Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rusu Emil, doctor habilitat, profesor universitarRusu Emil, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Institutul Stiintifico-Practic de Horticultura si Tehnologii Alimentare
Abilitare:17 aprilie 2008, nr.877
Specialităţi abilitate: 05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
01.04.07 - Fizica stării condensate

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Cercetarea proceselor fizice în cristale şi straturi subţiri de Cd1-xMnxTe şi heterojoncţiuni în baza lor 01.04.02 USM membru CSS
conducător
Gaşin Petru
06.05.2015
D Morfologia si proprietatile optice ale nanocompozitelor in baza matricelor semiconductoare si dielectrice din InP, Al2O3 si TiO2 01.04.10 UTM referent
conducător
Tighineanu Ion
consultant
Ursachi Veaceslav
03.06.2015