Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optica difractivă pentru holografia optică și digitală


Autor: Achimova Elena
Gradul:doctor habilitat în Ştiinţe fizice
Specialitatea: 01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Leonid Culiuc
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Fizică Aplicată
Instituţia: Institutul de Fizică Aplicată

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 februarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.28 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.42 Mb / în română

Teza

CZU 532.42:535.317.2(043.2)

Adobe PDF document 10.92 Mb / în engleză
250 pagini


Cuvinte Cheie

optică difractivă, holografie optică și digitală, sticle calcogenice (SC), azopolimer (AP), înregistrare holografică scalară și vectorială, interferometrie și microscopie holografică digitală, procesare optică și digitală a imaginilor

Adnotare

Structura tezei: Teza este scrisă în limba engleză și constă din Introducere, cinci capitole, concluzii generale și recomandări și bibliografie din 229 lucrări. Lucrarea conține 245 de pagini, inclusive 2 anexe, 187 figuri, 12 tabele și 57 formule. Rezultatele obținute au fost publicate în 63 articole științifice.

Scopul cercetării constă în cercetarea și elaborarea elementelor opticii difractive, care reprezintă o combinație funcțională de componente optice, dispositive optico-mecanice și tehnologii, precum și algoritmii lor operaționali.

Obiectivele tezei includ elaborarea elementelor optice bazate pe structuri nanomultistrat (NMS) din SC și AP drept medii de înregistrare; elaborarea tehnologiilor holografice digitale și optice pentru crearea elementelor opticii difractive (EOD) pe medii NMS din SC și filme subțiri de AP; investigarea aplicabilității acestor metode holografice drept instrument pentru studiul proprietăților optice ale materialelor de scară nanometrică; aplicarea/folosirea EOD ca componente optice în dispozitive optoelectronice, biomedicină și securitate.

Noutatea științifică și originalitatea rezultatelor obținute: a fost stabilit experimental, că, în structurile NMS din SC-Se și filmele subțiri de AP elaborate, schimbările parametrilor optici (indicele de refracție și coeficientul de absorbție) au loc sub acțiunea atât a componentei scalare, cât și a celei vectoriale a câmpului radiației optice; rețelele reliefate superficiale obținute prin înscriere directă, se formează prin imprimarea holografică optică și digitală, care sunt cauzate de răspunsul vectorial (spațial anizotropic) al mediului; (desenul) rețeaua superficială reliefată pe SC-Se NMS este guvernată de structurarea fotoindusă în nanostraturile de SC și Se, ceea ce duce la transferul de masa în SC-Se NMS; rețelele reliefate superficiale imprimate pe filmele subțiri de AP sunt formate de transformarea fotoindusă de tip trans-cis-trans în AP, ceea ce duce la transferul de masa în acest mediu; au fost modelate și imprimate EOD de fază pe baza NMS din SC-Se și AP, precum și studiate posibilitățile și limitele acestora din punctul de vedere al aplicațiilor practice; impactul potențial al lucrării constă în elaborarea tehnicii optice avansate pentru imprimarea/înregistrarea structurilor difracționale și investigațiile la scară nanometrică.

Problema științifică importantă soluționată constă în elaborarea aspectelor teoretice și aplicative ale proceselor induse în materialele amorfe de lumină și iradierea cu electroni, ceea duce la formarea în aceste medii sensibile a structurilor difracționale și aplicarea acestora în holografia optică și digitală.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinate de faptul, că cercetările sistematice a capacității materialelor NMS de SC-Se și AP de a fi structurate prin metodele de înscriere laser, prin iradierea cu fascicol de electroni și prin imprimarea digitală a hologramelor, deschid largi oportunități pentru elaborarea și/sau optimizarea EOD din aceste materiale în optoelectronica și fotonica modernă (aplicații în optica difracțională, medicină, tehnologiile de combatere a falsificărilor, holografia imagistică ș.a.).

Implementarea rezultatelor: rezultatele obținute au fost utilizate în îndeplinirea cu succes a 15proiecte internaționale și naționale aplicative.

Cuprins


1. STATE-OF-THE-ART
 • 1.1. Materials
  1. Properties of chalcogenide glasses and nanostructures based on chalcogenide glasses .
  2. Azo-dyed polymers films
 • 1.2. Recording methods
  1. Optical holography
  2. Vector or polarization holography
  3. Digital holography
 • 1.3. Studying methods
  1. Raman and Optical spectroscopy
  2. Digital holographic microscopy
  3. Digital holographic interferometry
 • 1.4. Application of diffractive structures based on chalcogenide glasses multilayers and azodyed polymers films
 • 1.5. Objectives of the work and new contribution

2. MATERIALS: TECHNOLOGY AND STUDY METHODS
 • 2.1. Thermal vacuum deposition of nanomultilayers and polymer films spin-coating
 • 2.2. Carrier photoinjection at ChG-ChG interface
 • 2.3. Optical and Raman spectroscopy measurements
  1. Optical spectroscopy measurements
  2. Raman Spectroscopy
 • 2.4. Digital holographic measurements
 • 2.5. Conclusions to Chapter 2

3. DIFFRACTIVE STRUCTURES RECORDING AND PATTERNING
 • 3.1. Intensity holographic recording
 • 3.2. Polarization holographic pattering
 • 3.3. Digital holography recording
 • 3.4. Conclusions to Chapter 3

4. DIFFRACTIVE STRUCTURES INVESTIGATION
 • 4.1. Diffraction efficiency method
 • 4.2. Digital holographic interferometry
 • 4.3. Digital holographic microscopy
 • 4.4. Imaging ellipsometry and AFM measurements
 • 4.5. Conclusion to Chapter 4

5. APPLICATIONS OF DIFFRACTIVE OPTICS
 • 5.1. Security hologram elements
 • 5.2. Diffractive optics elements
 • 5.3. Digital holography
 • 5.4. Conclusion to Chapter 5

Main conclusions and recommendations