială a studenţilor pedagogi pentru discursul didactic pedagogie 25.01.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Valorificarea competenţei de relaţionare în formarea pedagogilor sociali pedagogie 25.01.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea axiologiei literar-artistice a studenţilor în contextul studierii textelor din literaturi străine pedagogie 25.01.2019
13.00.03 - Pedagogie specială
D Menținerea condiției fizice a studenților prin practicarea activităţii motrice la aparate și instalații de fitness pedagogie 25.01.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Nunta moldovenească - model de formare a cuplului familial pedagogie 25.01.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Identitatea etnică a tineretului studenţesc în condiţiile migraţiei populaţiei din UTA Găgăuzia psihologie 25.01.2019
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Eficiența managementului afacerilor sustenabile în sectorul serviciilor poștale economie 25.01.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Evaluarea impactului ecologic al transportului auto asupra componentelor vegetale din ecosistemul urban Chișinău biologie 25.01.2019
03.00.16 - Ecologie
D Elaborarea sistemului de combatere integrată a focului bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora) agricultură 25.01.2019
06.01.11 - Protecţia plantelor
D Tehnologia formarii competentilor profesionale a profesorilor universitari debutanţi pedagogie 25.01.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Flautul în muzica instrumentală de cameră a compozitorilor din Republica Moldova în a doua jumătate a secolului XX – începutul secolului XXI studiul artelor, culturologie 25.01.2019
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)