Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / martie /

Fenomene magnetice şi galvanomagnetice în compuşii spinel în baza metalelor de tranziţie


Autor: Prodan Lilian
Gradul:doctor în Ştiinţe fizice
Specialitatea: 01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Vladimir Ţurcan
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Institutul de Fizică Aplicată
Instituţia: Institutul de Fizică Aplicată

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 martie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.36 Mb / în română

Teza

CZU 539.21:537.621(043.2)

Adobe PDF document 7.29 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

compuși magnetici, frustrații magnetice, structura de tip spinel, reacţii chimice de transport, moment magnetic, calcogenizi, lantanizi, metale de tranziție, pământuri rare, starea supersolidă, starea superfluidă, starea spin-ice, spin-orbital liquid, corelații spin-rețea, propagarea ultrasunetului, tranziții magneto-structurale, interacțiuni de schimb magnetic

Adnotare

Teza a fost perfectată la Chişinău, este scrisă în limba română şi constă din următoarele compartimente: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, 183 titluri bibliografice, 118 pagini de text de bază, 96 figuri, 3 tabele și 7 anexe.

Lucrarea corespunde domeniului de studiu “Ştiinţa şi tehnologia materialelor” şi este dedicată elaborării tehnologiei de obţinere a probelor poli- şi monocristaline ale compuşilor magnetici AB2X4 şi cercetării proprietăţilor fizice ale acestora. Folosind metoda reacţiilor chimice de transport au fost crescute monocristale perfecte ale compuşilor calcogenizi cu compoziţia AB2X4 (A = Mn, Hg, Co, Fe, Cu, Cd; B = Cr, Sc, Er, Yb; X = S, Se), în baza metalelor de tranziţie şi a pământurilor rare. Pentru prima dată au fost obţinute probe monocristaline ale lantanizilor CdLn2Se4 (Ln = Er, Yb) cu structura de tip spinel.

Analiza structurală efectuată prin difracţia cu raze X pe probe în formă de pulbere a evidenţiat structura de tip spinel normală şi lipsa impurităţilor. Analiza structurală efectuată pe probe monocristaline ale compusului FeSc2S4 a demonstrat prezența fazei spinel pure în probele stoichiometrice și a evidențiat faza secundară impuritară în probele nestoichiometrice Fe1+xSc2-xS4 cu exces de fier. Excesul de fier din faza secundară cu un profil regular al difracției corespunde unor vacanțe ordonate a sulfurii de fier cu compoziția apropiată politipului 5C a pirotitei Fe9S10. Cercetarea proprietăţilor magnetice într-un interval larg de temperaturi (1.5 K ² T ² 700 K), câmpuri magnetice statice (până la 17 T) şi de impuls (până la 120 T) a permis de a obţine informaţie nouă despre starea magnetică de bază a fiecărui compus cercetat. De asemenea, aceasta a permis de a determina valorile parametrilor magnetici și de a compara acestea cu valorile raportate anterior în literatură doar pe probe policristaline. În premieră au fost construite diagramele de fază ale compuşilor magnetici frustraţi ACr2S4 (A = Mn, Hg, Co), bazate pe cercetările proprietăţilor magnetice şi elastice.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 24 lucrări ştiinţifice, dintre care 7 articole în reviste internaţionale de profil şi 17 teze la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi naţionale.

Cuprins


1. PROPRIETĂŢI FIZICE ALE SEMICONDUCTORILOR MAGNETICI AB2X4 CU STRUCTURA DE TIP SPINEL
 • 1.1. Noţiuni generale despre compuşii semiconductori magnetici cu structura spinel
 • 1.2. Structura cristalină și magnetică a compuşilor cu structura de tip spinel
 • 1.3. Proprietăţile magnetice şi electronice ale compuşilor spinel
 • 1.4. Frustraţii magnetice în compuşii spinel
 • 1.5. Faza supersolidă în compuşii magnetici

2. CREŞTEREA ŞI PROPRIETĂŢILE FIZICE ALE COMPUŞILOR MAGNETICI FRUSTRAŢI ACr2S4 (A = Mn, Hg, Co, Fe, Cu)
 • 2.1. Creşterea, structura şi compoziţia chimică a сristаlеlor ACr2S4
 • 2.2. Proprietăţile magnetice şi elastice ale compuşilor magnetici frustraţi AСr2S4
 • 2.2.1. Proprietăţile magnetice şi elastice ale compusului MnCr2S4
 • 2.2.2. Proprietăţile magnetice şi elastice ale compusului ternar HgCr2S4
 • 2.2.3. Proprietăţile magnetice şi elastice ale compusului CoCr2S4
 • 2.2.4. Proprietăţile magnetice ale sistemului Fe1-xCuxCr2S4
 • 2.3. Proprietăţile electrice şi galvanomagnetice ale monocristalelor Fe1-xCuxCr2S4

2.4. Concluzii la Capitolul 2 90 3. SINTETIZAREA ŞI CERCETAREA PROPRIETĂŢILOR FIZICE ALE COMPUȘILOR SPINEL ÎN BAZA PĂMÂNTURILOR RARE
 • 3.1. Obținerea compuşilor Fe1+xSc2-xS4 cu structura de tip spinel
 • 3.2. Analiza compoziţiei chimice şi a structurii compușilor ternari Fe1+xSc2-xS4
 • 3.2.1. Analiza compoziţiei chimice utilizând microsonda electronică
 • 3.2.2. Difracţia cu raze X 96 3.3. Proprietățile magnetice ale compuşilor magnetici frustraţi Fe1+xSc2-xS4
 • 3.4. Căldura specifică pentru probele Fe1+xSc2-xS4
 • 3.5. Structura și proprietățile magnetice ale compușilor CdLn2X4
 • 3.6. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI